Om Fredrik Pålsson

Auktoriserad revisor. Fredrik är auktoriserad revisor och företagsrådgivare. Fredrik tar också kvalificerade redovisningsuppdrag så som koncernkonsolideringar, fusioner, skattefrågor mm.E-post: fredrik.palsson@revideco.se
13 01, 2020

Nya lagar och regler 2020

Av |2020-01-13|

Nytt år innebär alltid en hel del nya lagar och regler träder i kraft, särskilt på skatteområdet. Här sammanfattar vi några av de viktigaste ändringarna 2020 som berör företagare. Nya lagar och regler: Sänkt aktiekapital Kravet på aktiekapital för aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr, läs mer om detta i denna

2 12, 2019

Kravet på aktiekapital sänks till 25 000 kr

Av |2019-12-02|

Den 28 november beslutade riksdagen att lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Sänkt aktiekapital för nystartade bolag Beslutet innebär att den som startar ett aktiebolag efter den 1 januari endast behöver ett aktiekapital på 25 000 kr. Det som avgör vilka regler som gäller

17 06, 2019

Bokföra själv – att tänka på

Av |2019-06-17|

Har du startat ett eget aktiebolag och funderar på att bokföra själv? Att bokföra själv kan ibland vara en bra idé eftersom du får en väldigt bra insikt i bolagets ekonomi och lär dig en hel del om hur det är att vara företagare. Här tar vi upp några av de saker som är viktiga

26 03, 2019

Bra underlag ger effektivare revision

Av |2019-03-26|

Effektivare revision Är du kostnadsmedveten och vill underlätta för din revisor att göra en effektivare revision? Den här artikeln vänder jag mig till dig som är ekonomichef eller redovisningsansvarig och jag går igenom vilka underlag som behövs för en effektiv revision. Inloggningsuppgifter Numera är det vanligt att verifikat scannas in i en webbaserad bokförings och attestlösning,

2 03, 2019

Fakturera utländska kunder – hur gör jag med momsen?

Av |2019-03-02|

Ska du fakturera en kund i utlandet? Hur fungerar det då med momsen? Här får du kortfattat veta mer om vilka regler som gäller! Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras: Om du säljer till företag eller privatperson. Om du säljer en vara eller en tjänst. Om kunden

21 02, 2019

Vilka bolag måste upprätta koncernredovisning?

Av |2019-02-21|

Moderbolag i en större koncern måste upprätta koncernredovisning. Syftet är att visa den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet som om det vore ett företag. Reglerna om koncernredovisning kom till stor del till efter Kreugerkraschen. En del i kraschen var att man flyttade resultat mellan olika bolag i koncernen och därför fick siffrorna för enskilda bolag

14 01, 2019

Nytt år, nya lagar och regler

Av |2019-01-14|

2019 är här och med det nya året kom också en del olika nya lagar och regler kring skatter och annat ekonomirelaterat. Här sammanfattar vi några av de viktigaste förändringarna. AGI och karensavdrag nytt på löneområdet En av de större nyheterna är att alla arbetsgivare från och med i år varje månad ska redovisa arbetsgivardeklaration

24 02, 2018

Håll koll på företagets anläggningsregister

Av |2018-02-24|

Är du ekonomiansvarig eller driver du ett eget företag med inventarier i balansräkningen? Har du då koll på reglerna för anläggningsregister? Alla företag som har inventarier bokförda i balansräkningen ska ha en förteckning över dessa i ett så kallat anläggningsregister. Inventarier är den vanligaste tillgångstypen det måste finnas ett anläggningsregister för men samma regler gäller

24 01, 2018

Nya lagar och regler 2018

Av |2018-01-24|

Nytt år, nya lagar och regler. Nu när vi gått in i 2018 så börjar som vanligt en hel del nya regler och lagar gälla. Här sammanfattar vi några av de viktigaste nya lagarna som påverkar ditt företag. Nya lagar gör trängselskatt och kontrolluppgifter krångligare Som vi skrivit om i en separat artikel så ingår

7 03, 2017

Viktiga deadlines i aktiebolag

Av |2017-03-07|

Gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte! Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan följden bli exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i