Hem/Köpa ut en partner från bolaget

Köpa ut en partner från bolaget

Av: |Publicerat: 2018-06-14|

Har ni kommit överens om att köpa ut en partner från bolaget? Eller funderar du på hur det skulle kunna gå till? Då är det här rätt artikel för dig att läsa.

Oberoende part

När en partner som arbetat i bolaget ska lämna och sälja sina aktier är det vanligast att ägarna som är kvar som löser ut aktierna. Det eftersom de som regel har för förtur att köpa aktierna. Det finns mycket tyckanden om hur det ska gå till och olika meningar om bolagets värde är inte ovanligt. Här är det bra att ha en oberoende part att diskutera med. Våra rådgivare på Revideco har lång erfarenhet av de här frågorna, kontakta gärna oss.

Aktieägaravtal

Man börjar med att läsa aktieägaravtalet som brukar reglera hur utträden ska gå till och hur aktierna i bolaget ska värderas. Finns inte ett aktieägaravtal som reglerar pris mm om ni inte kommer överens så behöver ni helt enkelt komma överens.

Köpa ut en partner

En översyn av säljarens och kvarvarande ägarens ekonomiska och skattemässiga situation är viktig då det är flera aspekter som spelar in hur man ska gå vidare, t ex finansiering och skattemässiga konsekvenser. Även bolagets status ses över inför en eventuell värdering.

Risk för förmånsbeskattning

Ersättningen för aktierna ska vara marknadspris eller lägre.  Man bör ha en genomarbetad och dokumenterad värdering då skatteverket granskar aktieaffärer och hur prissättningen har beräknats. Skulle priset anses vara sätt över marknadspris finns det risk att säljaren blir påförd förmånsbeskattning för skillnaden mellan priset och marknadspriset eftersom detta nu ses som en ersättning. Detta kan bli kännbart för både den anställde och arbetsgivaren, då mellanskillnaden påförs säljaren som lön med källskatt och sociala avgifter.

Värderingsmetod och teknik för utköp

När man är på det klara med ovanstående kommer man överens om värderingsmetod samt vilken teknik för hur själva utköpet som ska användas. Detta kan i vissa fall innebära att ett nytt holdingbolag eller en indragning av aktier.

Är du i denna situation? Vi hjälper ofta till med de här frågeställningarna, läs mer om vårt erbjudande här.

Dela den här artikeln!