Hållbarhetsrapportering – Varför vi tar fram en hållbarhetsrapport

Av: |Publicerat: 2021-03-03|

Ok, det är bara att säga som det är – vi har inte haft någon hållbarhetsrapportering på Revideco. Vi har trott att vi under åren har gjort ”allt rätt”, tagit in brölk i kylskåpet, åkt mer tåg, använt minimalt med papper och såklart sett över vår användning av kemikalier. Men efter att ha funderat några varv och också missat några affärsmöjligheter så kom fråga upp på agendan på riktigt. Det visade sig att ju mer vi lärde oss desto större och viktigare blev frågan.

Hållbarhetsrapportering: Varför?

Det visade sig att brölk (dvs havremjölk) i kylskåpet bara var en liten del av det som ingår i en hållbarhetsrapportering. När vi för något år sedan sedan började titta på vad en rapportering kan omfatta så visade det sig att ämnet sträcker sig över en plethora av ämnen, som alla påverkar vårt samhälle och vår miljö. När vi hade fått en förståelse för dessa olika hållbarhetsmål kunde vi formulera varför vi ville gå vidare med arbetet:

Ansvarstagande samhällsaktör

Den samhällsnytta vi som redovisnings- och revisionsbyrå tillför tycker vi är viktig. Vi ser det som att vi tillför samhället ett ökat förtroende. Vi vill genom att stödja små och medelstora företag med att redovisa sitt hållbarhetsarbete samt att revidera det arbetet, tillföra en än större samhällsnytta. Floskigt? Inte ett dugg.

Attraktiv arbetsgivare

Vi jobbar uttalat med work/life balans samt utvecklingsmöjligheter och tycker att vi idag är en attraktiv arbetsgivare. Men vad betyder det om befintliga och potentiella nya medarbetare väljer arbetsplats baserat på ett uttalat hållbarhetsarbete? Det är ytterligare en aspekt och en av de viktigaste komponenterna till varför vi väljer att offentliggöra vårt hållbarhetsarbete.

Föregå med gott exempel i branschen

Vi vet att precis som hos oss är det många som har hållbarhet på agendan men det är svårt att landa i hur man ska gå tillväga. Vi hoppas på att vi genom att skriva om vad vi gör kan föregå med gott exempel.

För säkra affärerna

To be frank, vi har missat ett par affärsmöjligheter eftersom vi inte har haft en formaliserad och reviderad hållbarhetsrapportering på plats. Anledningen är enkel. En del av hållbarhetsarbetet är att se över att dina egna leverantörer också jobbar hållbart. Finns inget sätt att verifiera att befintliga leverantörer jobbar hållbart, så väljer man leverantörer som man kan verifiera. I upphandlingssituationer blir det här ofta binärt, det räcker inte med att förklara att man har brölk i kylskåpet, man behöver ha en reviderad hållbarhetsrapport på plats.

Det är bara en tidsfråga innan de flesta småföretagarna som jobbar med större kunder kommer att behöva hållbarhetsrapportera. Idag är det ett försprång, imorgon är det en nödvändighet för överlevnad.

Inspirera till ett ökat ansvarstagande

I vår bransch har många av de större aktörerna idag ett uttalat hållbarhetsarbete medan många av de små och medelstora inte har det. Likadant kan man se att många av de större bolagen i Sverige har ett uttalat hållbarhetsarbete medan många av de små och medelstora bolagen inte har det.

Vi på Revideco fokuserar på bolag som är just små och medelstora. Vi hoppas att genom att även kunna levererar tjänster inom hållbarhetsrapportering kunna öka kunskapen och därigenom inspirera just små och medelstora bolag till ett ökat ansvarstagande.

Hållbarhetsrapportering: Lägesrapport

Ok, vi har nu jobbat aktivt ungefär ett år med de här frågorna och här kommer en lägesrapport över var vi står idag:

  • vi har bildat en hållbarhetsgrupp, som ansvarar för att driva arbetet framåt,
  • genomfört två utbildningstillfällen för våra medarbetare,
  • vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor,
  • planerar presentera en hållbarhetsrapport som en del av vår årsredovisning 2021-06-30 och att den ska revideras av vår revisor,
  • vi samarbetar med bolaget Pure Act vid framtagandet av vår egna rapportering och planerar att fortsätta använda deras verktyg,
  • jobbar på att finna ett effektivt sätt att stötta våra kunder vid framtagande av hållbarhetsrapporter,
  • planerar att inom kort vara på plats med revision av hållbarhetsrapporter,
  • Och, vi har brölk kvar i kylskåpet!

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till medlemmarna i vår hållbarhetsgrupp. Pernilla Lundin pernilla.lundin@revideco.se, Astrid Jansson astrid.jansson@revideco.se och Erik Emilsson erik.emilsson@revideco.se

Dela den här artikeln!