koncernstruktur

Dags att planera bokslutet? Så förbereder du bokslutsmötet

Av: |Publicerat: 2020-11-12|

Dags att planera bokslutet? Driver du ett aktiebolag och sköter kanske redovisningen själv eller hanterar den inhouse? Tar du hjälp av någon med ditt bokslut? Har du en revisor som granskar räkenskaperna? Då är det viktigt att planera bokslutet av många anledningar.

Planera bokslutet, hur och varför:

Min erfarenhet visar att ett bokslutsmöte ökar tryggheten för dig som företagare. Det är helt enkelt väldigt viktigt att alla involverade har all information. Inte minst du själv som företagare. Mötet minskar också risken för oförutsedda förändringar av resultatet i bokslutet. Det är inte ovanligt att det sker stora förändringar av resultatet när man kommer till bokslutet och bokslutsmötet hjälper dig att förstå dem.

Planerar du bokslutet väl så sparar du tid. Och sparar du tid, ja då sparar du också pengar.

Vilka ska planera bokslutet?

För att planera bokslutet så behöver du träffa den som ska upprätta bokslutet och din revisor. Har du har en auktoriserad redovisningskonsult räcker det ibland att ni tar en genomgång så kan redovisningskonsulten sedan återkoppla till revisorn. Men i lite större, mer komplicerade verksamheter om det hänt något ovanligt under året eller om din revisor är en ny bekantskap – så är det viktigt att också revisorn deltar.

Vad ska diskuteras på bokslutsmötet?

  1. Börja med att gå igenom balansräkningen för att identifiera potentiella problemområden: Har osäkra kundfordringar hanterats? Har alla finansiella & immateriella tillgångar nedskrivningsprovats? Är skattekontot avstämt? Finns det något OBS-konto som ska hanteras? Är alla relevanta poster periodiserade? Har semesterlön hanterats löpande, m m? En bra lista att utgå ifrån finns här!
  1. Om bolaget är ett fåmansbolag är frågan kring ägarnas skattesituation extra intressant eftersom den kan förändras dramatiskt om den inte har hanterats på rätt sätt. Frågan är dels om bolaget kan ge utdelning, dels om hur mycket utdelning som kan delas ut till en låg beskattning. Det styrs av det så kallade 3:12-regelverket och kan i vissa situationer ge ägarna en ovanligt bra skattesituation. Regelverket förändras ofta och de gränsvärdena som ska tas hänsyn till förändras också. Det är viktigt att din revisor/redovisningskonsult är insatt i frågan om du själv inte är det. Läs mer i min artikel om 3:12 här!
  1. Bolagets skattesituation. Om bolaget gör vinst så finns det antagligen möjlighet att sätta av en del av vinsten till periodiseringsfonder. Då skjuter du fram beskattningstillfället för den delen av vinsten i upp till 5 år. För att få göra det så får du betala en viss räntekostnad. Besluta om eventuella avsättningar redan på bokslutsmötet så att den diskussionen inte behöver tas när bokslutet är klart inför upprättande av bokslutet. Andra liknande frågeställningar som påverkar bolagets resultat är koncernbidrag och överavskrivningar.
  1. Finns det anledningar till att bokslutet ska vara reviderat och klart snabbt efter balansdagen så kan det vara klokt att diskutera om revisorn ska göra löpande revision innan balansdagen. Revisorn kan då lyfta en del granskningsområden till före balansdagen och en del rapportering kan också tidigareläggas. Det snabbar på revisionen av bokslutet avsevärt.
  1. Uppdatering av nya regler som kan påverka bolaget. Det här är en bra fråga till revisorn/redovisningskonsulten. Dels bör det diskuteras om bolaget idag använder sig av det mest lämpliga redovisningsregelverket, dels bör det diskuteras om det tillkommit nya regler som påverkar bolaget.
  1. Innan ni avslutar mötet så har ni identifierat en rad med punkter som behöver hanteras i bokslutet. En del går att hantera redan innan balansdagen och andra kan inte hanteras förrän när bokslutet ska upprättas. Gör en tidsplan med tydlig fördelning om vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart.

Jag hoppas att min sammanställning gjort dig som företagare klokare över vad du bör förvänta dig av ett bokslutsmöte. Tanken är att mötet ska skapa en trygghet och tydlighet för dig och en enkelhet för de som arbetar med bokslutet och revisionen.

/Antti

Jag vill också passa på att lite oblygt göra reklam för Revidecos Redovisa Själv Support i det fall du sköter bokföringen själv och behöver hjälp ibland. Vi tror att du kan det mesta själv men att du någon gång ibland behöver få support av någon som jobbar med redovisning på heltid. Just nu har vi ett väldigt förmånligt erbjudande, kika på det här. 🙂

Dela den här artikeln!