Dags att inventera – svar på dina frågor om inventering av lager

Av: |Publicerat: 2023-11-24|

Dags att inventera – vi svarar på dina frågor om inventering av lager:

Inventering av lager – varför ska man inventera varulager?

En vanlig fråga till oss på Revideco är varför man måste inventera sitt varulager? Det är lätt att svara på eftersom det finns ett lagkrav på att det ska ske. Men det finns fler skäl till varför du bör inventera. Varulagret är ofta en av de viktigaste posterna i balansräkningen och om du inventerar oftare får du en bättre uppföljning av bruttovinsten löpande under året. Du får också bättre koll på när det är dags att beställa nya eller vilka varor som börjar bli gamla och därmed kanske är inkuranta och som måste skrivas bort.

Hur ofta måste man inventera lagret?

Hur ofta är däremot inte lika självklart – här beror det på många olika faktorer; t ex vilket lagersystem man har eller vilken bransch man verkar i. Men ett är säkert; inventering ska göras minst en gång per år.

Om du inte har ett fungerande lagersystem så ska du inventera i samband med bokslutstillfället.  Om du däremot har ett lagerredovisningssystem kan du inventera delar av lagret vid olika tillfällen – så kallade rullande inventeringar – så länge alla artiklar blir inventerade åtminstone en gång per år. Fördelen med det är att du kan anpassa inventeringstidpunkt till när det passar din verksamhet bäst.

Att inventera – steg för steg guide

  1. Utse en ansvarig person.
  2. Upprätta en skriftlig instruktion som den ansvarige går igenom med alla inför inventeringen
  3. Arbeta två och två – en som räknar och en som skriver.
  4. Arbeta systematiskt. Markera det du har räknat för att undvika att du räknar dubbelt eller missar att räkna något.
  5. Följ upp inventeringen omgående, när du har det färskt. Vid större avvikelser, gör först en ominventering. Analysera och dokumentera resultatet.

När måste en auktoriserad revisor närvara vid lagerinventeringen?

Enligt de regler som vi revisorer följer ska en revisor närvara vid inventeringstillfället, om varulagret är väsentligt i förhållande till företagets ekonomi i övrigt. Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga, men ett riktmärke kan vara att lagret utgör mer än 10 % av balansomslutningen. Detta gäller för bolag som ska granskas av en auktoriserad revisor.

Vad gör revisorn vid lagerinventeringen?

Vi går igenom förutsättningarna tillsammans med den som är ansvarig och väljer därefter ut några artiklar, dels från listan och dels från hyllan, för att kontrollräkna dem. Genom att ta och dokumentera stickprov förvissar vi oss om att lagret existerar och att rutiner kring inventeringen och varulagret är tillfredsställande.

Dra nytta av vår erfarenhet

Som revisorer får vi se många olika slags varulager och studera praktiska lösningar kring inventeringar. Passa på och fråga oss om råd inför en inventering – dra nytta av vår kunskap och stora erfarenhet!

Vill du prenumerera på våra månadsmail?

Klicka här så skickar vi ett nyhetsbrev om redovisning, skatt och revision med lite lagom intervaller.

Dela den här artikeln!