Revideco säljer verksamhet i Jönköping

Av: |Publicerat: 2017-06-14|

Revideco kommer inte att bedriva någon verksamhet i Jönköping efter sommaren.  I samband med att en av våra kvalificerade medarbetare på Jönköpingskontoret sa upp sig i våras, så har våra diskussioner med våra medarbetare där utmynnat i två försäljningar. Revisionsverksamheten i Jönköping (en påskrivande revisor och en assistent) har avyttrats till en Göteborgsbaserad revisionsbyrå, och redovisningsverksamheten (fem redovisningskonsulter) har avyttrats till Advisorgruppen, en lokal redovisningsbyrå i Jönköping.

Orsaken att vi öppnade ett kontor i Jönköping var att vi då behövde ett kontor i södra Sverige. Vi hade ett antal internationella kunder med verksamhet i de södra delarna av landet, och det var då för långt för dem att vända sig till Stockholm. Sedan några år har vi ju ett etablerat kontor i Göteborg också, vars utveckling varit mycket positiv. Efter det har vårt Jönköpingskontor haft en god lokal marknad i Jönköping, medan Göteborgskontoret tagit över den internationella rollen. Vi har därför idag inte för avsikt att etablera någon ny verksamhet i Jönköping, utan önskar våra vänner och tidigare medarbetare där all lycka i framtiden.

Dela den här artikeln!