Gott Nytt År – nya lagar och regler vid årsskiftet

Av: |Publicerat: 2022-01-04|

Vi på Revideco vill önska alla våra kunder och samarbetspartners ett riktigt Gott Nytt År. Som vanligt träder en hel del nya lagar och regler i kraft vid årsskiftet. Här kommer en sammanfattning av några av förändringarna som rör företagande och privatekonomi. Vi har utelämnat sådant som rör olika stödpaket när det gäller Coronapandemin då dessa förändras hela tiden.

Skatten sänks för många

Alla som fyllt 65 år vid årets ingång får sänkt skatt. För den som har en pension på 13 000 kr sänks skatten med ca 150 kr i månaden. Samtidigt höjs jobbskatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare så att den som jobbar heltid får minst 200 kr i sänkt skatt per månad. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får en skattesänkning på i genomsnitt ca 10 000 kr per år. Dessutom ökas möjligheten till skattereduktion för gåva till vissa välgörande ändamål. Beloppsgränsen för gåvan ökas till 12 000 kr vilket kan ge en skattereduktion på maximalt 3000 kr.

Höjt tak för sjukpenning

Inkomsttaket för sjukpenninggrundade inkomst (SGI), blir betydligt högre då gränsen ändras från 8 prisbasbelopp till 10. Högsta möjliga SGI blir därmed 483 000 kr jämfört med 380 800 kr för 2021. Gränsen påverkar även vissa andra ersättningar utöver sjukpenning. Förändringen innebär också att inkomsttaket kommer vara samma för både sjukpenning och föräldrapenning. Taket för tillfällig föräldrapenning (VAB) ligger dock kvar på 7,5 prisbasbelopp och blir därmed 362 200 kr. Att SGI har höjts är något som kan vara värt att tänka på när man som egenföretagare med bolag sätter sin egen lön. I detta sammanhang kan också noteras att den så kallade brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt under 2022 kommer vara 554 900 kr (de som fyllt 65 vid årets början har en högre brytpunkt).

Skattefri cykelförmån upp till 3000 kr

En skattelättnad för cykelförmån införs vilket innebär att en hel del småföretagare troligen kommer köpa in en cykel i sitt företag under året. Observera dock att erbjudandet måste ges till alla anställda i bolaget. Reglerna gäller både trampcyklar och elcyklar men inte elsparkcyklar. Enligt de nya reglerna är det bara den del av förmånen som överstiger 3000 kr som är skattepliktig.

Om arbetstagaren får cykeln som gåva av sin arbetsgivare är förmånsvärdet enligt Skatteverket vad cykeln skulle kostat att köp för arbetstagaren. Det vill säga att en cykel som kostar 3000 kr (inklusive moms) eller mindre kan ges skattefritt till den anställde men om den kostar mer så beskattas den anställde för mellanskillnaden mellan priset och 3000 kr. Men ett alternativ som troligen blir mer förmånligt om cykeln är dyr är att arbetstagaren inte får cykeln som gåva utan bara får rätten att använda en cykel som arbetsgivaren äger. Då ska förmånsvärdet per år beräknas till summan av värdeminskning, kostnader för service/reparationer som arbetsgivaren står för och kapitalkostnad. Värdeminskningen är inköpspriset dividerat med den förväntade livslängden. Kapitalkostnaden är inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan 30/11 året före inkomståret + en procentenhet. D.v.s. för 2022 blir detta 1,23 %.

Reglerna om förmånlig beskattning vid personaloptioner utökas

En välkommen nyhet är att reglerna om förmånlig beskattning av personaloptioner förenklas så att fler kan omfattas av dem. För att förenkla den praktiska hanteringen ändras reglerna så att en personaloption kan användas för förvärv av antingen en aktie eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en aktie. En personaloption kan också ges ut av ett företag och för att ge rätt att förvärva en aktie eller teckningsoption i ett annat bolag i samma koncern.

Större företag än tidigare får också möjlighet att utnyttja reglerna, de nya gränsen är 150 anställda och en omsättning eller balansomslutning på högst 280 miljoner kronor. Dessutom kan det nu även omfatta styrelsemedlemmar. Precis som tidigare finns dock många andra begränsningar, bland annat att vissa branscher inte omfattas av reglerna och att företaget inte får ha bedrivit verksamhet i mer än tio år.

Skattereduktion för inventarier förvärvade under 2021

Detta är en lite konstig lagändring som införs, eftersom den gäller investeringar som gjordes under 2021. Men för investeringar i inventarier under 2021 (som skrivs av i verksamheten) ges under vissa förutsättningar en skattereduktion under 2022. Det gäller alltså i boksluts- och deklarationsarbete för år 2022 hålla reda på om det gjordes några avdrag 2021 som ger reduktion. Skatten för 2021 påverkas alltså inte.

Slopad reklamskatt och nedsättning av energiskatt på bränslen

Nedsättning av energiskatt på bränslen slopas nu helt i vissa sektorer efter att ha blivit delvis slopad 1 juli 2021. Full energiskatt ska tas ut för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, dock inte för förbrukning i skepp eller båt. Återbetalning av energiskatt slopas för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för dessa ändamål. Reklamskatten, en skatt som bland annat drabbat ideella föreningar avskaffas också vid årsskiftet.

Dela den här artikeln!