Hem/Fakturera utländska kunder – hur gör jag med momsen?

Fakturera utländska kunder – hur gör jag med momsen?

Av: |Publicerat: 2019-03-02|

Denna artikel skrevs 2019 och är inte uppdaterad med eventuella förändringar sedan dess. En nyhet som kommit sedan dessa är OSS-reglerna som gäller vid försäljning till privatpersoner, läs mer om det här.

Ska du fakturera utländska kunder? Hur fungerar det då med momsen? Här får du kortfattat veta mer om vilka regler som gäller!

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:
  • Om du säljer till företag eller privatperson.
  • Om du säljer en vara eller en tjänst.
  • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Varor och tjänster till företag inom EU

Om du säljer till företag inom EU ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Det finns dock några undantag. Vid varuförsäljning måste köparen vara momsregistrerad i ett annat EU-land och varan måste transporteras ut ur Sverige. Om inte dessa krav uppfylls ska svensk moms tas ut på fakturan. För att veta att kunden är momsregistrerad måste du be om dennes momsregistreringsnummer (VAT-nummer). Detta ska också anges på fakturan till kunden.

Vid försäljning av tjänster finns inget krav på momsregistrering men det är ändå bra att ta in kundens VAT-nummer då kunden måste bedriva ”ekonomisk verksamhet”.

För tjänster finns det en mängd undantag, allt för många för att räkna upp här. Vanliga konsulttjänster är i princip alltid momsfria. Andra regler gäller för fastighetstjänster (t.ex. bygg) och cateringtjänster. De ska alltid beskattas för momsen där tjänsten utförs, det vill säga om ditt företag utför en byggtjänst i ett annat land så måste ni normalt momsregistrera er i det landet och fakturera med det landets moms.

Tjänster till företag utanför EU

Vid försäljning av tjänster till företag utanför EU gäller i princip samma regler som vid fakturering av tjänster inom EU. Det vill säga det ska normalt inte vara någon svensk moms på fakturan. I vissa fall kan du dock bli tvungen att momsregistrera i det land där tjänsten är utförd. Tänk på att länder utanför EU kan ha andra krav än inom EU när du måste momsregistrera det i det aktuella landet.

Varor utanför EU

Varor som säljs utanför EU ska alltid faktureras utan moms oavsett om köparen är en privatperson eller företag. Avgörande är att varorna verkligen skickas utanför EU – det räcker alltså inte med att kunden som betalar finns utanför EU.

MER OM MOMS

Undvik att göra de vanliga misstagen kring moms

Vi har sammanställt några av de vanligaste fällorna kring moms  Klicka här för att läsa mer >>

Varor till privatpersoner inom EU, eventuell momsregistrering utomlands

Varor som säljs till privatpersoner inom EU ska normalt faktureras med svensk moms. Dock finns det tröskelvärden som anger när du måste börja fakturera med det landets moms istället. Tröskelvärdet är olika för olika länder.

Exempel: Om du säljer varor till privatpersoner i Finland för mer än 35 000 euro så måste du momsregistrera ditt bolag där och börja fakturera med finsk moms istället för svensk. Om du bedriver e-handel med många utländska privatpersoner som kunder kan det alltså krävas att du registrerar ditt bolag för moms i ett flertal EU-länder.

Vi kan genom vårt engagemang i det internationella nätverket MGI Worldwide hjälpa er att komma i kontakt med samarbetspartners som kan hjälpa er med att registrera er för moms utomlands. Kontakta oss för mer information.

Tjänster till privatpersoner, till exempel appar

Huvudregeln vid försäljning av tjänster till privatpersoner är att det ska vara svensk moms på fakturan. Precis som vid försäljning av tjänster till företag finns det dock en del undantag där du istället ska redovisa momsen i det land tjänsten utförts.

Den största skillnaden mellan att sälja tjänster till privatpersoner och företag gäller dock de så kallade digitala tjänsterna. Där ingår bland annat försäljning av appar och andra programvaror. I det fall du säljer elektroniska tjänster direkt till privatpersoner i ett annat EU-land så ska det landets moms vara med på fakturan. Detta kan sedan redovisas till Skatteverket i Sverige via tjänsten MOSS så du slipper redovisa det i varje land du säljer till.

Krångligt regelverk, glöm inte periodisk sammanställning

Detta var en översiktlig genomgång av ett mycket krångligt regelverk med många undantag. Glöm inte heller bort att även om du inte ska fakturera med moms så ska även den momsfria försäljningen redovisas på momsdeklarationen och om du säljer till företag inom EU så måste du även lämna in en periodisk sammanställning. Om du behöver hjälp med något av detta, kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor.

Texten är skriven av Fredrik Pålsson, Auktoriserad revisor på Revideco

Dela den här artikeln!