2016 års momsdatum i AB

Av: |Publicerat: 2016-01-26|

Vad är det bästa vi vet? MOMS såklart. Detta underbara och livsnödvändiga ting som ska faktureras, redovisas och betalas med rätt belopp i rätt tid. Lämnas momsdeklarationen in för sent tas det numera ut en förseningsavgift på 625 kr (Skatteverket har från och med 2016 höjt samtliga förseningsavgifter med 25 %). Förseningar kan också sannolikt leda till en anmärkning i revisionsberättelsen.

Så här får du hjälpen som banar väg för en anmärkningsfri revisionsberättelse – åtminstone vad det gäller skatter och avgifter. Lägg in de datum du har att förhålla dig till i kalendern. Om angivet datum infaller på en helgdag, är det nästkommande vardag som gäller.

Månadsmoms

 • Större företag **

Moms deklareras:

 • senast den 26:e i nästkommande månad

Periodisk sammanställning * deklareras:

 • Pappersvis senast den 20:e i nästkommande månad
 • Elektroniskt senast den 25:e i nästkommande månad
 • Mindre företag ***
  Moms deklareras:
 • senast den 12:e två månader efter aktuell momsperiod, med undantag för augusti då momsen ska deklareras senast den 17:e.

Periodisk sammanställning deklareras:

 • pappersvis senast den 20:e i nästkommande månad
 • elektroniskt senast den 25:e i nästkommande månad

Kvartalsmoms (endast mindre företag)

Under 2016 har vi följande datum att förhålla oss till:

20 januari        Deklarera periodisk sammanställning kvartal 4 2015 pappersvis
25 januari        Deklarera periodisk sammanställning kvartal 4 2015 elektroniskt

12 februari      Deklarera moms kvartal 4 2015 

20 april             Deklarera periodisk sammanställning kvartal 1 pappersvis
25 april             Deklarera periodisk sammanställning kvartal 1 elektroniskt

12 maj                Deklarera moms kvartal 1

20 juli                Deklarera periodisk sammanställning kvartal 2 pappersvis
25 juli                Deklarera periodisk sammanställning kvartal 2 elektroniskt

17 augusti        Deklarera moms kvartal 2

20 oktober       Deklarera periodisk sammanställning kvartal 3 pappersvis
25 oktober       Deklarera periodisk sammanställning kvartal 3 elektroniskt

14 november Deklarera moms kvartal 3

Årsmoms (endast bolag med mindre än 1 mkr i omsättning)

 • Med EU-handel

Moms deklareras senast den 26:e två månader efter bokslutsdatum. Om den 26e infaller på en helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Det vill säga: Företag som har bokslutsdatum 2016-01-31 deklarerar årsmoms senast den 29 mars eftersom 26e är påskafton i år.

 • Utan EU-handel

14 mars            Bolag med bokslutsdatum 2015-07-31 – 2015-08-31 som deklarerar pappersvis
12 april             Bolag med bokslutsdatum 2015-07-31 – 2015-08-31 som deklarerar elektroniskt

12 juli                Bolag med bokslutsdatum 2015-09-31 – 2015-12-31 som deklarerar pappersvis
17 augusti        Bolag med bokslutsdatum 2015-09-31 – 2015-12-31 som deklarerar elektroniskt

14 november Bolag med bokslutsdatum 2016-01-31 – 2016-04-30 som deklarerar pappersvis
12 december  Bolag med bokslutsdatum 2016-01-31 – 2016-04-30 som deklarerar elektronisk

Som du märker har man några extra dagar på sig om man deklarerar elektroniskt. Vill du ha hjälp med att komma igång med elektronisk deklaration eller om du har andra frågor när det gäller moms, kontakta gärna någon av oss på Revideco.

* Periodisk sammanställning ska deklareras om bolaget bedriver momsfri handel inom EU.
** Större företag definieras som bolag med mer än 40 mkr i omsättning.
*** Mindre företag definieras som bolag med mindre än 40 mkr i omsättning

Texten är skriven av Jenny Douhan, revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!