Framtidsdiskussioner med FARs generalsekreterare

Av: |Publicerat: 2019-05-17|

I veckan har vi haft FARs generalsekreterare på besök. Hon heter Karin Apelman och basar numera för vår branschorganisation FAR. FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Framtidsdiskussioner

Förutom att vi fick lära känna Karin bättre diskuterades framtidsfrågor för branschen, fördelar med digitalisering och medlemsnytta för FARs medlemmar. Vi är också glada över att vi fick en inblick i dialogen som förs idag mellan SRF och FAR. Karin tog sällskap av Camilla Carlsson som är redovisningsexpert på FAR och Camilla kommenterade på aktuella redovisningsfrågor.

Det här är FAR

FAR utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. Dess medlemmar, cirka 5 300, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter. FAR arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. Förutom det så arrangerar FAR också utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.

Dela den här artikeln!