Att bokföra aktieutdelning, nyemission, koncernbidrag, ägartillskott mm

Av: |Publicerat: 2024-01-09|

Att bokföra aktieutdelning och andra händelser i eget kapital så som nyemission, koncernbidrag, ägartillskott & minskning av aktiekapital sker inte så ofta i de minsta bolagen. Men det händer ju att nya delägare köper in sig, gamla delägare ska köpas ut, vinster ska delas ut och att bolagens ägare gör ägartillskott.

En guide till dig

Vi företagsrådgivare jobbar oftast med att att hantera själva transaktionen, dvs upprätta aktieägaravtalet, hantera avtalen och registreringarna när man ska ta in & lösa ut delägare, bereda & registrera nyemissioner mm, medan bokningarna i redovisningen  avseende de här händelserna landar hos bolagens redovisningskonsulter. Genom åren har jag fått många frågor om hur dessa händelser ska bokföras varför jag nu satt ihop en guide. Hoppas att den kan komma till nytta!

Bokföra nyemission med överkursfond

Bolaget ska öka sitt aktiekapital med 50 000 kr. De nya ägarna är villiga att satsa 100 000 kr i kontanter vilket innebär att de nya aktierna emitteras till överkurs. Nyemission ska bokföras i tre steg.

I samband med bolagsstämmans beslut om nyemission (enligt teckningslistan)

Debet Kredit
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 100 000
2082 Ej registrerat aktiekapital 50 000
2097 Överkursfond 50 000

Vid inbetalningen för de nya aktierna

Debet Kredit
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 100 000
19xx tillfälligt likvidkonto 100 000

Efter att Bolagsverket registrerat nyemissionen

Debet Kredit
2082 Ej registrerat aktiekapital 50 000
2081 Aktiekapital 50 000

Bokföra aktieutdelning (utdelning av vinst från bolaget)

Aktieutdelning från bolaget ska bokföras på dagen för bolagsstämman, alltså då beslutet om aktieutdelningen är taget. Det är då pengarna anses vara ”tillgängliga för lyftning”, alltså att de kan betalas ut till ägarna.

En aktieutdelning på t ex 100 000 kr ska bokföras

Alt 1

Direkt utbetalning på stämmodagen

Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000
1930 Bank 100 000

Alt 2

Ej utbetalda aktieutdelningar ska bokas som skuld i bolaget

Debet Kredit
2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000
2898 Outtagen vinstutdelning 100 000

 Bokföra aktieägartillskott

Debet Kredit
2093 Erhållna aktieägartillskott 100 000
1930 bank alt 1685 Fordringar delägare 100 000

Bokföra koncernbidrag, mottaget

Debet Kredit
8820 Koncernbidrag, mottaget 100 000
1661 Kortfristig fordran på moderbolag alternativt 1662 Kortfristig fordran på dotterbolag 100 000

Bokföra koncernbidrag, lämnat

Debet Kredit
8830 Koncernbidrag, lämnat 100 000
2860 Skuld koncernbolag 100 000

Bokföra minskning av aktiekapital

Aktiekapitalet minskas från 100 000 till 50 000 kr. Ersättningen den utlösta delägaren ska få för de indragna aktierna har beslutats till 150 000 kr.

Debet Kredit
2081 Aktiekapital 50 000
2091 Balanserad vinst 100 000
1930 Bank 150 000

Vi företagsrådgivare på Revideco är specialiserade på små och medelstora bolag och har lång erfarenhet av att hantera många situationer som du som redovisningskonsult och du som företagare står inför, läs mer om vårt tjänsteutbud och kontakta oss gärna om du vill ta hjälp.

Dela den här artikeln!