Så undviker du personligt betalningsansvar

Så misslyckas du med ditt generationsskifte

Av: |Publicerat: 2022-08-16|

Ett generationsskifte är enligt FAR definierat som en succession av kontroll i ett företag. I vardagligt tal så ses det i många fall mer som när kontrollen övergår till någon annan i samma familj eller släkt. Dock är ett generationsskifte ett brett begrepp, det behöver inte vara anknutet till varken släkt eller ålder. Idag ser vi mest generationsskiften som görs direkt mot anställda vilket vi tittar närmare på i den här artikeln, dvs när du som företagsledare lämnar över kontrollen till en eller flera anställda på bolaget.

Hur gör man ett generationsskifte?

Jag har inför den här artikeln intervjuat Erik Emilsson -japp det är han på bilden, Revidecos styrelseordförande tillika en av våra erfarna rådgivare. Vi på Revideco har genom åren hjälpt många företagare med de här frågorna och genomför själva just nu ett generationsskifte. Så en del av nedan erfarenheter är på riktigt självupplevda. Så, hur gör man nu ett generationsskifte?

Steg 1, Vad vill du med ditt generationsskifte?

Det finns många fällor att gå i och de allra flesta företagare gör bara ett generationsskifte i sina liv. Vid ett skifte uppstår många frågor och ett av de största felen är att ställa frågan HUR istället för vad. För vad är det egentligen som du vill få ut av ditt generationsskifte? Vill du sälja och bli rik? Vill du att bolaget ska finnas kvar? Eller är du bara less och vill ut? Oavsett vad ditt syfte är så är alltid den inledande frågan vad du vill. Detta är viktigt att lägga tid på för att lägga upp en välfungerande plan för skiftet.

Steg 2, scenarioplanering vid generationsskifte

Efter att ha funderat på vad du vill med ditt generationsskifte bör du göra en scenarioplanering. En scenarioplanering baseras på vad det är du vill få ut med skiftet. En planering läggs för hur snabbt du vill att skiftet ska genomföras och hur stora andelarna ska vara. Men även en ”säkerhetsplan” ifall skiftet inte skulle fungera och du som ägare vill köpa tillbaka andelarna. Planen ska också innefatta hur beslut ska tas hur företaget ska ledas. Ifall målet med skiftet är att du ska ta ett mindre ansvar och jobba mindre så behöver planen leda till just det. I ett generationsskifte som innebär att du som ägare släpper ansvar så behöver det planeras så att du succesivt vänjer dig vid det.

När scenarioplaneringen är färdig involverar du de som du planerat för ska ta över bolaget. Bolagets framtida nya ägare. Tid behöver ges till de landar i idén och det ansvar som det innebär. Här kan du stöta på en felbedömning där de helt sonika tackar nej, vilket leder till att du får välja ett annat spår. I ägarledda bolag så är ofta företagen starkt förknippade med sin ägare. Det medför att företaget kan tänkas komma att förändras under den nya ägarens ledning. Därav är det viktigt att göra övergången succesiv för att alla på bolaget ska hinna landa i förändringen.

Steg 3, den tekniska biten med ett generationsskifte

Som tredje och sista steg, där många företagare vill börja, är den tekniska planeringen. En del företagare vill ge aktier till sina anställda, vilket är möjligt, dock medför detta oväntade och negativa skattekonsekvenser och därför behöver metodiken undersökas. Det finns många skatteregler samt aktiebolagsregler som reglerar ett ägarbyte. Dock handlar inte bytet endast om skatteregler, då ägarens privata ekonomi även ska tas i hänsyn. Hur ska den gamla ägaren få ut pengar ur bolaget etc. Skattesituationen vid ett generationsskifte är komplex, men går alltid att lösa genom att ta hjälp från någon som kan. Släpp det tekniska och börja i rätt ordning, vad vill du!

Så misslyckas du inte med ett generationsskifte

Här kommer Eriks tre bästa råd till hur du lyckas med ditt generationsskifte.

1# Fundera över vad du vill!

Återigen, tänk på att börja i rätt ände när du planerar inför ett generationsskifte. I normalfallet när kunder kommer till oss för rådgivning har de frågor kring den tekniska biten. När de sedan får frågan om vad de faktiskt vill med sitt generationsskifte blir tveksamheten ofta stor. Exempelvis om du som ägare har anställda som vill gå in som delägare i ditt bolag. Innan du tar beslutet att släppa in någon i ditt bolag så behöver du fundera på vad det är du vill få ut av det. Är det en fråga om att få ökad lojalitet eller att du som ägare vill släppa på ansvar? Se till att du har dina preferenser klara innan du går vidare.

2# Respektera att generationsskiften tar tid

Generationsskiften tar tid för att de ska bli bra. Det finns ingen universal lösning då var situation skiljer sig från varandra. Du behöver komma upp med en plan som ska tillämpas och mogna hos både dig som ägare, den nya ägaren samt för dina anställda. De nya tillskotten måste få tid på sig att växa in i sina roller och du som ägare behöver vänja dig vid idéen att släppa kontrollen. I många fall behöver du som ägare till fullo pensionera dig innan generationsskiftet är fullt genomfört.

3# Var tydliga med era förväntningar på varandra

Vid ett generationsskifte är det viktigt att den gamla och den nya ägaren sätter sig ner och kommunicerar vilka förväntningar de ska ha på varandra. Vad förväntar du dig som ägare om du säljer av 30 % av ditt bolag till en anställd? Exempelvis kan det vara att personen ska ta mer ansvar för bolaget eller att du ska få jobba mindre. Var tydliga med era förväntningar och kommunicera. Redan från början av försäljningen bestäm att ni ska ha ägarmöten. På ägarmötena får ni som ägare chans att diskutera vart ni vill komma med bolaget, vad är era förväntningar, utmaningar etc. Dessutom är det inte säkert att det ni vill idag är vad ni vill imorgon. Genom att ha ägarmöten får ni en chans att löpande diskutera bolagets nutid och framtid.

Don’t panic

Det finns ingen anledning att vara nervös inför ett ägarskifte. Dock är det viktigt att ha ett klart syfte, att börja planera i tid och därefter ta ställning till den tekniska biten. Ta hjälp av din revisor och bolla dina idéer med din fru, man, kompis. De flesta företagare gör bara ett generationsskifte i sina liv. Många tror att frågan är hur, när frågan egentligen är vad!

Det var allt. Jag hoppas att den här artikeln har gett dig insikter så att du nu inte misslyckas med ditt generationsskifte. Och att du som står inför ett nu tar tag i det. Och för dig som inte har någon att prata med så har vi på Revideco rådgivare som du kan boka in här.

Dela den här artikeln!