Om Revideco

This author has not yet filled in any details.
So far Revideco has created 79 blog entries.

Ändrade intäktsredovisningsprinciper i K2 fr.o.m. 2016-07-01

I intäktsredovisning av uppdrag på löpande räkning har det tidigare enligt K2 funnits möjlighet att välja mellan alternativregeln och huvudregeln. Bokföringsnämnden (BFN) har nu tagit bort den möjligheten med hänvisning till att det strider mot EU-rätten.

Det innebär att alla intäkter som faktureras enligt löpande räkning ska redovisas i takt med att arbetet utförs och att inte längre finns en möjlighet att redovisa dessa vid faktureringstillfället.

En omständighet som gör förändringen krånglig är att det skattemässigt, dvs i inkomstdeklarationen fortfarande är möjligt att använda alternativregeln.

Gäller på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016.

”Det är väldigt vanligt att exempelvis konsulter använder sig av alternativregeln och de allra flesta har bokslut som avslutas sista december 2016” säger Jenny Douhan revisor på Revideco. Läs Jennys artikel ”Intäktsredovisning i K2 efter regeländringarna 2016-07-01” som hanterar hur regelverket ser ut efter förändringarna och hur du påverkas av dessa.

Av |2017-02-24|Ekonomiansvarig|

Ska pengarna i underhållsfonden finnas på ett bankkonto?

Carola Assarson

Carola Assarson

På Revideco har vi en revisor som är specialist på bostadsrättsföreningar. Hon heter Carola Assarsson och har mångårig erfarenhet av att revidera både mindre och större bostadsrättsföreningar. Carola, finns det någon vanlig fråga som du får från nya styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar?

– Ibland får jag frågan från styrelseledamöter på vilket bankkonto pengarna som redovisas som Fond för yttre underhåll i årsredovisningen finns på, säger Carola.

– Jaha, ska de finnas på ett bankkonto?

– Nej, det ska de ju inte. Det är en fond som inte har någon koppling till något bankkonto och  jag ska förklara hur det fungerar:

Så är praxis

Bostadsrättslagen kapitel 9 § 5 beskriver vilket innehåll föreningens stadgar ska ha. I punkten 7 står att ”grunderna för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus måste anges”. På vilket sätt bostadsrättsföreningen ska göra avsättningen för medel för att kunna säkerställa underhållet av föreningens hus står det ingenting om. Den praxis som har växt fram är att föreningarna i sina stadgar anger att en årlig avsättning ska göras till yttre underhållsfond. Hur stor avsättning som ska göras regleras i föreningens stadgar och kan ske på olika grunder.

Rent bokföringstekniskt sker det genom att årets beslutade avsättning till yttre underhållsfond förs om från balanserat resultat till fond till yttre underhållsfond. Det är således inga likvida medel som sätts av till ett bankkonto utan det handlar om en ren bokföringstransaktion.

Omvänd transaktion

När bostadsrättsföreningen gör ett underhåll på fastigheten som kostnadsförs i resultaträkningen, kan fonden för yttre underhåll nyttjas för att i eget kapital täcka årets kostnad för underhåll. Även detta är en bokföringsteknisk transaktion som sker omvänt mot när avsättningen till yttre underhåll görs.

– Ok, tack Carola. Intressant, då vet vi hur det fungerar. Är det något mer du vill förmedla nu när du har ordet?

– Ja gärna, jag skulle gärna vilja blir revisor i fler bostadsrättsföreningar, så är det något som skulle vilja föra en sådan dialog så är ni välkomna att höra av er till mig på 070-848 47 88 eller e-post carola.assarson@revideco.se.

– Tack för det!

Av |2017-02-16|Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt, Stockholm|

Swedish auditors in search of more international business – MGI Nordic Circle Meeting

MGI AskerMGI is a global association of independent audit, tax and accounting firms, of which Revideco is a member. This year’s MGI Nordic Circle Meeting was held in Oslo, Norway, and was attended by 16 delegates. Revideco was represented by Erik Emilsson, Jenny Holmström and Caisa Westin. Traditionally managers and partners from each Nordic memberfirm attend the meeting. This year four new partners were present.

The objective for this year’s meeting was to visit the MGI Revisjon Asker office, discuss ideas of collaboration as well as any constraints, and to listen to an inspiring presentation about the future of accounting.

