Tagit tillräcklig lön för att maximera min utdelning?

Av: |Publicerat: 2022-10-19|

Tar jag tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag. Förutom hänsyn till 3:12 reglerna bör hänsyn också tas till gränsen för statlig skatt, pensionsgrundande inkomst och sjukpenninggrundande inkomst när företagare funderar på vilken lön som är optimal, mer om det längst ner i den här artikeln.

I 3:12 reglerna så skiljer sig beskattningen på eventuell utdelning beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Kortfattat ser 3:12 reglerna ut såhär:

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:

1) Med ett schablonbelopp som för utdelning under 2023 är 195 250 kr (2022 187 550 kr), eller

2) Med 50% av 2022 års bruttolöner om bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön. Kallas ofta lönebaserade utdelning.

Det innebär att lågbeskattad utdelning är direkt kopplad till bolagets och även ägarnas löner.

ALLT OM AKTIEUTDELNING

Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Aktieutdelningsguide: När får du ta utdelning, vad är utdelningsbara medel, när skatten ska deklareras…  Klicka här för mer information >>

Spärrlön 2022

För att få räkna på löneunderlaget för utdelningar under 2023 så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2022 ta en lön på minst:

426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr.

Har du en lön på över 56 800 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Jag vill ha hjälp av en redovisningskonsult som också har järnkoll på utdelningsfrågor! Klicka här!

Om du som ägare under 2022 tar en lön på 448 422 kr och inte har några anställda så landar du på ett gränsbelopp på 224 211 kr istället för en schablon. Vid löner upp över 5 112 000 kr så landar man på den högsta spärrlönen på 681 600 kr.

Exempel:

AB Veras Volangfabrik har 4 anställda förutom Vera som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr inklusive Veras lön. Vera har tagit 526 001 kr i lön under året. Vera har därmed tagit lön över spärrlönen och kvalificerar sig då för att räkna upp sitt gränsbelopp med 50% av bolagets löner , dvs 1 000 000 kr. Om Vera inte hade tagit ut tillräcklig lön hade hennes gränsbelopp ökat med en schablon på 195 250 kr.

Beräkning: (6 IBB 426 000) + (5% av 2 000 000 = 100 000 kr) totalt 526 000 kr och Vera Volang har tagit en lön på 526 001 kr vilket då överstiger 526 000 kr innebärande att hon tagit en lön överstigande spärrlön och kvalificerar sig för lönebaserad utdelning.

Statlig skatt & andra beloppsgränser:

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation:

Brytpunkt för statlig skatt 2022 (före grundavdrag för personer under 65 år) är 554 900 kr per år eller 46 242 kr i månaden. Under brytpunkten betalar du kommunal skatt och över läggs det på ytterligare 20% i statlig skatt.

Hur mycket lön ska jag ta 2022?

För 2022 siktar många företagare mot att ta ut en månadslön på ca 48 000 kr, eftersom man då maxar den pensionsgrundande inkomsten utan speciellt ökad statlig skatt. För ensamföretagaren så innebär den lönen att gränsbeloppet ökar med 288 000 kr, dvs 92 750 kr mer än en schablon. Har man anställda bär en ägarlön på 48 000 kr i månaden totala löner på ca 3 mkr och ger då ett gränsbelopp på ca 1,5 mkr.

Bär inte företaget ägarlöner på den nivån så siktar man på att maxa sjukpenningsgrundande inkomst.

Vill du få fatt på en revisor som också har koll på alla utdelningsfrågor? Klicka här!

Maxa din lönebaserade utdelning

Förmåner räknas inte in som löner vid beräkning av bolagets totala löner och inte heller vid beräkningen av ägarlöner. Något man bör se över, i det fall man vill maxa lönebaserade utdelning är att använda sig av nettolöneavdrag istället för bilförmån. Läs mer om det här.

Statliga stöd

Tänk på att om ditt bolag fått ta del av omställningsstöd eller stöd till korttidsarbete så blir bolaget återbetalningsskyldigt för stöd i det fall utdelning sker under vissa perioder. Läs mer kom vilka perioder som omfattas för omställningsstöd här och för korttidspermittering här. Notera också att ett extra löneuttag kan påverka bedömningen av om bolaget överhuvudtaget kvalificerar sig för korttidsstöd.

Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar så har vi en 3:12 hjälp redo för dig, boka här.

Dela den här artikeln!