Tar jag tillräcklig lön för att maximera min utdelning?

Av: |Publicerat: 2024-02-15|

Tar jag tillräcklig lön? Det kan tyckas som en konstig fråga, men alla fåmansföretagare med anställda bör begrunda den frågan. Detta på grund av att utdelningsreglerna, som populärt kallas 3:12 reglerna – är kopplade till ägarnas löneuttag och då indirekt frågan om tillräcklig lön. Förutom hänsyn till 3:12 reglerna bör hänsyn också tas till gränsen för statlig skatt, pensionsgrundande inkomst och sjukpenninggrundande inkomst när företagare funderar på vilken lön som är optimal, mer om det längst ner i den här artikeln.

I 3:12 reglerna så skiljer sig beskattningen på eventuell utdelning beroende på vilken lön ägarna tar. Möjligen en knepig koppling, men så har våra beslutsfattare bestämt att det ska se ut.

Tillräcklig lön 2024

Utdelning under ett belopp som kallas gränsbelopp beskattas till 20%. Det är en låg beskattning i förhållande till andra skattesatser. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt:

  1. Med ett schablonbelopp som för utdelning under 2024 är 204 325 kr (2023 195 250 kr), eller
  2. Med 50% av 2024 års bruttolöner om bolagets ägare har tagit ut tillräcklig lön. Kallas ofta lönebaserade utdelning.

Det innebär att lågbeskattad utdelning är direkt kopplad till bolagets och även ägarnas löner.

ALLT OM AKTIEUTDELNING & TILLRÄCKLIG LÖN

Hur stor aktieutdelning får man ta i fåmansbolag?

Aktieutdelningsguide: När får du ta utdelning, vad är utdelningsbara medel, när skatten ska deklareras…  Klicka här för mer information >>

Spärrlön 2024

För att få räkna på löneunderlaget för utdelningar under 2025 så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2024 ta en lön på minst:

457 200 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 731 520 kr (9,6 IBB).

Har du en lön på över 60 960 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Spärrlön 2023

För att få räkna på löneunderlaget för utdelningar under 2024 så måste ägaren eller någon närstående till ägaren under 2023 ta en lön på minst:

445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 713 280 kr (9,6 IBB).

Har du en lön på över 59 440 kr i månaden så behöver du inte räkna vidare, du har tagit tillräcklig lön.

Jag vill ha hjälp av en redovisningskonsult som också har järnkoll på utdelningsfrågor! Klicka här!

Skräckexempel: 1 kr i för lite lön ger stora konsekvenser 

AB Veras Volangfabrik har 4 anställda förutom Vera som äger bolaget. Bruttolönerna för de anställda är 2 000 000 kr inklusive Veras lön. Vera har tagit 557 201 kr i lön under året. Vera har därmed tagit lön över spärrlönen och kvalificerar sig då för att räkna upp sitt gränsbelopp med 50% av bolagets löner , dvs 1 000 000 kr. Om Vera tagit ut en krona under 557 200 kr hade hon inte tagit ut tillräcklig lön hade hennes gränsbelopp då bara ökat med en schablon som 2024 var 204 325 kr. Att följa frågan om tillräcklig lön kan med andra ord löna sig, just att det faller en eller ett par kronor är tyvärr inte ovanligt.

Beräkning: (6 IBB 457 200) + (5% av 2 000 000 = 100 000 kr) totalt 557 200 kr och Vera Volang har tagit en lön på 557 201 kr vilket då överstiger 557 200 kr innebärande att hon tagit en lön överstigande spärrlön och kvalificerar sig för lönebaserad utdelning. Det innebär för det här enskilda året att en utdelning på 1 mkr kan tas till 20% beskattning, i stället för en schablon som 2024 var 204 325 kr, om övriga kriterier för utdelning uppfylls.

tillräcklig lön och rätt lön

Rätt lön 2024

Förutom utdelningsreglerna finns flera beloppsgränser fåmansföretagare behöver känna till för att hantera hela sin skattesituation, vilket innefattar att optimera sitt löneuttag efter hur bra ditt bolag går. Rätt lön helt enkelt.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) & föräldrapenninggrundande inkomst (FGI)

Vi brukar tänka på det som en trappa som börjar vid max sjukpenninggrundande och föräldrapenninggrundande inkomst. SGI och FGI ligger i år på 573 000 kr per år eller 47 750 kr per månad. Har du tagit en lön motsvarande den här nivån har du maximerat din statliga ersättning i det fall du blir sjuk eller förälder. De här inkomstnivåerna har tidigare varit olika men har nu harmoniserats.

Pensionsgrundande inkomst 2024 (PGI)

Därefter tittar man på max pensionsgrundande inkomst som 2024 är 614 900 kr per år eller 51 242 kr i månaden. Pensionsgrundande inkomst ligger strax under brytpunkten för statlig skatt.

Brytpunkt för statlig skatt 2024

Brytpunkt för statlig skatt 2024 (för personer under 65 år) är 615 300 kr per år eller 51 275 kr i månaden. Brytpunkt för statlig skatt för pensionärer är 697 300 kr per år eller 58 108 kr per månad.  

Under brytpunkten betalar du kommunal skatt och över läggs det på ytterligare 20% i statlig skatt.

47 750 kr/m Max sjukpenninggrundande (SGI) 573 000 kr

47 750 kr/m Max föräldrapenninggrundande (FGI) 573 000 kr

51 242 kr/m Max pensionsgrundande (PGI) 614 900 kr

51 275 kr/m Brytpunkt statlig skatt 615 300 kr

58 108 kr/m Brytpunkt statlig skatt pensionär 697 300 kr

Vad är rätt lön 2024?

För 2024 siktar många företagare mot att ta ut en månadslön på strax över 50 000 kr, eftersom man då maxar den pensionsgrundande inkomsten utan att gå över brytpunkten för statlig skatt. För ensamföretagaren så innebär den lönen att gränsbeloppet ökar med 300 000 kr, dvs 95 675 kr mer än en schablon (2024). Bär inte företaget ägarlöner på den nivån så siktar man på att maxa SGI och PGI.

Hur mycket är tillräcklig lön 2024?

Många funderar på hur man ska förhålla sig till 3:12 reglerna och lågbeskattad utdelning i förhållande till att ta ut lön. Många rådgivare rekommenderar att i första hand ta ut en lön som en grundtrygghet. Speciellt så att du får ersättning i det fall du skulle bli sjuk eller bli förälder. Därefter ser man över om man ska justera lönenivån för att maximera utdelning. Mycket bygger på vilken intjäning bolaget har i förhållande till vilken lön ägarna tar, något som behöver räknas på i varje individuellt fall. Många lägger också upp en strategi över flera år för att optimera uttagen från bolaget, också något som behöver räknas på i varje individuellt fall.

Vill du få fatt på en revisor som också har koll på alla utdelningsfrågor? Boka in ett möte!

Optimera din lönebaserade utdelning

Förmåner räknas inte in som löner vid beräkning av bolagets totala löner och inte heller vid beräkningen av ägarlöner. Något man bör se över, i det fall man vill optimera lönebaserade utdelning är att använda sig av nettolöneavdrag istället för bilförmån. Läs mer om det här.

Vill du ha hjälp med att räkna??

Prata då med din kundansvarige på Revideco, är du inte kund och vill att vi räknar så har vi en 3:12 hjälp redo för dig, boka här.

Dela den här artikeln!