Jenny Holmström, partner from Revideco Stockholm, comments ”Revideco provides accounting and auditing services to a broad spectrum of international clients active in Sweden. The delegates of this meeting are often the ones that refer international clients to us. As we are interested in more international business it is important to me that we are represented”.

Caisa Westin, partner from Revideco Göteborg, continues ”Many of our Swedish clients presently work in an international environment and the delegates of this meeting are often their first contact when they venture abroad. To me it is important that my clients perceive this first international contact as positive, and that is why I attend the meeting”.

For more information concerning our membership in MGI, please visit our website Revideco.se.

Are you interested in meeting with one of our Swedish authorized public accountant like Jenny, Caisa or Erik, please contact us here.

Av |2017-02-8|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Gästblogg: Tjänstepensionsförsäkring – mer än sparande till pension!

Gästbloggare - Björn TullbrinkEtt bekymmer under senare år är att avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar tagits bort. Det har lett till en negativ syn på pensionsförsäkringar – trots att behovet att spara till sin egen pension aldrig har varit större än idag. Mitt råd är: tänk till en gång innan du väljer bort en tjänstepensionsförsäkring till förmån för någon ”smart” skatteplaneringsprodukt.

Det är inte lätt att vara företagare idag med alla lagar och regler man ska känna till och följa. Förra våren trädde t ex en ny lag ikraft som reglerar alla företags organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Den ska minska risken för långtidssjukskrivning. En bra start i det arbetet är att kartlägga hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen. Vad har nu det med tjänstepensionsförsäkringar att göra? Vi kommer till det längre fram

Trygghet – inte skatteplanering

Pensionsförsäkring betraktades förr som ett verktyg för att skatteplanera. Idag bör den snarare förknippas med trygghet. Skattelagstiftningen kring tjänstepensionsförsäkringar har inte förändrats under väldigt lång tid till skillnad från lagstiftningen kring ägarledda företag som relativt ofta ändras och med det uppkommer varje år samma frågor. Hur mycket lön ”tvingas” jag som ägare ta ut för att kunna lyfta aktieutdelning? Hur ser min K10:a ut? Kan jag ha flera bolag för att ta ut aktieutdelning från fler än ett bolag? Hur hög är bolagsskatten och skatten på aktieutdelning jämfört med löneuttag och pension?  Är det bättre att ta ut aktieutdelning istället för att betala till en tjänstepensionsförsäkring?

Hitta balansen

Ibland får man höra att det är dyrare med pensionsförsäkring än med aktieutdelning. Det stämmer inom vissa nivåer men skillnaden är inte särskilt stor och det är viktigt att det finns en balans mellan lön, långsiktig tjänstepensionsförsäkring och aktieutdelning.

Faktum kvarstår att den allmänna pensionen i bästa fall motsvarar halva lönen från 65 och för dem som har lön över 40 000 kr/mån blir det mindre än så. Att betala in till en tjänstepensionsförsäkring är naturligtvis inte det enda sättet att pensionsspara på. Man kan t ex spara privat av den aktieutdelning man kunnat ta ut och då gäller det att betrakta de pengarna som låsta till pension och inte använda dem till annat, vilket för många kan vara en utmaning.

Viktig del av inkomsten som pensionär

Tjänstepensionsförsäkringen är alltså en otroligt viktig del av din inkomst som pensionär oavsett när du vill gå i pension. Eller som en av mina kunder svarar på frågan när han tänker gå i pension. ”Den morgon jag vaknar och inte har lust att åka till jobbet så stannar jag hemma och åker aldrig dit igen.” Den dagen har tydligen inte kommit än och till våren fyller han 72 år… Riktigt så är det inte för alla, och tur är väl det.

Det många missar är att tjänstepensionsförsäkringen förutom sparandet normalt sett innehåller en försäkring som fortsätter betala in överenskommen premie om du blir långvarigt sjuk. Även en sjukförsäkring brukar ingå som kompletterar försäkringskassans sjukpenning. Sjukförsäkringen blir viktigare ju högre inkomst man har eftersom glappet i inkomst annars kan bli väldigt stort. Fler och fler bolags produkter innehåller även en rehabiliteringsförsäkring som minskar risken för långtidssjukskrivning och kan också kompletteras med en tjänst där medarbetarna får besvara en webbenkät där resultatet visar arbetsmiljöstatusen vilket kan ligga till grund för ev åtgärder för att uppfylla arbetsmiljölagen.

