Så köper man ut en delägare

Av: |Publicerat: 2016-08-19|

Efter semestern kommer en av de fyra delägarna i bolaget där du arbetar som ekonomiansvarig till dig och berättar att en av delägarna i bolaget har bestämt sig för att lämna bolaget, han vill alltså bli utköpt. Nu undrar delägarna om du kan ta fram vilket pris de ska sätta på aktierna och om du vet något bra sätt utköpet ska gå till på?

Substansvärde

I det här fallet specifika fallet ska enligt aktieägaravtalet bolaget värderas till ”substansvärde”. Du förklarar att substansvärde innebär:

bolagets aktiekapital (bundet)

+ genom åren upparbetade vinster

+ obeskattade reserver (minus aktuell skatt)

I vissa fall ska även eventuell upparbetad vinst under pågående räkenskapsår räknas med men eftersom bokslutet är färdigt och reviderat har delägaren gått med på att värderingen av bolaget görs på siffrorna i senaste bokslutet.

I siffror blir det så här (i det här påhittade exemplet):

Aktiekapital                                                         100 000 kr

Upparbetade vinster sedan start 2005           675 000 kr

Obeskattade reserver                                        325 000 kr

Summa                                                        1 000 000 kr

Delat på fyra delägare blir alltså varje delägares del av företaget värt 250 000 kr.

Vi på Revideco är ofta med och ger rådgivning till våra kunder i den här typen av situationer. Det är en komplex situation där både ekonomi, skatt och känslor spelar en stor roll i hur allt ska hanteras. Boka ett möte med en av våra experter.

Vanliga situationer

Vilken metod man i slutändan väljer beror helt på omständigheterna för ägarna som privatpersoner och hur bolaget ser ut. Jag tänkte i den här artikeln beskriva de situationer som är de vanligast förekommande.

Situation 1

De övriga delägarna köper den fjärdes andel (250 000 kr delat på tre) med privata medel för det överenskomna värdet. 

Situation 2

Bolaget gör en minskning av aktiekapitalet genom en indragning av aktier. Det innebär i praktiken att bolaget ”köper tillbaks” sina egna aktier och sen löser upp dem. Det fina med det här är att det är bolaget som ”köper” tillbaks aktierna så de övriga delägarna behöver alltså inte lägga upp pengarna privat. De kvarvarandes situation som ägare påverkas heller inte i övrigt. En förutsättning för att man ska kunna genomföra detta är att det måste finnas tillräckligt fastställt eget kapital och likviditet i bolaget. I de allra flesta fall görs även en riktad nyemission, beroende på omständigheterna.

Situation 3

De tre delägarna som ska vara kvar som ägare till bolaget startar ett gemensamt holdingbolag. Alla fyra delägarna säljer in sina aktier till det nya bolaget och som betalning ställer holdingbolaget ut en revers till respektive ägare som kommer att regleras i framtiden.

Som du förstår är detta väldigt komplexa situationer där det är viktigt att även tänka på delägarnas skattesituation. I de allra flesta fall utlöser sådana här transaktioner skatt för delägaren, så det är viktigt att man gör på rätt sätt för att hålla den skatten så låg som möjligt.

Revideco erbjuder ett introduktionsmöte där vi går igenom de olika alternativ som finns tillgängliga om en eller flera delägare i ditt aktiebolag ska lösas ut, samt förklarar skatteeffekterna av de olika tillvägagångssätten. Är det aktuellt för dig? Boka ett möte här.

Texten är skriven av Johan Söderström, revisor på Revideco

Dela den här artikeln!