Om Revideco

This author has not yet filled in any details.
So far Revideco has created 84 blog entries.

Styrelsearvode = lön, nytt avgörande!

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har i dagarna avgjort ett mål som kommer att få direkta konsekvenser för alla som fakturerar styrelsearvode från bolag.

Domen torde innebära att det nu i princip inte längre går att fakturera styrelsearvode från bolag. Detta går ju emot vad Skatteverket tidigare ansett (minst tre styrelseuppdrag, mm) och kommer att ställa till det för alla som idag fakturerar styrelsearvoden via bolag. Det återstår att se hur Skatteverket väljer att agera avseende redan fakturerade styrelsearvoden, men utbetalningar av styrelsearvoden som görs från och med nu bör betalas ut som lön och utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

Prata eller maila gärna din kontakt hos oss på Revideco om du vill diskutera detta!

Av |2017-06-22|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Rätta en inkomstdeklaration? – Så gör man

Har du upptäckt att du fyllt i fel siffror i den inskickade inkomstdeklarationen för ditt aktiebolag? Då kan du göra en självrättelse och skicka in de riktiga uppgifter till Skatteverket, jag kommer nedan att beskriva hur du går tillväga.

Hur gör man en självrättelse?
Om Skatteverket inte har beslutat om den slutliga skatten kan du skicka in en komplettering på dina ändringar. Om deklarationen istället redan är fastställd behöver du begära omprövning. För att begära omprövning fyller du i blanketten ”Begäran om omprövning (SKV 6891)” alternativet skriver ett brev som bland annat innehåller namn, organisationsnummer, att du rättar ett tidigare fel, vilket inkomstår som skall rättas samt underlag till rättelsen. Blanketten eller brevet skickas sedan till ditt skattekontor.

Hur lång tid tillbaka kan man göra en självrättelse?
I normala fall kan du utföra en självrättelse av din inkomstdeklaration sex år tillbaka. Detta innebär att nu under 2017 kan du rätta uppgifter från inkomstår 2011 och framåt.

När kan man inte göra en självrättelse?
Som nämnt ovan kan du inte rätta en inkomstdeklaration som är äldre än 6 år. Du kan inte heller utföra en självrättelse om Skatteverket upptäcker att du lämnat in felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Detta gäller även om du till exempel tror att Skatteverket kommer att upptäcka de oriktiga uppgifterna eller om Skatteverket startat en kontroll eller ställer en fråga till dig som har ett samband med de oriktiga uppgifterna.

Konsekvenserna av att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket kan var skattetillägg samt i allvarliga fall anmälan för skattebrott. Fem år tillbaka i tiden kan Skatteverket gå tillbaka och upptaxera bolaget och vid grovt skattebrott är preskriptionstiden tio år.

Det är därför viktigt att ha koll på skattereglerna och göra en självrättelse vid behov.

Om du har några frågor om att rätta din inkomstdeklaration eller behöver hjälp med själva rättelsen, hjälper vi på Revideco gärna dig.

Av |2017-06-14|Ekonomiansvarig|

Revidecos VD talar om digitalisering av bokföring på globalt tech-seminarium

Revidecos VD Erik Emilsson talar på ett globalt teknologiseminarium den 15 juni

Tech-seminariet handlar om digitalisering, automatisering och artificiell intelligens (AI) för redovisnings och revisionsbranschen ur ett globalt perspektiv och deltagarna kommer från hela världen. Erik och Revideco har uppmärksammats globalt av det världsomspännande nätverket MGI för sin kunskap om digitala och automatiserade lösningar för små och medelstora företag.

Kul att vi uppmärksammas på ett globalt plan

Jag kommer att tala om Revidecos utvecklingsresa på det här området, säger Erik Emilsson. Det är också kul att vi uppmärksammas på ett globalt plan för det vi gör i Sverige. Vi i Sverige ligger i framkant på detta område jämfört med många andra länder. Större bolag har ofta lagt stora summor på att driva igenom digitalisering/automatisering, och nu är det möjligt även för många mindre företag att bli både digitala och automatiserade, åtminstone till en viss utsträckning, utan att behöva investera några gigantiska summor. Intresset är enormt och jag ser fram emot att få tala om Revidecos resa, och hur vi gjort i Sverige. Jag tror att detta kommer att inspirera redovisningskonsulter och revisorer i andra länder att följa efter.

Av |2017-06-10|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Varning för bluffföretag! Här har du varningslistan

Här har du en lista där du snabbt och enkelt kan se efter om företaget som kontaktar dig försöker utsätta dig för en bluff. 

Listan varnar för företag med oseriösa försäljningsmetoder, bluffakturor och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös.

Till varningslistan!

Vad gör man om man utsatts för en bluff?