I samma situation

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med försäkringsrådgivning inom olika områden. Till att börja med på försäkringsbolag så som Alecta, AMF och Holmia sedan på två olika försäkringsförmedlingsföretag och de senaste tio åren som ägare vilket ställt mig inför samma utmaningar som alla som driver företag gör och för ett år sedan anslöt vi vårt bolag till Söderberg & Partners som franchisetagare.

Jag har förmånen att hjälpa företag och dess medarbetare att hitta bra försäkringslösningar. Tyvärr händer det att jag är behjälplig i väldigt tråkiga situationer när försäkringarna ska utnyttjas. Positivt är då vilket bra stöd och trygghet ett genomtänkt försäkringsskydd ger.

Den samlade pensionssituationen

Bland det roligaste jag vet är att bistå en företagare eller medarbetare att få grepp om sin samlade pensionssituation och göra en plan för hur pensionen tas ut på bästa sätt med hänsyn till beskattning, efterlevandeskydd och olika försäkringsbolags antaganden om livslängd. De gånger det visar sig att pensionskapitalet räcker för att gå i pension flera år tidigare än förväntat är naturligtvis extra roligt.

Gör en ny översyn

Vet du med dig att det var länge sedan en översyn av försäkringarna inom ert företag gjordes kan det vara bra att göra det eftersom många produkter förändrats till det bättre där möjlighet ges till bredare omfattning trots både lägre premier och avgifter.

Fråga din redovisningskonsult, revisor eller försäkringsrådgivare då försäkringsområdet är allt annat än lätt eller ens överblickbart.

Texten är skriven av Björn Tullbrink, Söderberg & Partners  

Av |2017-02-3|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Start-Up School i Jönköping 16 mars – INSTÄLLT

Tyvärr har vi fått ställa in Start-up School i Jönköping den 16 mars 2017. Vi återkommer med datum om framtida Start-up Schools i Jönköping här på hemsidan.

Som alternativ erbjuder vi Start-up School VIDEO. Det är en förkortad variant av vår traditionella Start-Up School, i videoformat. Du hittar den här!

Är du intresserad av att få vårt nyhetsbrev som innehåller matnyttiga tips från revisorn så är det enkelt att anmäla sig här!

 

Av |2017-01-24|Ekonomiansvarig, Jönköping, Nyföretagare|

Start-Up School i Stockholm 2 februari – alla är välkomna!

På Start-up School svarar vi på de 10 vanligaste frågorna vi får från nya företagare. En gratis utbildning där vi bjuder på både insikter och tips som vi samlat på oss som revisorer. Passar dig som nyss startat ditt AB och för dig som har varit verksam i några år. Start-Up School är öppen även för dig som inte är kund hos Revideco.

Att driva eget företag innebär många nya frågor. En trygg partner som kan skatt, redovisning, revision och företagande underlättar i vardagen och hjälper dig att undvika misstag som kan bli både tidsödande och kostsamma.

En bra start på ditt nya liv är att delta i Revidecos Start-Up School, en kostnadsfri expressutbildning för dig som är nyföretagare med aktiebolag.

Revideco Start-up School är en expressutbilding på 3-timmar som tar upp det viktigaste inom skatt, redovisning och revision. Det är en bra chans för dig att få träffa andra nyföretagare i samma situation, få möjlighet att byta erfarenheter och ställa egna frågor till våra kompetenta medarbetare på Revideco som medverkar som utbildare.

Datum och tid: 2/2 2017 kl 17.00 – 20.00
Plats: Revidecos kontor, Drottningholmsvägen 22, T-bana Fridhemsplan

Boka din plats här!

Välkomna!

Av |2017-01-23|Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Stockholm|

Swedish accounting firm looking for more international business – MGI Global AGM

Revideco is a proud and active member of MGI – a global network of independent audit, tax and accounting firm s. Last year the MGI Global AGM Conference was held in Santiago, Chile. Revideco´s CEO Erik Emilsson, who was international chairman for MGI 2013-2014, was present at the conference.

It´s good being here, says Erik. Everybody is here for the same purpose – to get to know each other so that we can help our clients doing international business. We want to be able to refer our clients in a personal manner, to the right person wherever in the world they need help. Erik continues;

More and more of Revideco´s clients work in an international climate and we want to be relevant to them all the time. We can remain relevant by helping them emerge into new markets, and that is exactly what we are doing.

