Revisionsbyrå i Sundsvall

REVISION

Hos din revisionsbyrå i Sundsvall hittar du en auktoriserad revisor som har erfarenhet av både små och stora företag.

Ta första steget – kontakta oss

Välkommen till en kompetent revisionsbyrå i Sundsvall! Vi är erfarna revisorer med lång erfarenhet av revision av mindre och större ägarledda företag. Vi har också lång erfarenhet av revision av internationella företag. Förutom våra resurser i Sundsvall har vi inom hela Revideco tillgång till expertkunskap även inom små, nischade områden.

Vi är alternativet till de riktigt stora byråerna och kan lova dig ett personligt bemötande och engagemang i just ditt företags situation och utveckling. Vi finns alltid till hands om du behöver rådgivning utöver det traditionella revisionsuppdraget.

Telefon: 060-611 600
sundsvall@revideco.se

Klökansvägen 8 i Birsta

Driver du ett större eller växande bolag?

Och känner dig lätt negligerad av din revisionsbyrå? Då har du landat helt rätt om du läster det här. Vi har reviderat större och växande bolag i 25 år och anser oss väldigt kunniga. Oavsett om det handlar om global expansion, SaaS-frågor eller immateriella tillgångar.

Kontakta oss så får du rätt support!

Specialistområden Sundsvall

Personligt: Lokalt: Globalt:

Vi hjälper företag med verksamhet utomlands, företag som vill expandera utomlands och företag som vill etablera sig i Sverige. Vi har ett internationellt självförtroende och lång erfarenhet av aktuella frågor.

Som medlemmar i det internationella nätverket MGI Worldwide har vi kontakt med redovisningskonsulter, revisorer & specialister i över 600 kontor i 100 länder.

Exempel på revisionstjänster i Sundsvall

  • Lagstadgad revision

  • Frivillig revision

  • Översiktlig granskning

  • Granskning enligt särskild överenskommelse

  • Apport-, fusions- och kvittningsintyg.

Din guide till bättre inköp av redovisning och revision samt när du ska välja revisor

Rådgivning

Vi har 25 års erfarenhet av best practice från situationer som är ovanliga för företagare. Det kan vara när du ska ta in nya delägare, köpa ett bolag, expandera utomlands eller kanske vid ett generationsskifte, eller annat.

Vi stöttar dig i de här situationerna så att du kan ta rätt beslut och undvika fällorna. Så att du får en trygg vardag.

Så undviker du personligt betalningsansvar

Varför du ska välja oss som din revisionsbyrå i Sundsvall:

  • Det blir enkelt med oss. Vi är vana att revidera både små och stora bolag och anpassar vår granskning efter bolagets komplexitet. Du får inte en superlång checklista, då får relevanta frågor som hjälper dig förstå ditt företags risker.

  • Rådgivning. Vi är experter på de lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. Vi kan svara på dina frågor.

  • Access till ett internationellt nätverk. Har du planer på att expandera utomlands? Vi har access till revisorer, redovisningskonsulter & specialister i 100 länder.

  • Du får ett bollplank. En vanlig känsla hos företagsledare är att de saknar ett bollplank. Vi blir ditt naturliga bollplank i alla frågor som rör bolagets ekonomi.

  • Ett trovärdighetsbevis. Revision leder till att du får en koll på att du följer de lagkrav som ställs på ditt företag. När bolaget uppfyller lagkraven, leder det ofta till att det blir lättare att få krediter och lägre kreditkostnader.

Revisionsbyrå i Birsta

Revideco finns i Göteborg, Stockholm, Skellefteå och Sundsvall. Vi är redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare till ett stort antal kunder och i ett stort antal branscher.

Vi tycker att det personliga mötet är viktigt varför vi satsat på en lokal närvaro i en allt mer digitaliserad värld. I Sundsvall hittar du oss i Norrlands handelsmetropol Birsta.

Dags att välja en revisionsbyrå i Sundsvall?

Välj då en revisionsbyrå som också kan ge dig goda råd. Titta på vår film om hur vi som revisionsbyrå kan stötta dig.

Vi hjälper dig hålla båda fötterna på jorden.

Så att du får en trygg vardag. Och ses som en trygg samarbetspartner.

Välkommen till vårt kontor i Sundsvall!

Vår drivkraft är att hjälpa företag till ökad lönsamhet och minskade bekymmer. Vi gör det genom ett brett utbud av tjänster inom revision, redovisning och rådgivning. Vi tror på personligt engagemang. Så oavsett om du behöver en auktoriserad revisor, en redovisningskonsult eller bara lite goda råd hur du kan effektivisera fakturor eller löner – hör av dig.

Telefon: 060-611 600
sundsvall@revideco.se