Gästblogg: Så förhandlar företag med banken

Av: |Publicerat: 2017-10-14|

Gästbloggare-Hans ArénAtt som CFO, VD eller styrelseledamot gå till banken och förhandla kan vara något som känns ovant för många, i den här gästbloggen ”Så förhandlar företag med banken” ger Hans Arén från Finopti sina bästa tips om hur du ska gå till väga.

Att förhandla med banken bygger på att du som företagare bygger en långsiktig relation med din bank, det betyder att du inte bara ska höra av dig till banken när du vill sänka din räntekostnader.

Så i planeringen för hösten är ett möte med banken en bra prioritering. Även om inget konkret bankbehov föreligger är en regelbunden kontakt med banken viktig. Banken är en relation och ett förtroende som kontinuerligt behöver vårdas för att fungera när den verkligen behövs. Dessutom är det bra att titta över tjänster och priser regelbundet för att säkerställa att de är relevanta.

Mina bästa tips

Bankrelationen bygger på ett förtroende mellan kund och bank. Det är lätt att underskatta värdet av att göra ett gott och förtroendeingivande intryck. Storbankerna träffar regelbundet kunder och har ett kontinuerligt flöde av affärer att välja bland. Kunder med bankens förtroende har ett bättre samarbete och stöd.

Här följer en struktur med mina bästa tips inför bankbesöket. Skicka gärna en agenda till din rådgivare några dagar innan mötet med punkter så ni vet vad ni skall tala om:

1. Förklara din affär

Vad är er affär och hur ser affärsmodellen ut? Vilka utmaningar finns i branschen och hur anpassar ni er för att möta dessa? Nya trender, eventuell ny lagstiftning eller andra faktorer som påverkar branschen. Företagaren behöver kort och enkelt förklara att hen kan företagets bransch och kan leda det genom möjligheter och svårigheter som kommer i dess väg.

2. Hur ser räkenskaperna ut?

Hur tjänar företaget pengar? Hur ser budget och prognos ut för innevarande samt kommande år? Vad består balansräkningen av? Hur mycket inkurans finns i lagret? Vad är statusen på maskinparken? Banken har banksekretess och är van vid att kontinuerligt få finansiell information.

3. Vilka risker finns i företaget?

En stor skillnad mellan entreprenörer och banktjänstemän är synen på risk. Bankens jobb är att resonera kring och värdera risk. Entreprenören har generellt en stark tilltro till sin egen verksamhet och förmåga och värderar inte risker på samma sätt. Det är en styrka för en entreprenör i relationen med banken att även kunna identifiera och värdera risker.

4. Vilka behov finns?

Berätta vilka behov som finns i bolaget. Var öppen för bankens egna förslag på lösningar. Samma behov kan ha olika lösningar. Det är intressant att ta del av alternativen och det kan få stor påverkan på funktion och kostnad.

5. Förhandla alltid!

Det går att påverka priset på banktjänster genom att förhandla ordentligt. Lägger ni flera tjänster i samma bank, ju bättre pris på totalaffären ska ni ha.

Det är viktigt med relationer till andra banker vilket minskar beroendeställningen till husbanken. Ta in offerter från andra leverantörer och jämför priser och villkor.

Gästbloggen är skriven av Hans Arén på Finopti som är specialist på finansiell optimering och hjälper till vardags företag med upphandlingar av finansiell tjänster.

Dela den här artikeln!