Kan jag köpa en elcykel på bolaget?

Av: |Publicerat: 2018-04-14|

Det är inte helt ovanligt att våra kunder frågar vad som är möjligt att dra av som kostnad i bolaget. Det är ofta en bekant eller granne som har gjort något kreativt och kunden undrar om det är tillåtet. Nu senast fick vi frågan om man kan köpa en elcykel på bolaget.

Grundregeln är att ett företag bara får göra avdrag för kostnader som behövs för att generera intäkter. För att kostnaden ska vara avdragsgill ska den alltså ha en direkt koppling till företagets verksamhet. Om man anser att kostnaderna faller inom ramen för bolagets verksamhet får dessa dras av och eventuell ingående moms får begäras tillbaka från Skatteverket.

Nå, kan jag köpa en elcykel på bolaget?

Om elcykeln enbart ska användas i verksamheten så är det tillåtet att göra avdrag för kostnaden. Om elcykeln även ska användas privat, så är den fortfarande avdragsgill i bolaget men då ska den som använder cykeln förmånsbeskattas. Detta kan göras månadsvis, eller vid ett engångstillfälle.

Här är en länk till skatteverkets hemsida där skatteverket förtydligar hur förmånen ska beräknas. En elcykel är generell dyrare än en vanlig cykel varför skatteverket räknar med att värdeminskningen på en elcykel normalt är 20%.

Till och från jobbet

Om elcykeln enbart ska användas privat, t ex som färdmedel fram och tillbaka till jobbet, är den inte avdragsgill i bolaget. Då uppfylls inte grundkravet, att elcykeln ska ha en direkt koppling till företagets verksamhet.

Kan mitt bolag köpa en elcykel och sedan ge den till mig?

Svaret på den frågan är att det kan ditt bolag (förutsatt att du kan besluta om det) – men att du kommer att förmånsbeskattas motsvarande marknadsvärdet vid gåvotidpunkten.

Fråga din redovisnings- eller revisonskontakt om du är osäker, reglerna är inte alltid självklara och repressalierna kan svida vid stora otillåtna avdrag.

 

Dela den här artikeln!