Tid är pengar – maximera din tid som företagare

Av: |Publicerat: 2020-10-02|

Har du som företagare svårt att få tiden att räcka till? Tiden för företagandet räcker inte riktigt till? Familjetiden och din egentid blir lidande?

Genom att anlita en redovisningskonsult kan du få mer tid över till annat.

Fokusera på det som generar affärer och pengar

Du som företagare är expert på just din verksamhet och hur du ska tjäna pengar på densamma. Som företagare vill du också lägga mer tid på just kärnverksamheten och att utveckla dina affärer, men samtidigt kunna ha ett fungerande familjeliv och fritid.

För mycket tid på admin

Vår erfarenhet av företagare är att just tiden är en av de mest begränsade faktorerna i företagandet. Företagare upplever att de lägger alldeles för mycket tid på administrativa uppgifter såsom bokföring och rapportering till myndigheter etc. Inte bara tar det mycket tid, det är också lätt att det blir fel och det är en källa till oro för dig som företagare.

Det är just dessa uppgifter som vi redovisningskonsulter är experter på och brinner för att hjälpa dig med. Eftersom vi arbetar med detta dagarna i ända för våra kunder så kan vi det utan och innan och minimerar även riskerna för felaktigheter.

Effektivt & lagenligt

Genom att överlåta hela eller delar av detta arbete  så kan du istället fokusera på det som är viktigare för dig. En av redovisningskonsultens styrkor är att anpassa uppdraget utifrån dina förutsättningar och önskemål. Arbetet blir utfört effektivt. Och du får någon som följer upp att du följer lagar och regler.

Enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt

Vi arbetar i webbaserade bokföringsprogram och scanning, som möjliggör en optimal arbetsfördelning mellan dig som företagare och oss som redovisare och samtidigt gör att du kan ha stenkoll på företagets ekonomi. Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

Vill du också bli effektivare och spara tid?

Kontakta då oss för ett kostnadsfritt möte där vi diskuterar igenom din situation och hur vi kan hjälpa just dig. Boka här!

Vill du läsa mer om hur du som företagare kan hantera köp av redovisnings- och revisionstjänster? Läs då vår Guide för inköp av redovisnings-och revisionstjänster.

Dela den här artikeln!