OSS One Stop Shop – nya momsregler från 1 juli 2021

Av: |Publicerat: 2021-10-19|

OSS One Stop Shop – uppdaterade momsregler inom EU vid B2C försäljning

Bedriver du B2C e-handelsförsäljning med ett annat EU-land, du har väl inte missat de nya momsreglerna som träde ikraft den 1 juli 2021?

E-handelsförsäljning av varor till konsumenter i ett annat EU-land

Från och med den 1 juli 2021 trädde nya momsregler i kraft rörande försäljning till konsumenter i ett annat EU-land. De nya reglerna innebär att om ett företag har en total försäljning som överstiger 99 680 SEK/år till privatpersoner i ett annat EU-land måste köparlandets moms debiteras på försäljningen. Observera att de 99 680 kr avser den totala försäljningen till samtliga EU-länder.

Det förenklade exemplet: Ett svenskt bolag säljer för totalt 150 000 SEK till privatpersoner i Tyskland under 2021. Bolaget överstiger därmed omsättningströskeln som uppgår till 99 680 SEK/år, vilket innebär att det svenska bolaget ska debitera och rapportera in moms i enlighet med Tysklands momsnivåer för försäljningen.

Du som företag har två val för att rapportera in momsen på ett korrekt sätt:

  • Alternativ 1: Företaget registrerar sig och lämnar momsdeklarationer i de länder där konsumenterna finns. Detta innebär att du potentiellt kan behöva lämna in 28 st momsdeklarationer per månad.
  • Alternativ 2: Företaget registrerar sig hos Skatteverket för OSS-deklaration. Detta innebär att företaget får enbart en plattform där deklaration avlämnas en gång i kvartalet och minskar därmed arbetsbördan drastiskt.

Vad är OSS?

OSS står för One Stop Shop och är en registreringstjänst för moms hos Skatteverket. De företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer, till exempel privatpersoner kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land. Genom att använda OSS så slipper du registrera dig för moms i alla olika länder. Visst är det käckt!?

OSS rapportering – omsättningströskel

Ett företag i Sverige kan registrera sig för OSS One Stop Shop rapportering hos Skatteverket. Observera att OSS rapportering enbart avser bolag som säljer tjänster eller varor till icke beskattningsbara personer dvs i normalfallet privatpersoner, inom EU och har en total omsättning som överstiger omsättningströskeln på 99 680 SEK/år. Viktigt att tänka på vid OSS rapportering är att alltid deklarera i valutan EURO i enlighet med aktuell kurs hos Europeiska Centralbanken. Vi på Revideco har stor vana vid att biträda våra kunder med OSS registrering och rapportering, och är ett behjälpligt bollplank vid frågeställningar som uppkommer.

Elektroniska marknadsplatser

Utöver de ovannämnda momsreglerna har även nya regler tillkommit för så kallade elektroniska marknadsplattformar. En elektronisk marknadsplattform kan förklaras som en digital plattform där olika företag säljer sina produkter direkt till privatpersoner. Enligt de nya reglerna kan plattformen anses ha förvärvat och sålt varan även om plattformen enbart förmedlar försäljningen, vilket kan leda till att plattformen blir skyldig till att deklarera moms för transaktionen.

De nya reglerna är tvingande och gäller om:

  • Säljaren finns i ett land utanför EU och/eller
  • Produkten skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde överstiger Euro 150.

Som exempel för första punkten. Utgå ifrån att en säljare finns i Kanada men produkten ligger i ett lager i Sverige och köps av en privatperson i Sverige. Så ska regeln tolkas som att plattformen både har köpt och sålt produkten, även om varan, ur en civilrättslig synpunkt, aldrig ägts av plattformen.

That’s it!

Hoppas du fått en uppdatering kring de nya regelverken. Om du har några frågor eller är i behov av rådgivning kring dessa nya regelverk, är det bara att höra av sig. Vi på Revideco har en gedigen erfarenhet av att supporta våra kunder i de här frågorna.

 

Dela den här artikeln!