Ny Auktoriserad Revisor

Av: |Publicerat: 2018-01-26|

Stort grattis till Madeleine Beijer,

som idag klarat revisorsexamen och inom kort får benämna sig auktoriserad revisor!

På Revideco är vi är jätteglada att få det här tillskottet och räknar nu totalt 14 auktoriserade och godkända revisorer.

Vad krävs för att bli auktoriserad revisor?

Kortfattat krävs en universitets examen, 3 års jobb som assisterande revisor inklusive ett visst antal utbildningstimmar och att man klarar av revisorsexamen. Men det finns lite andra krav. Här är en summering av dessa:

  • att du är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet
  • att du är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
  • att du varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat
  • att du har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten
  • att du under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.
  • att du yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet

Dela den här artikeln!