About Fredrik Pålsson

Auktoriserad revisor. Fredrik är auktoriserad revisor och företagsrådgivare. Fredrik tar också kvalificerade redovisningsuppdrag så som koncernkonsolideringar, fusioner, skattefrågor mm.E-post: fredrik.palsson@revideco.se
17 06, 2019

Bokföra själv – att tänka på

By |2019-06-17|

Har du startat ett eget aktiebolag och funderar på att bokföra själv? Att bokföra själv kan ibland vara en bra idé eftersom du får en väldigt bra insikt i bolagets ekonomi och lär dig en hel del om hur det är att vara företagare. Här tar vi upp några av de saker som är viktiga

26 03, 2019

Bra underlag ger effektivare revision

By |2019-03-26|

Effektivare revision Är du kostnadsmedveten och vill underlätta för din revisor att göra en effektivare revision? Den här artikeln vänder jag mig till dig som är ekonomichef eller redovisningsansvarig och jag går igenom vilka underlag som behövs för en effektiv revision. Inloggningsuppgifter Numera är det vanligt att verifikat scannas in i en webbaserad bokförings och attestlösning,

2 03, 2019

Fakturera utländska kunder – hur gör jag med momsen?

By |2019-03-02|

Ska du fakturera en kund i utlandet? Hur fungerar det då med momsen? Här får du kortfattat veta mer om vilka regler som gäller! Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras: Om du säljer till företag eller privatperson. Om du säljer en vara eller en tjänst. Om kunden

21 02, 2019

Vilka bolag måste upprätta koncernredovisning?

By |2019-02-21|

Moderbolag i en större koncern måste upprätta koncernredovisning. Syftet är att visa den ekonomiska ställningen för koncernen som helhet som om det vore ett företag. Reglerna om koncernredovisning kom till stor del till efter Kreugerkraschen. En del i kraschen var att man flyttade resultat mellan olika bolag i koncernen och därför fick siffrorna för enskilda bolag

14 01, 2019

Nytt år, nya lagar och regler

By |2019-01-14|

2019 är här och med det nya året kom också en del olika nya lagar och regler kring skatter och annat ekonomirelaterat. Här sammanfattar vi några av de viktigaste förändringarna. AGI och karensavdrag nytt på löneområdet En av de större nyheterna är att alla arbetsgivare från och med i år varje månad ska redovisa arbetsgivardeklaration

24 02, 2018

Håll koll på företagets anläggningsregister

By |2018-02-24|

Är du ekonomiansvarig eller driver du ett eget företag med inventarier i balansräkningen? Har du då koll på reglerna för anläggningsregister? Alla företag som har inventarier bokförda i balansräkningen ska ha en förteckning över dessa i ett så kallat anläggningsregister. Inventarier är den vanligaste tillgångstypen det måste finnas ett anläggningsregister för men samma regler gäller

24 01, 2018

Nya lagar och regler 2018

By |2018-01-24|

Nytt år, nya lagar och regler. Nu när vi gått in i 2018 så börjar som vanligt en hel del nya regler och lagar gälla. Här sammanfattar vi några av de viktigaste nya lagarna som påverkar ditt företag. Nya lagar gör trängselskatt och kontrolluppgifter krångligare Som vi skrivit om i en separat artikel så ingår

7 03, 2017

Viktiga deadlines i aktiebolag

By |2017-03-07|

Gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte! Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan följden bli exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i

9 01, 2017

Skattenyheter 2017

By |2017-01-09|

Vi har i en tidigare artikel redan nämnt en av förändringarna på skatteområdet 2017, att avdraget för måltidsrepresentation slopas. I övrigt beslutades om en hel del andra nyheter på skatteområdet i samband med att Riksdagen beslutade om budgetpropositionen. I denna artikel tar vi kortfattat upp några av de mer intressanta ändringarna. Beräkningen av skiktgränsen för

2 01, 2017

Ändringar i årsredovisningslagen och K-regelverken – så påverkas ditt bolag

By |2017-01-02|

Är du egenföretagare eller ekonomiansvarig? Har du då koll på hur de nya reglerna om årsredovisning påverkar ditt företag? I denna artikel går vi igenom de viktigaste förändringarna och hur ditt företag påverkas. På grund av EU-regler har årsredovisningslagen ändrats och i samband med det har även följdändringar i Bokföringsnämndens (BFN) K-regelverk gjorts. I samma