Styrelsearvode = lön, nytt avgörande!

Av: |Publicerat: 2017-06-22|

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har i dagarna avgjort ett mål som kommer att få direkta konsekvenser för alla som fakturerar styrelsearvode från bolag.

Domen torde innebära att det nu i princip inte längre går att fakturera styrelsearvode från bolag. Detta går ju emot vad Skatteverket tidigare ansett (minst tre styrelseuppdrag, mm) och kommer att ställa till det för alla som idag fakturerar styrelsearvoden via bolag. Det återstår att se hur Skatteverket väljer att agera avseende redan fakturerade styrelsearvoden, men utbetalningar av styrelsearvoden som görs från och med nu bör betalas ut som lön och utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

Prata eller maila gärna din kontakt hos oss på Revideco om du vill diskutera detta!

Dela den här artikeln!