Småföretagarnas riksförbund har skrivit en handbok som finns publicerad på deras hemsida som heter ”Småföretagarnas handbok om bluffakturor– skojarnas metoder och dina rättigheter” De skriver att ”Som företagare idag är det bara en tidsfråga innan någon försöker lura dig. Det kan handla om att ingå ett ofördelaktigt avtal, eller att få dig att betala en påhittad faktura. De som försöker lura dig kan lika gärna vara stora börsnoterade företag som småföretag som är en front för den organiserade brottsligheten. Så länge företagare låter sig luras kommer bedrägerierna fortsätta. Det enda sättet att få stopp på fakturaskojeri och vilseledande försäljning är att lära sig bedragarnas metoder, och sina egna rättigheter om man ändå skulle bli drabbad.” Läs mer på Småföretagarnas hemsida.

Svensk handel har också skrivit en guide om hur du bör hantera bluff fakturor. Där beskriver de på ett enkelt och tydligt sätt hur du bör agera. De vill också gärna att du som utsatts hör av dig till dem för att de ska kunna uppdatera sin varningslista.

Listan uppdateras av Bisnis Analys och tillhandahålls av Svensk Handel.

Av |2017-06-4|Ekonomiansvarig, Nyföretagare|

Två nya på Skelleftekontoret

Revidecos nya lokal i Skellefteå innebar mer plats för den befintliga personalstyrkan, men också utrymme för fler medarbetare. Nu har två nya anställts.

Revideco_1551

Karin Lindfors.

David Marklund.

David Marklund.

Det är auktoriserade redovisningskonsulten Karin Lindfors och redovisningskonsulten David Marklund. Karin kommer närmast från PwC och David kombinerar sitt liv som bonde med sin nya deltidstjänst på Revideco.

-Nu är vi totalt 16 medarbetare på Skelleftekontoret, en fantastiskt utveckling sedan starten 2008 då vi var tre stycken, säger kontorschef Britt-Inger Andersson. Det verkar också som om våra medarbetare trivs hos oss. Hittills är det bara en som slutat för att gå till annan verksamhet och en som har gått i pension!

Av |2017-06-1|Övrigt, Skellefteå|

Looking to sell or buy a company? Ebay for company acquisitions wordwide – a global M&A Marketplace

As proud members of MGI Worldwide we are delighted to annonce that MGI Worldwide has launched a global M&A Marketplace. This ”the future Ebay for company acquisitions wordwide” is a a public forum giving global coverage to members’ and their clients’ merger and acquisition opportunities wherever they are located around the world.

Looking to sell or buy a company?

For our Swedish clients we offer the possibility to post any such activities, regardless of ther size and scope. Are you interested in acquiring one of the posted objects there is contact information attached to one and each of the objects.

Find out more at the M&A Marketplace.

Global Mergers and Acquisitions Experts

With the increasing globalisation of business we are happy to have a global team within MGI working with mergers & acquisitions. As it is more important now than ever for those looking for merger/acquisition opportunities to know that their advisers can offer a truly international reach.

MGI Worldwide’s global reach offers those wishing to buy or sell businesses an ability to access specialist expertise locally while being able to identify potential targets throughout the Nordics, Continental Europe, North America, Africa, South America and elsewhere.

Find out more about our team of experts.

 

Av |2017-05-24|Nyföretagare, Nyheter|

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Riksdagen har beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje individuell anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

Istället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma över samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd.

Syftet med lagändringen är bl.a. att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter.

För vilka och när

De nya reglerna för redovisning av arbetsgivardeklaration sker i två steg.

1 juli 2018 ska företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla övriga arbetsgivare – och berör totalt 400 000 företag.

Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Uppgifter som ska lämnas på individnivå

Uppgifter som ska lämnas på individnivå i skattedeklarationen är bland annat:

 • skattepliktiga och skattefria ersättningar för arbete (t ex löner, förmåner, sjuklön)
 • skatteavdrag
 • ersättning som är underlag för särskild inkomstskatt (SINK)
 • underlag för husarbete
 • ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift
 • hyresersättningar.

Det är alltså ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften.

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månatligen i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om en arbetsgivardeklaration måste lämnas för vissa anställda så kan arbetsgivaren frivilligt lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen om sådana ersättningar till andra anställda som annars skulle ha behövt redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Av |2017-05-12|Ekonomiansvarig, Nyheter|

Check out our case stories in English

We have updated our English version of the Revideco site with three interesting case stories. Please check out what these exciting and inspiring clients have to say about their cooperation with Revideco. Click here!

Av |2017-04-11|Övrigt|

Vi tar nu emot nya revisionsuppdrag i Stockholm

På Revidecos Stockholmskontor så har vi nu möjlighet att ta emot fler nya revisionsuppdrag.  ”Vi har under en period tackat nej till en del nya kunder, men nu har vi nu möjlighet att ta emot fler nya revisionsuppdrag igen. Det tycker jag är kul.” hälsar Fredrik Pålsson revisionsansvarig på Stockholmskontoret.

Ägarledda bolag

Flera av våra auktoriserade revisorer arbetar i huvudsak med bolag som drivs av sina ägare sk fåmansbolag. Vi har arbetat med ägarledda företag sedan Revideco startades och vi är ett av Sveriges ledande bolag på området. I den här typen av uppdrag kan vi även vara rådgivande i skattefrågor, något som är högst aktuellt iom de lagändringar som är föreslagna.

