Är dagens industri avdragsgill?

Av: |Publicerat: 2018-12-01|

Är dagens industri avdragsgill? Läs här så får du svaret.

Inte för alla

Olika branscher behöver tillgång till olika sorts information. Ett bolag i klädbranschen kan ha nytta av att Elle hamnar på fikabordet en gång i månaden då den kan ge indikationer om det är kjol eller one-piece som gäller i vår eller åt vilket håll slitningarna på jeansen ska vara, men för ett bolag i byggbranschen är tidningen troligen inte lika lättmotiverad.

Men är är dagens industri avdragsgill för mig?

Allt handlar om syfte. Enligt Skatteverket är tidskrifter och böcker avdragsgilla om de ”tydligt kan kopplas till verksamheten”. Dagens Industri är ett sådant exempel som kan kopplas till ett flertal verksamheter. Ekonomiska omvärldsanalyser, marknadssondering och finansiell information; ekonomi är – åtminstone i de flesta bolag – en central del för företagaren.

En annan vanlig tidskrift är Dagens Nyheter, som däremot är svårare att koppla direkt till bolagets verksamhet. På vilket sätt kan bolaget tillgodogöra sig information om valfusket i USA, Skellefteås Dubbelseger i ishockey-SM och filmkritikerns taggiga recension om Scream 6? Nu är det inte ovanligt att just DN köps in i många bolag, och det är kanske än mer ovanligt att Skatteverket slår ner på just det, men man bör vara medveten om risken att tidningen inte anses höra till rörelsen.

Hänt Extra är mer svårmotiverat

Kontentan är därmed: vill du köpa in tidskrifter i bolaget, se till att de har en tydlig koppling till verksamheten. Ingen Hänt Extra i byggbodarna med andra ord.

Texten är skriven av Jenny Douhan, Revisor på Revideco

Dela den här artikeln!