Kan jag köpa jacuzzin i bolaget?

Av: |Publicerat: 2016-05-20|

Det är inte helt ovanligt att våra kunder frågar vad som är OK att dra av som kostnad i bolaget och inte. Det är oftast någons bekanta som har gjort si eller så och undrar om de också kan göra likadant.

Grundregeln är att ett företag bara får göra avdrag för kostnader man har för att företaget ska kunna skaffa sig intäkter. För att kostnaden ska vara avdragsgill ska den alltså ha en direkt koppling till företagets verksamhet. Om man anser att kostnader faller inom ramen för bolagets verksamhet kan man dra av dessa kostnader och begära tillbaks eventuell ingående moms från skatteverket. Vissa specialregler finns dock för t ex representation och pensionsförsäkring där bara vissa delar är avdragsgilla.

  • Huvudregeln för extern och intern representation är att kostnaden är avdragsgill med 90 kr + moms per tillfälle och person. Med avdraget för ingående moms gäller en del specialregler. Läs mer om detta i en tidigare artikel om representation.
  • Pensionsförsäkring (i försäkringsbolag) för en anställd är endast avdragsgill upp till 35% av den kontanta bruttolön som utbetalts till den anställde under året eller föregående år.
  • Vi på Revideco får ofta frågor om hur privata sjukvårdsförsäkringar kan dras av eller inte. Hanteringen av detta är lite snårig så här rekommenderar jag att du hör av dig till din redovisnings- eller revisonskontakt.

Som svar på frågan i överskriften kan svaret på frågan vara både ja och nej, det beror som lite på. Har bolaget en verksamhet där t ex jacuzzis säljs är det solklart ja, men säljer bolaget redovisningstjänster är svaret sannolikt nej. Ett nej behöver dock inte vara självklart, men man måste vara beredd på att ha en bra motivering för att kostnaden är en del i verksamheten om Skatteverket granskar bolagets räkenskaper.

Texten är skriven av Johan Söderström, Revisor på Revideco.

Dela den här artikeln!