Internationella företag

På Revideco finns flera revisorer med stor internationell erfarenhet. Vi vet vad som krävs för att uppfylla kraven vid revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav. Vid speciella frågor har vi ett stort internationellt nätverk med kolleger som är väl insatta vad som gäller i sina respektive länder.

Bostadsrättsföreningar

Vi har en auktoriserad revisor som specialiserat sig på bostadsrättsföreningar – som också gärna tar emot fler uppdrag.

Föreningar och förbund

För föreningar och förbund gäller särskilda regler och man bör därför vilja en revisor som är väl insatt i frågorna och som förstår sig på föreningslivets förutsättningar. På Revideco har vi gedigen erfarenhet av revision av föreningars och förbunds årsbokslut och ett stort intresse av hur förvaltning av medlemmarnas pengar sköts på bästa sätt.

Är du intresserad av att träffa en auktoriserad revisor? Boka ett möte här eller ring Fredrik direkt på 08-54 54 25 04.

Av |2017-04-3|Nyföretagare, Stockholm|

Gästblogg: Fem F för fungerande texter

Gästbloggare-UlrikaVi läser alla massor varje dag och de flesta av oss skriver också en hel del. En text är inte alltid en rapport, ett avtal eller ett säljbrev – det kan lika gärna vara ett mejl till dina medarbetare eller en lapp till fotbollslaget. Eller en presentation, som ska stötta ditt muntliga framförande.

Oavsett vilket, är målet att mottagaren ska kunna läsa och förstå det du vill förmedla!

Ibland är konsekvensen av en mindre bra text måttlig: du kanske får några extra frågor om det som var otydligt. Men ett otydligt utskick till 10 000 kunder kan leda till stor negativ publicitet och kaos på kundservice. Och en ogenomtänkt ton i ett mejl till hela personalen kan väcka oro, ilska och irritation och utvecklas till en förtroendekris för hela ledningen. Vilken text du än skriver vinner du mycket på att vara systematisk:

1. Fånga ditt budskap

Varför ska du skriva något? Vad är det du vill säga? Vad måste finnas med? Vad måste kanske finnas med? Skriv stolpar utan hänsyn till formulering eller inbördes ordning.

2. Fördela ordning och skapa sammanhang

Försök att flytta samman saker som hänger ihop och sätta stolparna i en logisk ordning. Ofta gäller ”det viktigaste först”, men inte alltid. Skriv rubriker så du själv kan följa hur du tänkt. Dessa behöver inte vara med i den färdiga texten.

3. Formulera på rätt nivå

Se läsaren framför dig – även om du inte vet vem det är. Vad kan du förvänta dig att läsaren vet och vilken typ av språk passar för just den här texten? Fyll på med text kring dina stolpar. Tänk på att det sällan känns störande att läsa något du redan vet, jämfört med det problem som uppstår om du tappar tråden och inte förstår fortsättningen.

4. Förbättra textens flyt

Det är här det händer! Här utvecklar du din text från ett utkast till en färdig text med hög läsbarhet. Provläs din text och se hur den fungerar – markera var du fastnar. Ta gärna hjälp av någon annan! Snöa inte in på detaljer, utan besvara först följande frågor:

 • Är allt med? Är det för omständligt eller finns det luckor? Kanske har något innehåll hamnat på fel plats eller blivit helt onödigt och bör tas bort.
 • Är meningarna lagom långa? Alltför långa meningar blir ofta svårlästa. Bäst för flytet är att varva kortare och lite längre meningar.
 • Känns det opersonligt? Passiva uttryck ger en onödig byråkratisk touch. Jämför det passiva Nybyggnation sker 2017 med Vi bygger nya bostäder som står klara 2018.
 • Är grafiken behaglig? Välformulerade mellanrubriker och punktlistor ger luft i texten och hjälper läsaren att överblicka innehållet. Bra rubriker ökar dessutom sökbarheten i digitala texter.

5. Fixa detaljerna

Nu får du slutkolla detaljerna på ord- och teckennivå:

 • Är orden rättstavade? Använd gärna den inbyggda stavningskontrollen, men lita inte fullt ut på den! Kolla gärna i ordlistan, SAOL finns som gratisapp till telefonen.
 • Har du använt samma ord för samma sak? Det kan kännas bra att variera sig, men kan också förvirra läsaren.

Genom att följa dessa steg när du skriver så får du lättare att fokusera på en nivå i taget. Du utvecklar ditt skrivande och skapar fokus, förståelse och förtroende hos din läsare!

Ulrika Gotthardsson är språkkonsult och driver skrivbyrån Uttryckeriet i Jönköping. Hennes tre fokusområden är språkbearbetning, utbildning och smarta mallar och verktyg som förenklar skrivandet.

Av |2017-03-30|Ekonomiansvarig, Nyföretagare, Övrigt|

Kontakt

Stockholm

Drottningholmsvägen 22, 2 tr
112 42 Stockholm
Telefon: 08-54 54 25 00
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Stockholm

Skellefteå

Nygatan 67
931 30 Skellefteå
Telefon: 0910-105 80
Fax: 08-650 85 17

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Skellefteå

Göteborg

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg
Telefon: 031-530 190

MER ON REDOVISNING OCH REVISION I Göteborg