3:12-utredningen granskas av Revidecos specialister. 312 3:12

Kvalificerade personaloptioner: Enklare optionsprogram möjligt i startups!

Av: |Publicerat: 2020-09-21|

Turerna kring optionsprogram och kvalificerade personaloptioner (KPO) för startups har varit många. Men nu är det avgjort att det går att ställa ut optioner utan direkta beskattningseffekter, under vissa omständigheter. Att erbjuda optionsprogram till anställda i startups är alltså numera betydligt mer fördelaktigt än tidigare.

Teckningsoptioner – kvalificerade personaloptioner

I september 2020 har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked från januari 2020. Detta ger nu möjligheten att personaloptioner kan ges ut genom teckningsoptioner och på så sätt kunna tillämpa de förmånliga reglerna för s.k. kvalificerade personaloptioner. Detta går emot Skatteverkets tidigare ställningstagande från 2018 som i praktiken satte stopp för tillämpningen av de nya reglerna.

Positivt besked

Vi ser mycket positivt på detta besked. Kvalificerade personaloptioner är i många fall ett utmärkt alternativ som del i t ex ett incitamentsprogram i nystartade bolag.

Kontakta mig gärna ifall du vill diskutera möjligheterna i ditt bolag.

Bakgrundsfakta

Den 1 januari 2018 kom nya regler som var tänkta att kunna användas för att locka till sig nyckelpersoner till mindre onoterade företag. Meningen var att billigt kunna erbjuda optioner i bolaget, sk kvalificerade personaloptioner.

Förmånligt för anställda nyckelpersoner

Uppfylls ett antal villkor ska en anställd nyckelperson längre fram, billigt eller t o m gratis, kunna bli delägare i företaget på ett relativt enkelt sätt.

Ge den anställde personaloptioner

Detta skulle man göra genom att ge den anställde personaloptioner. I det här fallet att bolaget ger ut teckningsoptioner som ger den anställde rätt att i framtiden teckna aktier i bolaget. Bolaget skulle inte behöva betala sociala avgifter för en eventuell förmån som kan uppstå. Beskattningen för den anställde skulle ske först när aktierna såldes.

Sommaren 2018

Under sommaren 2018 kom Skatteverket med ett ställningstagande som i praktiken satte stopp för att tillämpa de nya och förmånliga reglerna för kvalificerade personaloptioner genom att ge ut just teckningsoptioner.

Krångliga avtal

Alternativet var nu att upprätta avtal mellan den anställde och nuvarande delägare som där förbinder sig att rösta igenom en framtida nyemission till förmån för den anställde. Sättet var komplicerat, dyrt och som inte innebär någon garanti för den anställde. Detta innebar att många bestämde sig att avvakta och följa utvecklingen i frågan.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked och Skatteverkets ställningstagande från 2018-08-22.

Dela den här artikeln!