I also see that we have a up going trend of larger and medium sized companies that are seeking accounting and auditing services outside of the biggest audit and accounting firm s. They see the pros of having independent service providers. The pros? Well, as we are entrepreneurs all over the world, we react fast, provide high quality services and we have a reasonable price tag. All in all we have a very good offer and we are pleased that we get more and more international work coming in.

When I refer one of my clients to a MGI firm in another country, it’s extremely important that the client get full attention and high quality service – immediately! All members of MGI must go through a demanding quality control before they are accepted as members in the network. Therefore we can trust and recommend MGI colleagues all over the world, when our clients are looking to expand outside the Swedish borders.

For more information please visit our websites Revideco.se and MGI World.

If you would like to meet to discuss our accounting, consultancy or audit services, please book a meeting here.

Av |2017-01-14|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Start-Up School nu i februari – Utbildning för nya företagare – Stockholm – Göteborg – Jönköping

På Start-up School svarar vi på de 10 vanligaste frågorna vi får från nya företagare. En gratis utbildning där vi bjuder på både insikter och tips som vi samlat på oss som revisorer. Passar dig som nyss startat ditt AB och för dig som har varit verksam i några år.

Stockholm 2/2 2017 Boka här!

Göteborg 9/2 2017 Boka här!

Jönköping 16/3 2017 Boka här!

Detta är Revidecos Start-Up School

 En expressutbildning (ca 3 tim) som tar upp det viktigaste inom redovisning och revision för dig som är nyföretagare med aktiebolag.
  • En bra chans att få träffa Revidecos kompetenta medarbetare som medverkar som utbildare.
  • En lustfylld kompetenshöjning där vi blandar allvar med skratt och gott kaffe!
  • En stund tillsammans med andra nyföretagare i samma situation. Byt erfarenheter och skapa affärer!
  • Några väl investerade timmar som ger dig nya verktyg och hjälper dig att ställa rätt frågor i framtiden.
  • OBS! Revideco Start-Up School är helt kostnadsfritt! Vi bjuder på kunskap och kaffe med smörgås.
Av |2017-01-13|Göteborg, Jönköping, Nyföretagare, Stockholm|

Vi har nu möjlighet att att emot fler uppdrag i Göteborg – Redovisning

På vårt kontor i Göteborg har vi nu möjlighet att ta emot fler kunder. Vi är ovanligt duktiga på ägarledda små och mellanstora fåmansbolag men vi är också intresserade av att få in fler större både svenska och internationella kunder – då vi har lång erfarenhet av den typen av uppdrag. Vi är ett komplett redovisningsteam som kan hantera det som behövs, om det är att ta över hela redovisningen – från ax till limpa – eller om det är att sköta avstämningar, bokslut och upprättande av årsredovisningar. Vi erbjuder en trygg och flexibel lösning.

Kontakta Jens Malm, kontorschef i Göteborg

 

 

Av |2017-01-13|Ekonomiansvarig, Göteborg, Nyföretagare|

Så slipper du personligt ansvar för skulder i AB

Gästbloggare-Nils ÅbergSom advokat och konkursförvaltare stöter jag regelbundet på styrelseledamöter, oftast i mindre företag, som råkar illa ut och riskerar personligt ansvar för bolagets skulder på ett sätt som de inte hade en aning om innan det var för sent. Det finns alltså tyvärr en kunskapsbrist, framförallt bland egna företagare som driver verksamhet i aktiebolagsform.

Även om man bedriver ett företag som idag är hälsosamt, är det därför nyttigt att ha en varningsklocka i bakhuvudet om i vilka situationer som styrelsen måste agera. För den som driver företag som redan idag har ansträngd ekonomi, är det naturligtvis ännu viktigare att få koll på hur reglerna ser ut.

Hur uppstår ett personligt ansvar enligt ABL?

Enligt aktiebolagslagen (ABL) finns det en formell procedur som styrelsen måste följa när det finns misstanke om att bolagets eget kapital (det vill säga tillgångar minus skulder) understiger hälften av aktiekapitalet. I korthet innebär denna procedur följande:

  • Styrelsen måste se till att det så snart som möjligt tas fram en första kontrollbalansräkning (KBR), vilket är en speciell balansräkning med något mer generösa värderingsprinciper än vanligt. KBR ska revideras – om bolaget har en revisor.
  • Om KBR visar att eget kapital är förbrukat måste styrelsen kalla till en bolagsstämma där KBR behandlas (första kontrollstämman) där stämman beslutar om bolaget ska likvideras eller inte.
  • Inom åtta månader från första kontrollstämman måste styrelsen kalla till en ny bolagsstämma där en ny KBR tagits fram (också reviderad). Om KBR inte utvisar att eget kapital är återställt (och motsvarar 100 % av aktiekapitalet) måste styrelsen tillförsäkra att bolaget försätts i likvidation.

