Redovisa hållbarhet

Varför redovisa hållbarhet?

Av: |Publicerat: 2024-02-14|

Varför redovisa hållbarhet? I den här artikeln kommer vi att gå igenom varför du ska redovisa bolagets hållbarhetsarbete och hur du kan presentera det.

Varför redovisa hållbarhet?

”Enligt årsredovisningslagen finns det ju inget krav att mindre bolag måste redovisa sitt hållbarhetsarbete. Varför ska vi då lägga ned tid, energi och pengar på att redovisa hållbarhet och dessutom upprätta en frivillig hållbarhetsrapport eller hållbarhetsredovisning?”

Jo, genom att skriva ner ditt hållbarhetsarbete, i en rapport eller redovisning, får du svart på vitt hur ditt hållbarhetsarbete utvecklas. Ju fler som redovisar sitt hållbarhetsarbete desto enklare blir det för både dig och dina kunder, och även andra som är intresserade av hur det går för ditt företag, att följa upp hur det går över tid. Det skapar även möjligheter för dig att jämföra ditt företags hållbarhetsarbete med dina konkurrenters. Det bidrar till transparens och genererar positiva signalvärden till samhället.

Har du lån eller planerar du att ta lån för en större investering eller en ny affärsidé? Banker och andra investerare tittar idag särskilt på hållbarhet och vilka risker som finns kopplade till brist på hållbarhet i verksamheter de investerar i. Långivare vill låna ut till så låg risk som möjligt och investerare vill placera sina pengar där de kan växa. För dem är det attraktivt att investera i företag som kan redovisa sitt hållbarhetsarbete, dessutom kan det ge dig stora möjligheter att förhandla räntekostnaden på dina lån.

Hållbarhet för ett företag syftar till att skapa långsiktiga värden för samhällsintressenter genom implementering av en affärsstrategi som fokuserar på de etiska, sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska dimensionerna av att göra affärer. Wikipedia

Var ska jag presentera bolagets hållbarhetsarbete?

”Okej, säg att jag påbörjar mitt hållbarhetsarbete och beslutar mig för att redovisa det, vart ska jag redovisa det någonstans?” Det finns olika kanaler du kan använda dig av för att synliggöra ditt hållbarhetsarbete, ju fler av dem du använder desto mer synligt blir det. Här kommer några tips.

Presentera hållbarhet i årsredovisningen

Tror du att ingen läser din årsredovisning? Då kan jag informera dig om att det finns flera som läser den, banker, leverantörer, potentiella investerare och medarbetare är bara några av dem som är intresserade av att veta hur det går för ditt företag. Här har du ett ypperligt tillfälle att kort presentera det hållbarhetsarbete som bedrivs i ditt förtag. Med stöd av ÅRL 6 kap kan du i förvaltningsberättelsen skriva om hållbarhetsupplysningar som påverkar ditt företags ställning och resultat. Hänvisa gärna även till din hållbarhetsredovisning/rapport, till din hemsida och/eller dina sociala medier för mer läsning om just ditt hållbarhetsarbete.

Presentera hållbarhet i Hållbarhetsredovisning eller Hållbarhetsrapport

Lägg redovisningen/rapporten antingen direkt på din hemsida eller länka ett dokument till din hemsida. I en redovisning eller rapport har du möjlighet att mer ingående berätta om det hållbarhetsarbete som just ditt bolag gör och som ni planerar att göra inom den närmaste tiden.

Vill du veta mer om skillnaden mellan dessa läs gärna vår tidigare artikel Hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport? 

Presentera hållbarhet på hemsidan

Börja gärna med att skriva en kort text om det hållbarhetsarbete du faktiskt gör och om du har något planerat hållbarhetsarbete som ska göras inom den närmaste månaden. Du kan sedan bygga på informationen efter hand du har mer att presentera.

Presentera hållbarhet i dina sociala medier

Tex Facebook / Instagram / LinkedIn/ Twitter / TikTok osv. Vart finns dina kunder, leverantörer och potentiella framtida anställda och samarbetspartners? Där ska du också vara. Det räcker att dela en bild och/eller skriva en kort mening, kom ihåg att bilder och filmer oftast får bättre genomslag än långa texter.

Det är viktigt att tänka på hur du presenterar ditt hållbarhetsarbete. Framför allt är det viktigt att tänka på att inte beskriva sådant som du har för avsikt att göra men som sen riskerar att inte blir av. Att marknadsföra ditt företag eller dina tjänster eller produkter som mer hållbart än vad de faktiskt är kallas Green Washing och riskerar att skapa dåligt rykte för ditt varumärke. Det leder till att du riskerar att tappa kunder, investerare och andra intresserade parter så det vill du undvika.

redovisa hållbarhet

Redovisa hållbarhet & presentera hållbarhet

Nu vet du varför du varför du ska redovisa hållbarhet och hur du ska presentera det. Vill du veta mera om att presentera och redovisa hållbarhet och få fler tips, håll utkik efter våra kommande artiklar och läs även gärna våra tidigare publicerade artiklar på vår hållbarhets-sida:

Vill du veta mera eller få mer tips för just ditt företag, tveka inte att höra av dig till oss på Revideco.

Dela den här artikeln!