Gästblogg: Rörelsekapital – Hur fungerar det?

Av: |Publicerat: 2018-02-04|

Gästbloggare-Hans ArénAtt som CFO, VD eller styrelseledamot gå till banken för att be om mer rörelsekapital kan vara en ovan situation för många. I den här gästbloggen skriver Hans Arén från Finopti om hur din bank fungerar och agerar när det gäller rörelsekapital till ditt företag.

Rörelsekapital men inte riskkapital

Banker tillhandahåller rörelsekapital vilket finansierar själva rörelsen, verksamheten. Banker lånar inte ut riskkapital, vilket tillhandahålls av bolagets ägare. För att låna rörelsekapital behöver låntagaren visa en återbetalningsförmåga via ett kassaflöde. Utöver återbetalningsförmåga vill banken ha säkerheter. Saknas återbetalningsförmågan är banken vanligtvis inte rätt part att vända sig till, utan då är det ofta riskkapital som behövs.

Kreditförluster är det enskilt största hotet för en bank. Stora kreditförluster kan mycket snabbt åsamka banker stor skada. Det innebär att banken är mycket försiktig om de bedömer att det föreligger en betydande kreditrisk.

Att förstå risken banken tar

Kan det omöjliga hända? – JA, det kan det! Vad göra då? Det är lätt att bli förblindad av framgång och tro att affären kommer att finnas för evigt och alltid vara ohotad. En bank kan aldrig tänka så utan behöver hela tiden värdera risk i sin utlåning.

Även om affären går mycket starkt kan det vara klokt att ställa sig några frågor: Vad händer om de 5 viktigaste kunderna försvinner? Vad händer om branschen regleras annorlunda? Kan teknikskiften ändra förutsättningar för branschen? Vad händer om nyckelpersoner lämnar bolaget? Är företaget rustat att möta utmaningar?

Banken behöver förstå kundens risker, analysera och värdera dessa. I det arbetet kan kunden göra en stor insats. Genom att själv reflektera över risker påvisas en medvetenhet, vilket inger förtroende.

Att redovisa negativa nyheter

Banken är som en oljetanker! – Kan gå kraftigt framåt och klara svår sjö, men behöver tid på sig för att svänga inför ny information. Att kontinuerligt delge banken finansiell information och status på situation i bolaget inger förtroende. Banker är dåligt rustade för att hantera överraskningar som kräver snabba kursändringar.

Om kunden ser problem som kommer att innebära negativa överraskningar är det långsiktigt klokt att vara öppen om detta mot sin bank. Det kan innebära kortsiktiga kostnader i form av avgifter för Konvenansbrott etc. Långsiktigt är det dock klokt att tidigt informera banken eftersom de delar problemet. Banker vill inte att kunder går i konkurs och därigenom tvingas överta kundens verksamhet. Banker vill få tillbaka sina krediter och i det arbetet jobba tillsammans med kunden. Avsaknad av öppenhet och förtroende mellan bank och kund i svårigheter gör svåra processer jobbigare och dyrare.

Hans Arén på Finopti är specialist på finansiell optimering och hjälper till vardags företag med upphandlingar av finansiell tjänster.

Dela den här artikeln!