Start-up Exit – värdering innan positivt kassaflöde

Av: |Publicerat: 2020-08-01|

Att göra en Start-up Exit är många entreprenörers dröm. Tanken att aldrig ta bolaget vidare till en mognadsfas är lockande då man direkt kan gå vidare till nästa affärsidé. Många gånger sker affären snabbt och entreprenören är ofta oförberedd. Vi på Revideco jobbar både med små och medelstora bolag i den här situationerna och här kommer en kort summering av vad vi brukar titta på:

Start-up Exit värdering

Det finns en uppsjö med värderingsmetoder och de flesta är inte anpassade för att sälja bolag utan trackrecord eller historiskt cash-flow. Att få en bra värdering vid en Start-up Exit kan visa sig vara svårt. Om du vill få en någorlunda värdering med traditionella värderingsmetoder bör du helst ha ett stadigt växande cash-flow och ha en realistisk uppfattning om ditt framtida cash-flow. Är inte uppskattningarna om framtida cash-flow realistiska så kommer du ha svårt att få bra betalt.

Exit planning is the preparation for the exit of an entrepreneur from his company to maximize the enterprise value of the company Wikipedia

Värdering utan kassaflöde – Start-up Exit

När du värderar din Start-up som ännu inte har ett positivt kassaflöde behöver du röra dig bort från traditionella värderingsmetoder och hitta andra fördelar som dina köpare är intresserade av. Det kan röra sig om så enkla saker som att den nisch ni har hittat är så attraktiv att det finns många potentiella köpare bara ni kan förklara hur ni vill skapa värde på ett tillräckligt bra sätt.

Räkna kassaflöde ur era potentiella köpares perspektiv

Vad skulle er idé vara värd för era potentiella köpare? Hur ser deras kassaflöden ut om de applicerar er idé i sin befintliga verksamhet? Tänker du i de här banorna så kan du snart börja räkna på en värdering från dina potentiella köpares perspektiv och hitta en värdering som inte baserar sig på din Start-ups historiska räkenskaper. Du har då samtidigt gjort din hemläxa och vet ungefär var köparna står när de börjar förhandla om värderingen. Jämför de här värderingarna med andra jämförbara affärer och en bild av hur mycket din Start-up är värd börjar utkristallisera sig.

Kom ihåg att alla värderingsmetoder bara är en indikation av bolagets värde – det du kommer att få betalt är det en köpare är villig att betala. Ju fler fördelar du kan påvisa för potentiella köpare, desto högre är sannolikheten för en högre värdering.

Gör dig redo för din Start-up Exit

Här slarvas det jättemycket. Är det någon substans i din verksamhet kommer köparen vara intresserad av att undersöka ditt bolag, i en s.k. Due Diligence eller DD innan de slutför köpet. Förbered dig på den i god tid så att den processen blir så smidig som möjlig.

Oj, det där lät dyrt!?

Hur gör du om du är en Start-up med lite pengar? Ta hjälp av din revisor. Större bolag behöver gå vägen över en transaktions-specialist. Räknar du med att köpeskillingen kommer att bli modest och det inte finns utrymme för att ta in specialister bör du gå vägen via din revisor, hen kan redan ditt företag – det är mer kostnadseffektivt. Avtalen kommer alltid att behöva skrivas av jurister men under förberedelserna och DD:n kan din revisor hålla dig i handen.

Kan alla revisorer det här?

Nej det kan inte alla. Din revisor behöver ha rätt nätverk, rätt erfarenhet och intresse för transaktioner. Det har våra revisorer på Revideco. Vill du ha en revisor som kan hålla dig i handen? Boka ett möte med oss.

Vad är det som ska göras?

Du behöver bl.a. se till att din Start-up har alla avtal på plats, t.ex. kundavtal & licensavtal men även anställningsavtal och liknande. Äger bolaget tillgångar bör du kunna styrka att det är bolaget som äger dessa. Har bolaget befunnit sig i någon juridisk gråzon bör du kunna påvisa att så inte är fallet längre. Har du haft någon tvist bör du kunna visa att den är löst etc. …Och så måste bokföringen vara i ordning, den kan inte ligga delvis i Excel och delvis i en skokartong. Nuff said.

Förbered för hög värdering

Att förbereda bolaget för försäljning är för många lite av en konstform. Det eftersom man redan långt innan en affär kan förbereda bolaget för en potentiellt hög värdering. Det handlar om att välja rätt sätt att kapitalisera bolaget, att välja rätt anställningsformer, att välja rätt redovisningsprinciper och redovisningsregelverk. I grunden handlar det om att få igång ett bra cash-flow som är långsiktigt med låg risk som inte inte är beroende av dig.

Din skattesituation

Är du inte intresserad av att flytta utomlands en god stund innan affären blir av så är ditt handlingsutrymme avseende skatt begränsat i Sverige. Du bör diskutera igenom din situation med en specialist och gå över punkter så som holdingbolag, lågbeskattat utrymme på K10.an, eventuell K12:a och karensbolag. Det handlar till stor del om hur mycket pengar du är intresserad av att få och kunna disponera som privatperson och hur mycket du är intresserad av att investera vidare i bolagsfären.

Ta hjälp tidigt

På Revideco så träffar vi ofta entreprenörer som är i sluttagen av att sälja sitt företag. Det sker ibland i en rasande takt och resultatet är inte alltid en optimal situation för varken köpare eller säljare. Funderar du på att göra exit redan i Start-up fasen bör du ganska tidigt lägga strukturen för att landa i en så bra situation som möjligt. Förbered dig genom att boka en entimmes introduktion med en av Revidecos erfarna rådgivare. Läs mer och boka ett möte här.

Dela den här artikeln!