Moms på uthyrning av personal för sjuk- och tandvårdstjänster

Av: |Publicerat: 2019-06-24|

Nya regler för moms på uthyrning av personal i vårdsektorn gäller från 1 juli 2019. Skatteverket  kommer från det datumet att tillämpa den nya tolkning av momsreglerna som Högsta förvaltningsdomstolen beslutat om gällande moms vid tillhandahållande av personal för sjuk- och tandvårdstjänster.

Moms på uthyrning av läkare

HDF beslutade i en dom i juni 2018 att företag som hyr ut läkare inte ska anses tillhandahålla momsfria vårdtjänster. Istället ska det ses som momspliktig personaluthyrning. Enligt HFD är det i första hand EU-direktivet och EU-domstolens praxis som styr tolkningen av bestämmelsen, inte vad som står i förarbetena till momslagen varför en ny tolkning nu gjorts.

Momsen blir en kostnad

Domen betyder att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag. Momsen blir en kostnad för den som driver vårdmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms.

Exempel:

Psykologmottagning med konsulter

En psykologmottagning har psykologer knutna till sig genom avtal. Psykologerna har egna mottagningsrum på den gemensamma mottagningen. Bokningarna sker via mottagningen. Patienterna betalar för behandlingarna till mottagningen. Konsulterna fakturerar mottagningen för utförda behandlingar.

Är det så att psykologerna även har egna mottagningar så är de genom sina avtal knutna till mottagningen och är då inordnade i psykologmottagningens organisation. Det är psykologmottagningen och inte psykologerna själva som tillhandahåller vården och har ansvaret gentemot patienterna och då ses psykologernas fakturering till mottagningen som momspliktig personaluthyrning.

Uthyrning av tandläkare

En tandläkare har en mottagning som bedrivs i AB form.  När mottagningen har semesterstängt hyr aktiebolaget ut tandläkaren som semestervikarie till folktandvården. Det räknas som momspliktig personaluthyrning.

Uthyrning av sjuksköterskor till HVB-hem

Ett bolag tillhandahåller sjuksköterskor till ett HVB-hem . Sjuksköterskorna ger råd och stöd för patienterna och ansvarar bland annat för läkemedelshantering. HVB-hemmet ansvarar för sjukvården till de boende på hemmet. Uthyrningen av sjuksköterskor räknas som momspliktig uthyrning av sjukvårdspersonal.

Vidare läsning: BL Info , Skatteverket, Vårdföretagen, Dagens Medicin, Veckans Affärer

Dela den här artikeln!