Johan Söderström ger support i hur man ska köpa ut en partner från ett bolag och hur man ska lägga upp en strategi avseende personaloptioner

Köpa ut en partner från bolaget

Av: |Publicerat: 2023-03-18|

Har ni kommit överens om att köpa ut en partner från bolaget? Eller funderar du på hur det skulle kunna gå till? Då är det här rätt artikel för dig att läsa.

Ta hjälp av en oberoende part

När ni ska köpa ut en partner som arbetat i bolaget är det vanligast att ägarna som är kvar som löser ut aktierna. Det eftersom de som regel har för förtur att köpa aktierna. Det finns mycket tyckanden om hur det ska gå till och olika meningar om bolagets värde är inte ovanligt. Här är det bra att ha en oberoende part att diskutera med. Våra rådgivare på Revideco har lång erfarenhet av de här frågorna, kontakta gärna oss.

Aktieägaravtal

Men hur gör man då om man ska köpa ut en partner? Jo, man börjar med att läsa aktieägaravtalet som brukar reglera hur utträden ska gå till och hur aktierna i bolaget ska värderas. Finns inte ett aktieägaravtal som reglerar pris mm om ni inte kommer överens, så behöver ni helt enkelt komma överens.

Köpa ut en partner

En översyn av säljarens och kvarvarande ägarens ekonomiska och skattemässiga situation är viktig, då det är flera aspekter som spelar in hur man ska gå vidare. T ex finansiering och skattemässiga konsekvenser. Även bolagets status bör ses över inför en eventuell värdering.

Risk för förmånsbeskattning

Ersättningen för aktierna ska vara marknadspris eller lägre.  Man bör ha en genomarbetad och dokumenterad värdering då skatteverket granskar aktieaffärer och hur prissättningen har beräknats. Skulle priset anses vara satt över marknadspris finns det risk att säljaren blir påförd förmånsbeskattning för skillnaden mellan priset och marknadspriset eftersom detta nu ses som en ersättning. Detta kan bli kännbart för både den anställde och arbetsgivaren, då mellanskillnaden påförs säljaren som lön med källskatt och sociala avgifter.

Värderingsmetod och teknik för utköp

När man är på det klara med ovanstående kommer man överens om värderingsmetod samt vilken teknik för hur själva utköpet som ska användas. Detta kan i vissa fall innebära att ett nytt holdingbolag eller en indragning av aktier.

Summering: vad jag ska tänka på när köpa ut en partner

  1. Fundera på om ni vill ha en oberoende part att diskutera med,
  2. Utgå från aktieägaravtalet, det gäller om ni inte kommer överens om något annat.
  3. Gå över köpare och säljares finansiella situation,
  4. Bestäm värderingsmetod om det inte framgår av aktieägaravtalet,
  5. Dokumentera värderingen av aktierna och kontrollera om det föreligger risk för förmånsbeskattning,
  6. Bestäm vilken teknik för utköp ni vill använda er av,
  7. Skriv avtal.

Låter det som mycket att hålla reda på? Att köpa ut en partner är inte alltid en enkel sak, men med tydlig vägledning så går det ofta smidigare. Är du i denna situation? Läs då mer om vårt erbjudande här.

Om Revideco

Vi hjälper ägarledda företag i hela Sverige att växa och utvecklas med hjälp av tjänster inom rådgivning, revision och redovisning. Genom personligt engagemang och stor förståelse för de utmaningar ägarledda företag möter, kan vi bidra med tydlig rådgivning och relevanta tjänster. Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa och ibland innebär det att ni behöver köpa ut en partner. Och ibland att man vill ta in en ny partner. Den resan vill vi vara en del av.

Dela den här artikeln!