Vd:s personliga betalningsansvar kan bli ett hett ämne i bolag som gått i konkurs och det finns frågetecken om VD agerat korrekt. Enligt aktiebolagslagen så svarar bolaget självt för bolagets skulder, men det finns situationer när styrelse och VD kan få personligt betalningsansvar. Här nedan kommer en kortfattad summering av de vanligaste sex situationerna där en Vd bör agera.

Kapitalbrist

Om styrelsen har skäl att anta att det egna kapitalet är förbrukat till mer än hälften eller om kronofogdemyndigheten har gjort ett utmätningsförsök och det visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar så ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning & kalla till bolagsstämma. Bolagsstämman ska fatta beslut om verksamheten ska bedrivas vidare eller likvideras. Gör de inte det så infaller personligt betalningsansvar för styrelsen. Dessa regler är omfattande och en summering finns tillgänglig här. Om en VD känner till styrelsens underlåtenhet till att upprätta kontrollbalansräkning men vidtar åtgärder i en sådan situation kan också bli personligt betalningsansvarig för sådana förpliktelser.

Förbjudet lån

Enligt aktiebolagslagen så får inte bolag låna ut pengar till styrelseledamot, VD, aktieägare eller närstående till dessa, eller för den delen inte heller till bolag som tidigare nämnda har bestämmande inflytande över. Styrelseledamot eller VD som beslutar om en utbetalning kan straffas med böter eller fängelse. Reglerna omfattar även köp av bolagets egna aktier och det finns även situationer som undantas från låneförbudet.

Skatter och avgifter

Om bolaget inte betalar in arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag, betalar inkomstskatt, moms, skattetillägg och förseningsavgifter kan styrelse och VD bli personligt betalningsansvariga.

Olaglig värdeöverföring

Olaglig värdeöverföring är exempelvis en aktieutdelning som minskar bolagets egna kapital till mer än det fria egna kapitalet men kan också vara en olaglig gåva till allmännyttigt ändamål eller förtäckt vinstutdelning. I de här fallen så blir normalt mottagaren av värdeöverföringen återbetalningsskyldig, men om det uppstår en brist efter återbetalningen så kan styrelseledamot eller VD som medverkat till beslutet få personligt betalningsansvar.

För sent inlämnad årsredovisning till bolagsverket

Har inte styrelse och VD lämnat in årsredovisningen efter 15 månader så är de personligt ansvariga de skulder som uppkommer för bolaget. Tvångslikvidation av bolaget påbörjas normalt efter 15 månader.

Brott mot miljöbalken

En VD kan få ett straffrättsligt ansvar om brott mot miljöbalken skett av det bolag hen verkar.
För dig som VD är det viktigt att du har rätt personer runtomkring dig som du kan fråga relevanta frågor och få korrekta svar. En revisor är ofta en person som har en bred kunskap och rätt revisor kan vara ett bra bollplank, speciellt de frågor som jag beskrivit ovan. Rätt revisor har också tillgång till ett nätverk av specialister och kan ge rätt råd om när det är dags att ta hjälp från någon av dessa.

Har du frågor rörande det här och vill komma i kontakt med en revisor, klicka här för att boka ett möte.

Läs också advokat Nils Åbergs gästblogg på Revideco.se som handlar som hur du som styrelseledamot undviker personligt betalningsansvar för skulder i AB.