Ansökan för omställningsstöd har öppnat

Av: |Publicerat: 2021-02-25|

Skatteverket har idag den 25/2 öppnat ansökan för omställningsstöd för perioderna augusti-oktober och november-december 2020. 1 mars öppnar ansökan också för perioden januari-februari 2021. Ansökan för samtliga perioder ska vara inlämnad senast 30 april. Precis som tidigare görs ansökan på Skatteverkets hemsida. Regeringen har också kommit med ett förslag om att förlänga stödet till att också omfatta mars-april 2021.

Förändringar jämfört med tidigare omställningsstöd

Stödet är relativt likt det som gått att söka för tidigare perioder. En av de större förändringarna är dock hur stödet ska beräknas. Omställningsstödet beräknas genom att de fasta kostnaderna för stödperioden minskas med samma periods täckningsbidrag. Av denna summa kan ett bolag få 70-90 % i stöd beroende vilken period det avser och hur stort bolaget är. Mindre bolag, som i detta fall är bolag med färre än 50 anställda samt en årlig omsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro. Mindre bolag får för perioden augusti-oktober 75 % i stöd, och 90 % för perioderna november-december och januari-februari.

För att kvalificera sig för stöd krävs ett omsättningstapp (som så gott som uteslutande är orsakad av covid-19) på mer än 40 % för perioden augusti-oktober, samt 30 % november-december samt januari-februari. Jämförelsen görs med samma månader under 2019. Precis som tidigare finns en hel del andra krav bolaget också måste uppfylla för att vara berättigat till stöd. I denna artikel kan du läsa lite mer om hur det tidigare omställningsstödet var utformat.

Revisorsintyg och utdelningsbegränsningar

Företag som har rätt stöd överstigande 100 000 kr per period behöver precis som tidigare ett revisorsintyg. Det krävs ett separat intyg för varje ansökningsperiod. I likhet med tidigare perioder finns även en begränsning när det gäller utdelning. Den innebär att företag som får stöd inte får genomföra utdelningar och vissa liknande transaktioner under perioden april 2020-oktober 2021.

När sker utbetalning av omställningsstöd?

Stödet ska normalt betalas ut inom en vecka efter att Skatteverket erhållit en komplett ansökan. Stödet betalas ut till Skattekontot och om företag anmält bankkonto görs automatiskt en utbetalning dit.

På Skatteverkets hemsida finns mer utförlig information om vad som gäller. Där finns även en beräkningshjälp där det går att göra en beräkning om ett företag är berättigat till stöd eller inte. Du hittar den här.

Kort om korttidsarbete

Det andra stora stödpaketet korttidsarbete eller korttidspermittering som det också kallats handläggs av Tillväxtverket. Den aktuella perioden som det går att söka stöd för december 2020-juni 2021 men ansökan öppnar inte förrän den 29 mars varför det tyvärr kommer dröja till i början av april innan några utbetalningar kan ske.

Dela den här artikeln!