Auktoriserad revisor i Stockholm

Letar du efter en revisor i Stockholm? Hos oss på Revideco i Stockholm hittar du revisorer som är specialister på ägarledda bolag, föreningar & internationella koncerner.

Ta första steget – Boka in ett möte

Vi är en revisionsbyrå i Stockholm och hos oss hittar du auktoriserade revisorer som har erfarenhet av uppdrag i både små och stora företag, ofta ägarledda. Vi har även specialister på internationella företag och företag som har verksamhet utomlands. Dessutom har vi revisorer som är experter på föreningar och förbund samt en grupp med speciell inriktning på bostadsrättsföreningar.

Vi är alternativet till de riktigt stora byråerna och kan lova dig ett personligt bemötande och engagemang i just ditt företags situation och utveckling.

Vi finns alltid till hands om du behöver rådgivning utöver det traditionella revisionsuppdraget.

Driver du ett större eller växande bolag?

Och känner dig lätt negligerad av din revisor i Stockholm? Då har du landat helt rätt om du läster det här. Vi har reviderat större och växande bolag i 25 år och anser oss väldigt kunniga. Oavsett om det handlar om global expansion, SaaS-frågor eller immateriella tillgångar.

Kontakta oss så får du rätt support!

SPECIALISTOMRÅDEN REVISOR STOCKHOLM

Personligt: Lokalt: Globalt:

Vi hjälper företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi har ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågor.

Som medlemmar i det internationella nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer & specialister i över 600 kontor i 100 länder.

Din bokföringsbyrå i Jönköping

REVISOR STOCKHOLM

  • Lagstadgad revision

  • Frivillig revision

  • Översiktlig granskning

  • Granskning enligt särskild överenskommelse

  • Apport-, fusions- och kvittningsintyg.

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

REVISOR STOCKHOLM

Våra auktoriserade revisorer kan små- och medelstora aktiebolag.

Våra revisorer har ett speciellt fokus på ägarledda aktiebolag + att vi har team med revisorer som är specialiserade på föreningar, förbund och internationella koncerner.

Rådgivning

Vi har 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, skatterådgivning eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna. Så att du får en trygg vardag.

Så undviker du personligt betalningsansvar

Varför du ska välja oss som din revisor i Stockholm:

  • Det blir enkelt med oss. Vi är vana att revidera både små och stora bolag och anpassar vår granskning efter bolagets komplexitet. Du får inte en superlång checklista, då får relevanta frågor som hjälper dig förstå ditt företags risker.

  • Rådgivning. Vi är experter på de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Vi kan svara på dina frågetecken.

  • Access till ett internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi har access till revisorer, redovisningskonsulter & specialister i 100 länder.

  • Du får ett bollplank. En vanlig känsla hos företagsledare är att de saknar ett bollplank. Vi blir ditt naturliga bollplank i alla frågor som rör bolagets ekonomi.

  • Ett trovärdighetsbevis. Revision leder till att du får en koll på att du följer de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven, leder det ofta till att det blir lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Din revisor i Stockholm och Sverige

Revideco är en revisionsbyrå som finns i Göteborg, Stockholm, Skellefteå och Sundsvall. Vi är redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare till ett stort antal kunder och i ett stort antal branscher.

Vi tycker att det personliga mötet är viktigt varför vi satsat på en lokal närvaro i en allt mer digitaliserad värld. I Stockholm hittar du oss i moderna lokaler på Fridhemsplan.

Bäst på ägarledda bolag

Ägarledda bolag är grundstommen i vår verksamhet. Vi erbjuder inte bara revision till ägarledda bolag utan också löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och skatterådgivning.

Vi är speciellt insatta skattefrågor som rör ägaruttag. T.ex. 3:12 reglerna som styr beskattningen på utdelning i fåmansbolag. Lite stolta är vi över att Wikipedia faktiskt använder oss som källa när de beskriver 3:12 reglerna.

I de här frågorna är vi experter. Vi vill vara bäst på ägarledda bolag.

REVISOR STOCKHOLM

Vi kan ägarledda bolag

REDOVISNINGSKONSULT ELLER REVISOR?

Deklarera skogsfastighet – bokföringsplikt

En auktoriserad redovisningskonsult övervakar ett bolags löpande redovisning, upprättar bokslut & årsredovisning. En auktoriserad revisor granskar årsredovisningen. Den auktoriserade revisorn avlämnar ett bestyrkande i form av en revisionsberättelse som offentliggörs. Redovisningskonsulten upprättar, revisorn granskar och bestyrker.

Vi hoppas också lite på att ”Kamrer” blir populärt igen. Väldigt gulligt.

VILKA BOLAG HAR KRAV PÅ REVISOR?

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

Driver du ett aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda. Samma två kriterier två år i följd så omfattas ditt aktiebolag av revisionsplikt det tredje året.

För moderbolag så beräknas gränsvärdena inte på den egna balans- och resultaträkningen utan på de konsoliderade värdena.

CPA, CA OCH REVISOR?

Olika länder olika titlar, behörighet och utbildningskrav. CPA eller Certified Public Accountant och CA eller Chartered Accountant är de vanligaste titlarna som är snarlika Sveriges Auktoriserad revisor. I en del länder betyder titeln att man är utbildad inom ett etiskt ramverk men inte behöver arbeta med revision utan kanske som rådgivare eller CFO. I andra länder motsvarar titeln den samma som Auktoriserad revisor i Sverige. Vi hoppas på en harmonisering i den här frågan.

EN AUKTORISERAD REVISOR I STOCKHOLM SOM FÖRSTÅR DIN VERKSAMHET

Dags att välja en revisor i Stockholm?

Välj då en revisionsbyrå som också kan ge dig goda råd. Titta på vår film om hur vi som revisionsbyrå kan stötta dig.

Vi hjälper dig hålla båda fötterna på jorden.

Så att du får en trygg vardag. Och ses som en trygg samarbetspartner.

VILL DU HA DIN REVISOR FRAMÅTLUTAD ELLER BAKÅTLÅTAD?

Motiveringen när vi vann Årets Framtidsbyrå var att vi har ’Mod att driva utvecklingen framåt. Det är lätt för en revisor att stanna vid att granska bolagets historik. Men nyttan av revisionen är att den kunskapen ska användas för att ta rätt beslut framåt. Vill du samarbeta med en framåtlutad revisor så prata med oss.

Vi är en riktig framtidsbyrå.

Välkommen till din revisor i Stockholm!

Vår drivkraft är att hjälpa företag till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Vi gör det genom ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Vi tror på personligt engagemang. Så oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, en redovisningskonsult eller bara lite goda råd hur du kan effektivisera fakturor eller löner – hör av dig.

Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17
stockholm@revideco.se