Ekonomiansvarig – har du rätt lön?

Av: |Publicerat: 2015-12-30|

Du som arbetar med ekonomin på företaget hanterar dagligen mängder av ärenden där siffror och belopp är avgörande. Men hur är det med din egen lön? Har du rätt lön i förhållande till ditt ansvarsområde? Det kan vara värt att fundera över och att vässa argumenten inför kommande lönesamtal. Här kommer några råd som kan ge dig vägledning:

Din titel

I Sverige är vi inte särskilt ”titelsjuka”, men för att få en rättvis jämförelse med dina kolleger är det viktigt att din titel överensstämmer med det jobb du faktiskt utför. Det finns flera olika tabeller att ta del av som ger mycket information om löneläget i din bransch och i den del av Sverige du jobbar i. Ofta anställs man och får en titel som bara hänger med – även om arbetsuppgifter och ansvar förändras.

Dina arbetsuppgifter

Har du samma arbetsuppgifter som när du började på din arbetsplats? Kanske har verksamheten växt utan att ni fått mer resurser som arbetar med ekonomin? Eller har arbetet rationaliserats och det därför krävs mindre resurser – något som du själv bidragit till? Det här är förändringar som ofta går så långsamt att man knappt tänker på det, men som i det stora perspektivet är viktiga för hela företagets ekonomi.

Ditt ansvarsområde

Hänger förstås ihop med de två ovanstående. Utvecklingen idag går mot ökad automatisering och digitalisering, även på ekonomiområdet. Nästan omärkligt kan det innebära att du fått ökat ansvar och kanske utför arbetsuppgifter som tidigare gjordes av någon kollega eller kostade företaget pengar i form av externa resurser.

Din kompetens

Om du vidareutbildat dig och fått ökad kompetens är det också värt att väga in. Kan du peka på några konkreta effekter av den kunskap du tillskansat dig?

Dina kolleger

Det ”lokala löneläget” är förstås i huvudsak arbetsgivarens ansvar, men om ni är flera på företaget som arbetar med ekonomin är det något att hålla ögonen på. Att lönerna känns rättvisa bland arbetskamrater, även i förhållande till andra avdelningar på företaget, ingår som en faktor för ett bra arbetsklimat och minskar risken för avundsjuka och konflikter.

Ditt engagemang

I stort sett alla anser idag att medarbetarna är avgörande för företaget framgång. Hur är det med ditt eget engagemang? Är du ständigt aktiv och framåtsträvande samt kommer med bra förslag och smarta lösningar? Även detta är något som bör avspegla sig i lönekuvertet.

Mer råd och tips kring lönefrågor kan du hitta på Civilekonomernas sajt. Lycka till!

Dela den här artikeln!