Blankett W-8BEN-E – vad är det?

Av: |Publicerat: 2022-05-28|

Gör du affärer med företag i USA? Då är risken stor att du blir tillfrågad att fylla i blankett W-8BEN-E. Både det krångliga namnet och antalet sidor kan se skräckinjagande ut vid en första anblick men det går ofta relativt enkelt att reda ut vad som behöver fyllas i.

Vad handlar det om?

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål baserat på amerikansk skattelagstiftning. Avtalet har lett till att allt fler svenska företag blir ombedda att lämna blanketten W-8BEN-E vid utbetalningar från USA.

Med blanketten intygas att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA gäller och att någon amerikansk skatt därmed inte ska dras på betalningar från exempelvis amerikanska kunder.

Detta ska anges

På blanketten ska du fylla i är vilken typ av företag du har för att visa att det inte ska klassificeras som ett utländskt finansiellt institut (FFI, Foreign Financial Institute). Du ska även ange om företaget är aktivt eller passivt. Ett företag som får sina inkomster till största del från utdelning, ränta, royalty och liknande kan bli klassat som ett passivt företag. I blanketten finns också frågor om huruvida företaget har några amerikanska ägare.

Vad händer om du inte lämnar in någon blankett?

Vid betalningar från USA kan utbetalaren i vissa fall bli skyldig att innehålla 30 procent skatt om W-8BEN-E saknas. Fyll därför i blanketten för att undvika problem vid transaktioner från USA.

Revideco assisterar

Vi har biträtt ett antal av våra kunder med att fylla i denna blankett och kan reglerna för de flesta aktiebolag. Även ni som inte är kund hos oss sedan tidigare är välkomna med er förfrågan, i de fallen behöver vi dock lägga mer tid på att ta in information om bolaget, dess verksamhet och ägare. För att minimera risken för fel och missuppfattningar undviker vi att svara på frågor om enstaka rader i blanketten.

Vi tar 9500 kr + moms för en W-8BEN-E i standardutformning. Intressant? Kontakta oss via formuläret nedan!

Artikeln är skriven av Johan Söderström, Företagsrådgivare på Revideco.

Dela den här artikeln!