Hem/Välja revisor? Lista på sex bra tips + tre dealbreakers
Din guide till bättre inköp av redovisning och revision

Välja revisor? Lista på sex bra tips + tre dealbreakers

Av: |Publicerat: 2023-05-20|

Är du företagare, styrelseledamot eller CFO och ska välja revisor? Den här artikeln är skriven för dig. Väljer du rätt finns det en stor chans att du kommer att få kontakt med en person:

  1. som kan komma att ge dig värdefulla insikter om ditt företag,
  2. ger dig trygghet i svåra beslut,
  3. och ge värdefull support till nyckelpersoner i ditt företag.

Först så definierar vi vad en revisor är:

En revisors uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring, beslutsmässighet och verksamhet i en organisation. /Wikipedia

En revisor granskar med andra ord den årsredovisning som bolaget årligen offentliggör. Till årsredovisningen bifogar hon sin revisionsberättelse. En redovisningskonsult upprättar den löpande redovisningen, bokslut & årsredovisning. Många revisorer har på byrån hjälp av redovisningskonsulter eller juniora revisorer för upprättande av bokslut & årsredovisningar. Dessa byråer kallas kombi-byråer. Om revisionen är lagstadgad, så behövs det en auktoriserad revisor.

Sex tips till dig som ska välja revisor:

1. Magkänsla – kanske viktigast när du ska välja revisor

Känns det bra? Det här vet du ofta redan efter ett första möte eller telefonsamtal. Gut feeling på engelska. Kändes det bra är det sannolikt så att det kändes bra för revisorn också. Det kanske på grund av att hon är genuint intresserad av din verksamhet. Är magkänslan bra – så finns förutsättningarna för att det kommer att går bra. Magkänslan får du inte bortse ifrån när du ska välja revisor.

2. Rätt revisor för CFO & redovisare

I många mindre och mellanstora bolag fungerar revisorn som ett bollplank för de som sköter ekonomifunktionen på företaget. Att välja rätt revisor är extra viktigt för de här personerna då rätt revisor hjälper dem i deras vardag. Det är mycket enklare att fråga revisorn som kan bolaget sedan många år i stället för att fråga någon generell frågeservice och få ett generellt svar. På det här sättet hålls också revisorn uppdaterad löpande vilket är jättebra, win win helt enkelt.

I värsta fall får inte dessa nyckelpersoner support från någon alls i de här frågorna, vilket kan leda till en osäker arbetssituation och onödigt merarbete. Fundera över vilka behov ni har på just ert företag och ta med det i bedömningen.

3. Rätt revisor för ägarna

När man ska välja revisor till ett fåmanbolag är det viktigt att man väljer en revisor som har kunskap med att arbeta med just fåmanbolag. Det har inte alla. Exempel på områden som behöver stämmas av om revisorn hanterar:

D1. Dealbreaker för alla fåmansbolag:

Är revisorn insatt i hur beskattning vid uttag ur bolaget fungerar? Dvs 3:12 regelverket. Kan revisorn de här frågorna och kan hon hålla er ajour i de här frågorna? Har ni inte en skattejurist kopplad till ert företag brukar just den här punkten vara en dealbreaker för ägare till fåmansbolag.

D2. Dealbreaker för bolag med internationell verksamhet:

Väldigt många företag har idag försäljning eller verksamhet utanför Sveriges gränser. För att kunna hantera dessa situationer på ett smidigt sätt bör din revisor ha ett internationellt självförtroende och gärna del av ett internationell nätverk. Något som inte minst är viktigt för företag som planerar att expandera utanför Sveriges gränser. Väljer ni en revisor utan dessa kvalifikationer kan ni som ägare utsätta er och ert bolag för onödiga risker.

D3. Dealbreaker i vissa faser:

Går du som ägare i exit funderingar, planerar ni ta in delägare, strukturera om bolagets organisation, köpa eller sälja dotterbolag? Säkerställ då att den revisor har erfarenhet av detta och att hon kan assistera med bland annat de due diligence och värderingsfrågor som då ska hanteras. Det är viktigt om du vill vara kostnadseffektiv.

4. Specialkunskaper

I vissa verksamheter är det viktigt att revisorn har specialkunskaper. Extra viktigt är det för  utvecklingsföretag. Har revisorn erfarenhet av uppskjuten skattefordran, styrelsens nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar, going concern, kvittningsemissioner, optioner och så vidare? Många revisorer jobbar inte med den här typen av bolag varför det är extra viktigt för er som driver utvecklingsföretag att hitta rätt.

Andra typexempel på specialkunskaper är om ditt bolag är ett finansiellt bolag för då krävs under vissa förutsättningar att revisorn har en speciell licens, har ditt bolaget ett ovanligt varulager som kräver specialkunskaper vid värdering bör det följas upp eller om bolaget har omfattande kontanthantering – då är det effektivt om revisorn har koll på allt som har med journalminnen, systemdokumentation och behandlingshistorik att göra. Men det kan också vara kvalifikationer avseende internationella redovisningsregelverk eller språk som du bör följa upp.

Nu ska man komma ihåg att normalt så är en revisor ofta revisor i flertalet bolag verksamma i olika branscher och sticker ditt bolag inte ut för mycket så finns det många revisorer som har rätt kvalifikationer för att vara revisor i ditt bolag.

5. Tid

Hör efter om revisorn har tid för nya uppdrag. Antalet uppdrag visar inte alltid hur mycket tid hon har för dig och ditt företag, utan dina frågor ska handla om hon har tid på den del av året som du vill ha arbetet utfört. Timing helt enkelt. Det eftersom väldigt många bolag i Sverige har kalenderår som räkenskapsår, varför våren är en trång sektor.

6. Kostnad

De största revisionsbyråerna har ofta högre overheadkostnader än mindre byråer vilket kan påverka priset uppåt. Det kan också vara mer prispress på mindre orter, om det finns flera aktörer. Enpersonsbyrån och mindre byråer har ofta färre tjänster att erbjuda än de större byråerna har, viket kan vara en begränsning som innebär att du behöver använda dig av flera leverantörer vid t.ex. skattefrågor, delägarfrågor, internationella frågor mm.

Den gyllene medelvägen är naturligtvis att söka sig till en mellanstor byrå som erbjuder de tjänster som just din typ av bolag behöver.

Sammanfattning

Nu när du läst mina sex tips så hoppas jag att är du mer redo att välja revisor än innan. Känner du att ni inte får tillräckligt stöd från er nuvarande revisor, eller kanske är det dags att välja in en revisor för första gången, hoppas jag att min artikel kommer att ger er stöd i ert beslut. Jag hoppas också att den revisor ni väljer kommer att ge er värdefulla insikter, trygghet och support.

Och…inte så otippat kanske, så har vi flera auktoriserade revisorer på Revideco som har möjlighet att ta emot fler revisionsuppdrag. Vi är en mellanstor kombi-byrå med både små och stora kunder i de flesta branscher. Vi är specialister på fåmansbolag, tillväxt och utvecklingsbolag och har också lång erfarenhet av föreningar och internationella koncerner. Boka gärna ett möte med oss och utvärdera om vi skulle kunna passa just er.

Dela den här artikeln!