Auktoriserade lönekonsulten Agneta Södergren skrver på en artikel om att ta hjälp med lön

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Av: |Publicerat: 2018-12-07|

Den 1 juli 2018 infördes arbetsgivardeklaration på individnivå för företag som för personalliggare och har 16 anställda eller fler. Fr.o.m. 1 januari 2019 kommer alla företag att omfattas av AGI. Det innebär att alla arbetsgivare ska redovisa lön och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad. Detta medför en del förändringar både för arbetsgivare och arbetstagare.

För arbetsgivare:

  • Det blir lättare att upptäcka fel och rätta på en gång – De årliga kontrolluppgifterna behöver inte lämnas vilket gör att arbetsbelastningen blir jämnare under året
  • Stor noggrannhet kommer att krävas för att det ska bli rätt från början
  • Arbetsgivaren kommer när allt är fullt utbyggt inte att behöva lämna uppgifter till myndigheter såsom Försäkringskassan, Kronofogden, A-kassan m.fl. då de kommer att kunna se dessa löpande.

För arbetstagare:

  • Man får varje månad tillgång till uppgifterna som arbetsgivaren lämnat på Mina sidor på skatteverket.se
  • Om något blivit fel på lönen ska man direkt kontakta arbetsgivaren så att denne kan skicka in en korrekt arbetsgivardeklaration
  • Meddela arbetsgivaren i god tid om något inträffar som kommer att påverka lönen framåt i tiden
  • Det ger en bättre koll på privatekonomin och man kan se om den preliminära skatten kan behöva justeras under året.

Arbetsgivardeklaration på individnivå – Förberedelser

Se över de rutiner man har vid lönekörningen och inlämnandet av arbetsgivardeklarationen, så att man kanske kan effektivisera arbetet.
Se till så att det lönesystem som man använder har stöd för arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå:

Man loggar in på Mina sidor på skatteverket.se, väljer vilket bolag man vill lämna deklaration för och klickar sen på Arbetsgivare. (Detta kräver svenskt e-leg.)
Där finns tjänsten Lämna arbetsgivardeklaration. (Idag används tjänsten bara av de företag som redan redovisar enligt Arbetsgivardeklaration på individnivå men fr.o.m. 2019 kommer tjänsten att användas av alla
arbetsgivare). Alltså lönen som utbetalas i januari 2019 kommer att vara den första som ska redovisas enligt AGI och det blir den 12 februari 2019.

Redovisningsperioderna och deklarationsdatumen är detsamma som tidigare.
Arbetsgivardeklarationen redovisas i två delar, en för alla betalningsmottagare och en för arbetsgivaruppgifter.

Det enklaste sättet att lämna uppgifterna är via fil från lönesystemet, men det går också att registrera varje anställd manuellt eller skicka in via pappersblankett. Ska du skicka via pappersblankett måste du hämta blanketterna på hemsidan (OBS! två olika blanketter). Innan du signerar och skickar in arbetsgivardeklarationen kan du spara det du laddat upp eller registrerat, för att kontrollera en uppgift eller stämma av saldon. Skatteverket kan inte
se det som bara är sparat utan endast det som är signerat och inskickat.

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifterna för 2018 ska lämnas in av samtliga (även de som redovisat enligt AGI för (halva 2018) senast den 31 januari 2019.
Kontrolluppgifterna för 2019 lämnas in via AGI månadsvis med start den 12 februari 2019.

Behörigheter och roller

Idag finns behöriga företrädare för bolagen genom Firmatecknare eller Deklarationsombud vilka kan lämna in arbetsgivardeklarationen.
En nyhet som kommer är Registreringsombud, som kan ladda upp filer, registrera, söka, sammanställa och verifiera mm men inte granska, signera och skicka in. Både
Deklarationsombud och Registreringsombud kräver att en ansökan görs via Ombud och behörigheter på skatteverket.se Man kan även vara Fillämnare då man bara kan ladda upp en fil. Denna kräver bara e-leg.

Rättelser

Under pågående anställning rättar man på kommande lönekörning och rättar därigenom på kommande arbetsgivardeklaration. Om någon slutat och lönen som betalats ut blivit för hög, kan man inte rätta på kommande
lön och arbetsgivardeklaration. Då ska en omprövning göras. Man måste dock tänka på den skatt som betalats in för den anställde inte kan återtas via en omprövning då varje månad är en avslutad period. En återbetalning begärs av den anställde på bruttolönen (skatten kommer den anställde att få tillbaka på slutskattsedeln). Arbetsgivaravgiften kommer att återbetalas till företaget från Skatteverket.

Omprövning begärs bara om det innebär en förändring av underlaget för arbetsgivaravgifter inte om det bara påverkar skatteavdraget. I och med den nya tjänsten kommer den sammanställning man tidigare har kunnat göra för alla skatter och avgifter som ska betalas in vid samma tidpunkt tyvärr att försvinna. All information finns samlad på Skatteverkets hemsida (länk nedan). Där finns även en Demotjänst där du kan gå in och se närmare hur tjänsten ser ut. För att komma till Demotjänst, klicka här

Vill du komma i kontakt med en konsult som kan hantera ditt företags AGI och löner? Kontakta oss här!

Dela den här artikeln!