Om Johan Söderström

Affärsrådgivare/Senior business advisor. Rådgivare och bollplank till både svenska och internationella företag. E-post: johan.soderstrom@revideco.se