Köpa eller leasa tjänstebilen?

Av: |Publicerat: 2018-05-14|

Tillgång till bil effektiviserar ofta arbetet i ett bolag och är i vissa fall en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Det är inte ofta man ser en rörmokare bärandes på rörböjtång, klämringskopplingar, blandare och tvättställ på bussen. Och om man nu bestämt sig för att en bil behövs – är det bäst att köpa eller leasa tjänstebilen?

Ny eller begagnad

En första frågeställning vid införskaffande av bil är om den ska vara ny eller begagnad. Största kostnaden för en ny bil är värdeminskningen, en icke-linjär kurva som stupar brant i början och planar ut med bilens ålder. Andra kostnader som dock tvärtom ökar med bilens ålder och miltal är service och reparationer. Det är därför intressant att fundera över bilens användandegrad. Om bilen används mycket, kan kostnadskurvan för reparationer av en begagnad bil korsa kurvan för nybilskostnader vid ca 10 – 12 tusen mil, och därefter blir det ofta dyrare att äga en begagnad bil. Vid hög användandegrad, är således en ny bil troligen att föredra.

Köpa eller leasa tjänstebilen?

Att köpa bilen är ett alternativ, dock ska man ha i åtanke att momsen då inte är avdragsgill. Bilen bokförs som tillgång i bolaget och skrivs som regel av på 5 år. Det är bilens bedömda livslängd som styr avskrivningstiden.

Om bilen istället leasas – det vill säga hyrs – får halva momsen dras av. Leasing är därför i många fall ett kostnadseffektivt alternativ, särskilt i kombination med dagens rådande ränteläge som ger låga leasingräntor.

Att leasa bil i bolaget är ett väl utnyttjat alternativ.

Finansiell leasing

Finansiell leasing är egentligen ett avbetalningsköp där bolaget förbinder sig att vid slutet av avtalad leasingperiod betala det restvärde på bilen som man kommit överens om vid avtalets start. Bolaget står således för bilens faktiska värdeminskning oavsett vilken avbetalningsplan man har avtalat. Ett bra tips är att det är en bra idé att sätta ett restvärde som förväntas vara något under bilens marknadsvärde när avtalet löper ut, eftersom man inte får göra momsavdrag på eventuell förlust vid försäljning.

Operationell leasing

Operationell leasing är kort och gott hyra. När hyrestiden är över har du möjlighet att köpa ut bilen till marknadspris, vilket ger en mer lättkalkylerad och säkrare affär för bolaget. Så länge bolaget håller sig inom ramarna för normalt slitage och körsträcka, så står leasinggivaren för risken.

Det kan vara svårt att prognosticera vad en bil kommer vara värd om till exempel tre år, eftersom det är avhängt hur marknadsläget ser ut vid avtalets utgång. Utfallet är därför ovisst huruvida det blir en lyckad affär för bolaget eller inte. Detta innebär å andra sidan att det är möjligt att få ett billigare bilinnehav med finansiell leasing än vid operationell leasing.

Finansiell leasing är idag den vanligast förekommande formen i mindre bolag.

Dela den här artikeln!