Hållbart företagande

Hållbart företagande: 6 stegs guide i hållbarhetsarbete

Av: |Publicerat: 2024-01-14|

Vi få många frågor om hållbart företagande –  varför vi har satt ihop den här 6 stegs-guiden i hur man går tillväga med att komma igång med bolagets hållbarhetsarbete. Håll i hatten, nu kör vi!

Hållbart företagande – 6 stegs guide i hållbarhetsarbete

Innan vi får till guiden så kollar vi på om det finns affärsmöjligheter för de företagare som tycker att hållbart företagande är viktigt? Om man utgår från tillväxtverkets rapport ’hållbart företagande’ och den förklaringsmodell som används för att visualisera branschers eller företags hållbarhetsmognad, så ser du att den delas upp i 4 steg. Från att inte påbörjat ett hållbarhetsarbete till att införlivat hållbarhet i affärsidé och extern kommunikation.

hållbart företagande

I en artikel i Dagens Industri så redogörs för en undersökning från Ipsos, enligt den har 80 procent av de större bolagen, 55 procent av de medelstora företagen och 40 procent av de små bolagen uppgett att de gjort en riskanalys, vilket betyder att de påbörjat sitt arbete mot ett hållbart företagande. Men bara 45% av de stora bolagen, 27% av de medelstora bolagen och 17% av småbolaget har integrerat hållbarhet i den externa kommunikationen. Det borde betyda att det att det finns affärsmöjligheter för de företagare som tycker att hållbart företagande är viktigt, eller hur? Speciellt för dig som driver ett medelstort eller litet företag.

Steg 1 – Inventera interna förutsättningar

Fastställ vad det finns för tid, intresse och resurser att lägga på hållbarhetsarbetet. Finns det någon på företaget som brinner extra för hållbarhet? Kan det vara en god idé att hen tar stafettpinnen? Det betyder inte att det bara är hen som ska göra allt arbete. Se hållbarhetsarbetet som en del av företagets affärsutveckling där samtliga anställda, särskilt ledningen med mandat att fatta beslut, behöver vara med på tåget.

Steg 2 – Kartlägg utgångsläget för hållbart företagande

Titta på er balans- och resultaträkning, fundera över vilka risker och möjligheter som finns i er bransch, tex;

  • Finns förväntningar från kunder, leverantörer eller andra att ni ska arbeta hållbart?
  • Vad händer om ni väljer att inte arbeta hållbart?
  • Finns det möjligheter att göra era tjänster eller produkter mer hållbara?
  • Går det att titta på konkurrenterna eller andra branscher för att få inspiration eller lära av deras misstag?
  • Finns det direkta eller indirekta faktorer i och utanför verksamheten som ni kan påverka i större omfattning? I så fall vilka och på vilket sätt kan ni påverka?
  • Skriv ner era svar och var ärliga i er analys.

Steg 3 – Identifiera de viktigaste intressenterna

Dina intressenter är de parter runtomkring bolaget som påverkar och påverkas av ditt bolag. Det kan tex vara banken om bolaget har lån som verksamheten är beroende av. Det kan vara de boende och anställa i området där er tillverkning sker tex genom utsläpp eller arbetsvillkor. Gör en lista av alla era tänkbara intressenter och välj sedan ut era tre viktigaste intressenter.

Steg 4 – Identifiera samhällspåverkan och intressenternas förväntningar

Rita en bild över ert företag och alla era intressenter, och även dina intressenters intressenter, för att få en tydligare bild över ditt företags direkta och indirekta påverkan på samhället. Tänk på att få med hela kedjan från produktidé till dess att produkten kasseras.

Titta på de hållbarhetsfrågor som varit aktuella i media nyligen, går dessa att koppla till er bransch eller era intressenters?  Titta på era konkurrenter, vilka områden lägger de fokus på? Stäm av med era viktigaste intressenter, är det era kunder och leverantörer passa då på när du ändå ringer i annat ärende. Är det medarbetarna, stäm av med dem under fikarasten eller banken när du diskuterar lånet, vad säger de?

 Steg 5 – Analysera, identifiera och prioritera fokusområden

Gör en lättöverskådlig analys med hjälp av svaren ni fått fram i steg 2 och 4. Gör antingen ett diagram med intressenternas prioriteringar på ena axeln och samhällspåverkan på andra axeln. Hög skattning på båda indikerar väsentliga fokusområden. Eller gör tre rubriker; Stor samhällspåverkan – Medel– Låg, placera in svaren under respektive rubrik. Likadant här indikerar svar som hamnar under rubriken Stor samhällspåverkan väsentliga fokusområden.

Gör en konsekvensanalys utifrån de väsentliga fokusområdena, vilka nya risker och möjligheter går att koppla till för ert företag? Gör en sammanställning och prioritera de områden som har störst samhällspåverkan och/eller är mest prioriterade för era viktigaste intressenter. Tänk på att prioritera de områden som är realistiska utifrån ert företags resurser men prioritera även områden som idag känns mer svåruppnåeliga.

Steg 6 – Sätt tydliga mål och upprätta en realistisk tidsplan

Nu vet ni VAD ni ska prioritera, det dags att fastställa HUR de prioriterade målen ska uppnås. Sätt tydliga och konkreta mål och tänk på att göra era mål mätbara så att de går att följa upp och jämföra över tid. Är svårt att formulera målen kan ni ta hjälp av de globala målen och delmålen, du hittar dessa här.

Sätt därefter en bestämd tidplan för NÄR målen ska vara uppnådda, sätt datum och år. Mer svåruppnåeliga prioriterade områden behöver göras långsiktiga och därefter brytas ner i delmål som ni uppnår över tid. Områden som är enklare får en mer kortsiktig tidshorisont. Kom ihåg att sätta en realistisk tidsplan för era mål.

Nu vet ni hur ni kommer i gång med hållbart företagande. Vill du veta mera om hållbarhet och få fler tips håll utkik efter våra kommande artiklar och läs även gärna våra tidigare publicerade artiklar på vår hållbarhets-sida.

Vill du veta mer om hållbart företagande eller få mer tips för just ditt företag, tveka inte att höra av dig till oss på Revideco – du kan boka ett möte här.

Dela den här artikeln!