kasse revideco aktieutdelning utdelning

Knöliga bokslutsfrågor, del 2 : Osäkra kundfordringar

Av: |Publicerat: 2016-04-26|

I bokslutsarbetet dyker det ofta upp en hel del frågor som man som redovisningsansvarig måste ta ställning till. I en serie artiklar tar vi upp sådant som brukar orsaka extra huvudbry. Du kan läsa första delen här: Knöliga bokslutsfrågor, del 1: Så värderar du immateriella tillgångar

På Revideco stöter vi dagligen på dessa frågor och jag ska försöka reda ut några av de vanligaste. Den här delen handlar om osäkra kundfordringar.

Ibland händer det att kunderna – av olika anledningar – inte betalar sina fakturor. Om det finns förfallna kundfakturor vid bokslutet måste man ställa sig frågan: kommer vi få betalt? Sannolikt har redan flera påminnelser skickats ut och diskussion har förts med kunden. Diskutera med företagsledningen eller kundansvarig hur mycket kunden kan komma att betala, allt, en del eller inget alls?

Reserverade kundförluster

Är det sannolikt att kunden inte kommer betala måste bedömningen göras hur stor förlusten kan bli, och detta ska reserveras som kundförlust i bokslutet. Här behöver man skilja på befarad och konstaterad kundförlust. Är kundförlusten endast befarad, till exempel p g a att kunden har likviditetsproblem, görs en reservering för förlusten (exklusive moms) i bokslutet. Förlusten kan dock ses som konstaterad om kunden till exempel har gått i konkurs. Först då är det tillåtet att begära tillbaka momsen.

För att underlätta bevakningen, kan osäkra kundfordringar inklusive moms bokas på ett eget konto (1515).

Bokföringsexempel:

Befarad kundförlust

1519 Befarad kundförlust 10 000 (kredit)
6352 Befarad kundförlust 10 000 (debet)

Konstaterad kundförlust

1510/1515 Kundfordringar 12 500 (kredit)
6352 Befarad kundförlust 10 000 (kredit)
1519 Befarad kundförlust 10 000 (debet)
6351 Konstaterad kundförlust 10 000 (debet)
2610 Utgående moms 2 500 (debet)

I nästa artikel kommer vi gå igenom pågående arbeten, vilket kan vara en av de trixigaste frågorna för både bokslutsupprättaren och revisorn.

Texten är skriven av Johan Söderström, revisor på Revideco

Dela den här artikeln!