About Fredrik Pålsson

This author has not yet filled in any details.
So far Fredrik Pålsson has created 11 blog entries.

Nytt år, nya lagar och regler

2019 är här och med det nya året kom också en del olika nya lagar och regler kring skatter och annat ekonomirelaterat. Här sammanfattar vi några av de viktigaste förändringarna. AGI och karensavdrag nytt på löneområdet En av de större nyheterna är att alla arbetsgivare från och med i år varje månad ska redovisa arbetsgivardeklaration

By |jan 14, 2019|

Fakturera utländska kunder – hur gör jag med momsen?

Ska du fakturera en kund i utlandet? Hur fungerar det då med momsen? Här får du kortfattat veta mer om vilka regler som gäller! Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras: Om du säljer till företag eller privatperson. Om du säljer en vara eller en tjänst. Om kunden

By |Nov 2, 2018|

Håll koll på företagets anläggningsregister

Är du ekonomiansvarig eller driver du ett eget företag med inventarier i balansräkningen? Har du då koll på reglerna för anläggningsregister? Alla företag som har inventarier bokförda i balansräkningen ska ha en förteckning över dessa i ett så kallat anläggningsregister. Inventarier är den vanligaste tillgångstypen det måste finnas ett anläggningsregister för men samma regler gäller

By |feb 24, 2018|

Nya lagar och regler 2018

Nytt år, nya lagar och regler. Nu när vi gått in i 2018 så börjar som vanligt en hel del nya regler och lagar gälla. Här sammanfattar vi några av de viktigaste nya lagarna som påverkar ditt företag. Nya lagar gör trängselskatt och kontrolluppgifter krångligare Som vi skrivit om i en separat artikel så ingår

By |jan 24, 2018|

Viktiga deadlines i aktiebolag

Gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte! Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan följden bli exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i

By |mar 7, 2017|

Skattenyheter 2017

Vi har i en tidigare artikel redan nämnt en av förändringarna på skatteområdet 2017, att avdraget för måltidsrepresentation slopas. I övrigt beslutades om en hel del andra nyheter på skatteområdet i samband med att Riksdagen beslutade om budgetpropositionen. I denna artikel tar vi kortfattat upp några av de mer intressanta ändringarna. Beräkningen av skiktgränsen för

By |jan 9, 2017|

Ändringar i årsredovisningslagen och K-regelverken – så påverkas ditt bolag

Är du egenföretagare eller ekonomiansvarig? Har du då koll på hur de nya reglerna om årsredovisning påverkar ditt företag? I denna artikel går vi igenom de viktigaste förändringarna och hur ditt företag påverkas. På grund av EU-regler har årsredovisningslagen ändrats och i samband med det har även följdändringar i Bokföringsnämndens (BFN) K-regelverk gjorts. I samma

By |jan 2, 2017|

Avdrag för representation avskaffas

När Riksdagen nyligen beslutade om årets budgetproposition så innebar detta som vanligt en del nyheter på skatteområdet. Den som kanske direkt mest påverkar redovisningen i de flesta företag är att det skattemässiga avdraget (tidigare 90 kr/person) för representationsmåltider slopas. Det gäller både intern och extern representation, observera dock att måltider vid interna utbildningar eller konferenser

By |Dec 12, 2016|

Förseningar – och påföljderna du vill undvika

Som vi tidigare skrivit om i artikeln ”Datumen alla måste ha koll på och som ingen vill missa” finns det en mängd deadlines att hålla reda på för dig som är ekonomiansvarig i ett aktiebolag. Om du missar någon deadline innebär det ofta påföljder som är negativa för bolaget. Nedan presenteras kortfattat några av påföljder som i

By |mar 30, 2016|

Datumen alla måste ha koll på och som ingen vill missa

Något gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek, är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte! – Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i

By |mar 22, 2016|