Om styrelsen inte följer ovanstående procedur får som huvudregel styrelsen ett personligt ansvar för bolagets skulder, vanligen i samband med att bolaget försätts i konkurs.

Vilka skulder täcks av det personliga ansvaret?

Om personligt ansvar inträder är detta framåtriktat, alltså avseende nya förpliktelser som bolaget tar på sig efter det personliga ansvaret inträder. Däremot innebär det normalt inte att styrelsen också ansvarar för gamla förpliktelser (t.ex. hyresavtal) som ingåtts innan det personliga ansvaret uppstod. Vid en situation där det finns ett konstaterat personligt ansvar eller misstanke om personligt ansvar är det därför naturligtvis extra viktigt att noga överväga innan några nya avtal ingås.

Hur kan andra upptäcka det personliga ansvaret?

Medan bolaget fortfarande är aktivt så framgår bolagets eget kapital av årsredovisningen. Om bolaget har revisor är revisorn under vissa förutsättningar skyldig att ange i revisionsberättelsen att bolagets verksamhet bedrivs under personligt ansvar.

Oavsett vad som stått i tidigare årsredovisningar så är det inte ovanligt att ett personligt styrelseansvar uppdagas i samband med bolagets konkurs. Det tillhör nämligen konkursförvaltarens allmänna uppdrag att rapportera för fordringsägarna i den s.k. förvaltarberättelsen om bolaget inte efterföljt reglerna om kontrollbalansräkning. Däremot agerar konkursförvaltaren normalt sett inte aktivt och ställer krav mot styrelseledamöterna på personligt ansvar. Detta är upp till fordringsägarna att göra själva. Det är dock värt att känna till att det finns flera företag som har som enda affärsidé att hitta potentiella krav mot styrelseledamöter på personligt ansvar och därefter uppvakta fordringsägarna för att driva in deras fordran.

Hur avslutar man en ansvarsperiod?

Om personligt ansvar har uppstått för styrelsen behöver detta inte vara för evigt. Genom att ta fram en ny kontrollbalansräkning som revideras (om bolaget har revisor) och behandlas på bolagstämma så kan ansvarsperioden upphöra, förutsatt att bolagets eget kapital i kontrollbalansräkningen uppgår till 100 % av aktiekapitalet. Detta innebär dock inte att det personliga ansvaret försvinner för skulder som uppstått under ansvarsperioden, utan endast att nya förpliktelser inte är förenade med personligt ansvar.

Finns det något annat man kan göra?

Vid minsta osäkerhet när det gäller kontrollbalansräkningsplikt, ta hjälp av i första hand bolagets revisor eller redovisningskonsult! Vid mer komplicerade fall, och när ansvar redan har uppkommit, är det lämpligt att även ta hjälp av advokat särskilt inriktad på obestånd.

I lite större företag är det vanligt att man har en styrelseansvarsförsäkring, som också kan täcka kontrollbalansräkningsansvaret. Utan en sådan försäkring står styrelseledamoten oftast oförsäkrad, inte bara för sitt personliga ansvar mot leverantörer utan också genom att styrelsens ombudskostnader för att försvara sig i rättegång, inte täcks av en vanlig rättsskyddsförsäkring.

För att inte denna del av ansvarsförsäkringen endast ska bli en ökad kostnad – utan verklig nytta när det behövs, är det lämpligt när man står inför att teckna en ny ansvarsförsäkring att ta hjälp från advokat eller annan försäkringsspecialist med att se över försäkringsvillkoren. Om det redan finns en befintlig ansvarsförsäkring är det lönt att ta hjälp med att titta på villkoren. Ett av de villkor som är viktigt i sådan försäkring, för att man ska ha nytta av den, är att försäkringen kan förlängas att gälla även vid en konkurs och därmed skydda styrelsen när det verkligen behövs.

Texten är skriven av Nils Åberg, Advokat och partner på Advokatfirman Carler.

Av |2017-01-12|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Contact

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Jönköping

Östra Storgatan 13B
553 21 Jönköping
Telefon: 036-440 90 05
Fax: 036-71 12 37

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Jönköping

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER OM REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg