About Agneta Södergren

Lönespecialist och redovisningskonsult. Agneta koordinerar våra större löneuppdrag, tar hand om redovisningskunder och hanterar även Revidecos interna redovisning.E-post: agneta.sodergren@revideco.se
21 03, 2019

E-faktura blir obligatorisk till offentlig sektor

By |mar 21, 2019|

E-faktura blir obligatorisk till offentlig sektor i Sverige fr.o.m. april 2019. Det på grund av en ny europeisk standard som nu implementeras. Vad är en e-faktura? E-faktura står för Elektronisk faktura och betyder att ditt ekonomiprogram skickar fakturan i kod till mottagarens ekonomiprogram. Till hjälp att hitta vilka som kan ta emot e-fakturor finns olika företag

7 12, 2018

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

By |Dec 7, 2018|

Den 1 juli 2018 infördes arbetsgivardeklaration på individnivå för företag som för personalliggare och har 16 anställda eller fler. Fr.o.m. 1 januari 2019 kommer alla företag att omfattas av AGI. Det innebär att alla arbetsgivare ska redovisa lön och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad. Detta medför en del förändringar både för arbetsgivare och arbetstagare. För arbetsgivare: Det blir

29 11, 2018

Karensdag ersätts med karensavdrag 1 januari 2019 med exempel

By |Nov 29, 2018|

Karensdag ersättas av ett karensavdrag för att få ett mer rättvist avdrag vid sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Den genomsnittliga arbetsveckan kan grunda sig på tjänstgöringsgraden i anställningsavtalet eller annat avtal. Med vecka avses kalendervecka, för att alla typer av förläggning av