Aktieägaravtal – kompanjonsavtal: allt du behöver veta

Av: |Publicerat: 2022-09-03|

När du ska ta starta ny verksamhet alternativt att din redan etablerade verksamhet ska ta in en ny delägare ställer vi alltid frågan om du upprättat ett aktieägaravtal. Varför? Mycket kan hända i ett bolag och det är viktigt att komma överens om villkor samt vad som förväntas av varje delägare, vilket ska vara i skriftlig form. Här benar vi ut vad det är du ska tänka på med aktieägaravtalet samt de potentiella fällor du kan hamna i.

Vad är ett aktieägaravtal?

Wikipedia definierar aktieägaravtal såhär: Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag.

Kom överens om villkor!

Som tidigare nämnt så ska varje delägare komma överens om sina förväntningar på varandra. Detta ska därefter göras i skriftlig form i ett så kallat aktieägaravtal. I vissa fall kan detta kännas omständligt och onödigt i situationer där allt är frid och fröjd. Dock i fall där något oförutsett sker är det värdefullt att ha ett avtal mellan ägarna för hur olika omständigheterna ska hanteras.

Vad ska aktieägaravtalet innehålla?

Aktieägaravtalet ska reglera oförutsedda händelser som inte får hända, men såklart kan ske. Exempelvis om någon blir allvarligt sjuk och inte kan arbeta kvar i bolaget under lång tid eller vid eventuellt dödsfall. Hur ska arvet efter delägaren hanteras? Det är tunga frågor att ta tag i, men nödvändiga för att förhindra oklarheter.

Aktieägaravtalet fungerar också framförallt för att skydda företaget. Ifall en delägare blir galen och börjar fatta dåliga beslut i bolagets namn, så kan en ”galen-klausul” vara tillämplig. Exempelvis om en delägare ändrar affärsidé och börjar sälja exklusiva skor istället för att ägna sig åt er lönsamma konsultverksamhet. Detta ska aktieägaravtalet reglera.

Såhär ska ett aktieägaravtal göras:

1# Kom överens i tid!

Upprätta aktieägaravtalet i tid, innan du behöver tillämpa det. Att upprätta det efter är tyvärr ofta försent. Avtalen är ofta speciellt framtagna av jurister, därmed är de skrivna på ett juridiskt fackspråk som i många fall kan vara svårt att förstå för en lekman. Mallar för aktieägaravtal kan även laddas ner gratis från internet. Tänk på att avtalen ofta inte är anpassade till fåmansbolag vilket kan gör att tolkningar av vissa delar kan bli svårhanterade eller saknas helt.

2# Förstå vad aktieägaravtalet innehåller!

I många fall upprättas aktieägaravtal som delägarna inte riktigt förstår innebörden av. En av de viktigaste innehåll som aktieägaravtalet innehåller är värderingen på aktierna sinsemellan delägarna i olika tänkbara situationer. Exempelvis, den vanligaste situationen, hur omständigheter ska hanteras i fall där aktieägare vill sluta och därmed sälja av sina aktier. I vissa fall ska aktierna marknadsvärderas etc.

3# Problematiskt med marknadsvärde

Att använda marknadsvärdering som värderingsprincip kan vara komplext. Marknadsvärdet är vad köpare är villiga att betala på en aktiv och öppen marknad, exempelvis i en börs. Det är inte alltid det gjorts aktietransaktioner i närtid eller att det finns en köpare för fåmansbolagsaktier och som är villig att köpa varje givet tillfälle, som på till exempel en börs.  Att använda begreppet ”marknadsvärde” kan i många fall bli väldigt komplicerat och kostsamt.

Sammanfattning

Aktieägaravtal är viktigt att upprätta i verksamheter för att klargöra villkor, beslut och fungera som ett skydd för ditt bolag. Se till att upprätta det i tid och förstå vad det är du avtalar om inklusive vad det ämnar att reglera.

Dela den här artikeln!