REVISION

Auktoriserad revisor i Sundsvall

Hos oss på Revideco i Sundsvall hittar du en revisor som har erfarenhet av uppdrag i både små, medelstora och stora företag, ofta ägarledda.

Ta första steget – Boka ett möte med oss

Välkommen till en kompetent revisor i Sundsvall! Vi är erfarna revisorer med lång erfarenhet av revision i både mindre, medelstora och större ägarledda företag. Vi har också lång erfarenhet av revision av internationella företag. Förutom våra resurser i Sundsvall har vi inom hela Revideco tillgång till expertkunskap även inom små, nischade områden.

Vi är alternativet till de riktigt stora byråerna och kan lova dig ett personligt bemötande och engagemang i just ditt företags situation och utveckling. Vi finns alltid till hands om du behöver rådgivning utöver det traditionella revisionsuppdraget.

Exempel på revisionstjänster

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
    • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag