Covid-19: Uppdaterad information för företagare

Av: |Publicerat: 2020-03-26|

Vi får många frågor kopplade till regeringens olika krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset och covid-19. Den mest relevanta informationen finns hos olika myndigheter varför vi har samlat länkar och uppdaterad information för företagare här. Notera att det just nu sker ett febrilt arbete hos de olika myndigheterna och det sker ändringar i förutsättningarna hela tiden.

Tips: Räknar du med minskat resultat innevarande räkenskapsår? Lämna då in en preliminär självdeklaration och ändra din preliminärskatt och få en slant återbetalt till ditt skattekonto. Det gör du här.

2020-03-26: Skatteverket och företrädaransvaret vid anstånd

Kritik har riktats mot regeringens förslag till anstånd med anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Det på grund av risken för personligt betalningsansvar för bolaget företrädare.

Skatteverket nu har publicerat ett ställningstagande där det framgår att myndigheten inte kommer att ansöka om personligt betalningsansvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Happy days! Mer om det hos tidningen Resultat.

2020-03-25 Covid-19: Uppdaterad information för företagare: Krispaket 3 nu omfattas även småföretag

Regeringen presenterade 2020-03-25 ytterligare ett krispaket för att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag. Det innehåller följande:

  • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig föreslås en statlig lånegaranti. Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter för perioden 1 mars – 30 juni 2020

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Mer om det här.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år. Läs mer här.

  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

  • Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt

Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Gäller enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Här hittar du en FaQ om det.

  • Möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. Mer information om förslaget hittar du här.

2020-03-24 Korttidsarbete – Tillväxtverket gör en mer extensiv tolkning – ägare omfattas

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Uppdaterad information hittar du på Tillväxtverkets webbplats.

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda. Mer om det här.

2020-03-20 Regeringen skjuter till 3 miljarder till Almi företagspartner: Krispaket 2

För att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag kommer Almi få ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor och därmed kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag. Läs mer om det hos Almi.

2020-03-16 Covid-19: Uppdaterad information för företagare: Krispaket 1

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. Det innehåller flera delar bland annat att det införs möjlighet till korttidspermitteringar, staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och en likviditetsförstärkning via skattekontot genom att företag får anstånd med skatt. Mer uppdaterad information hittar du på www.regeringen.se och här.

Arbetsrätt och uppsägning

På Ledarna hittar du svar på ett helt litet frågebatteri avseende arbetsrättsliga frågor. Superbra info. Ett lite mindre omfattande batteri hittar vi hos LO, men med svar på viktiga frågor. Unionen har också en bra FAQ.

På Verksamt.se hittar du också bra grundläggande information om uppsägningar och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Sjuklönekostnader står staten för

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för dig som arbetsgivare. Reglerna berör dig som driver aktiebolag. De nya reglerna genomförs genom att reglerna blir mer generösa för det befintliga stödet Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För dig med F-skattsedel förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag ett, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att du får sjukpenning för alla dessa dagar. De nya reglerna föreslås att gälla under april och maj 2020. Mer info hittar du hos försäkringskassan.

Karensavdraget slopas

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från och med 11 mars till och med 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Mer info hittar du hos Försäkringskassan.

Anstånd med skatt

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 7 april. Det är först när lagen har trätt i kraft som Skatteverket kan fatta beslut om anstånd med betalning enligt de föreslagna bestämmelserna.

Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd, men du får beslutet snabbast om du väntar till den 30 mars och använder den nya digitala tjänsten som öppnar i Mina sidor på skatteverket. Vill du lästa kommentarer från Företagarnas skattepolitiska expert så hittar du dessa här.

Anstånd med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningsproblem

Om du som företagare för tillfället har betalningssvårigheter på grund av corona covid-19 finns det redan nu möjlighet att ansöka om anstånd med betalning av skatt enligt befintliga regler. Förutsättningarna för detta kan du läsa mer om på Skatteverkets webbplats.

Force Majeure

Wistrand advokatbyrå reder i den här artikeln ut begreppet force majeure och om spridningen av det nya coronaviruset kan anses vara en sådan händelse som faller in under begreppet.

Stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige. Det är banken som avgör villkoren för lånet och vilka företag som får lånet beviljat. Mer info hos riksbanken.

Bolagsstämma

Med anledning av risken för smitta av coronaviruset och covid-19 får Bolagsverket många frågor om bolagsstämmor med ett stort antal deltagare. Här försöker Bolagsverket svara på de vanligaste frågorna.

StyrelseAkademien listar också ett antal praktiska tillvägagångssätt för små- och medelstora bolag, du hittar dem här.

Exporterande företag

verksamt.se hittar du flertalet länkar som kan vara till hjälp i dessa tider.

Fler bra länkar:

Vill du tipsa om någon länk som är värdefull för svenska entreprenörer så maila till mig så uppdaterar jag listan!

Dela den här artikeln!