Nya skattegynnade personaloptioner

Av: |Publicerat: 2018-02-14|

Nu har riksdagen  beslutat att skattereglerna för vissa incitamentsprogram ska förbättras. Förmånsbeskattningen av personaloptioner tas därigenom under vissa förutsättningar bort så att hela vinsten beskattas i inkomstslaget kapital. Dessa skattegynnade personaloptioner blir en stor förbättring, för de bolag som omfattas.

Incitamentsprogram

Syftet med incitamentsprogram är främst att behålla, motivera och belöna kvalificerad personal i ett bolag. De vanligaste formerna av incitamentsprogram är personaloptioner och andra former av aktietilldelningar.

Omfattande krav

De nya reglerna gäller inte alla bolag utan förutsättningarna för att omfattas av dessa nya regler är omfattande. Bolaget som ger ut personaloptionerna ska året före utfärdandet av optionerna:

 • vara onoterat,
 • ha färre än 50 anställda,
 • ha en nettoomsättning på högst 80 milj kr, och
 • vara nystartat (bedrivit verksamhet i maximalt 10 år).

Den anställde som får optionerna ska också:

 • arbeta i företaget i minst tre år efter förvärvet av optionen – varefter optionen får användas, dock senast efter 10 år,
 • arbetstiden måste vara i genomsnitt minst 30 timmar per vecka och,
 • fått en sammanlagd skattepliktig ersättning på minst 13 inkomstbasbelopp (ca 800 000 kr) från företaget
 • anställde och dennes närstående får inte direkt eller indirekt kontrollera mer än 5% av företaget.

Många branscher är undantagna från skattegynnade personaloptioner

Och omfattas inte av de skattegynnade personaloptionerna, bland annat:

 • bank- eller finansieringsrörelse,handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument,
 • uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, eller
 • tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning (inklusive skatterådgivning), redovisning eller revision.

Sedan finns en rad ytterligare inskränkningar som behöver tas hänsyn till. Dels att bolaget i ekonomiska svårigheter inte omfattas, samt att man satt maximala värden på optioner per person och totalt per bolag mfl som gör att reglerna inte är enkla och tydliga att tillämpa.

Funderar du på skattegynnade personaloptioner och vill ha en introduktion till vilka andra alternativ som också finns tillgängliga för ditt bolag? Kontakta våra erfarna rådgivare på Revideco.

Dela den här artikeln!