Likviditetsdoktorn: Planera företagets likviditet – de tre vanligaste bristerna

Av: |Publicerat: 2018-10-15|

”Att inte planera företagets likviditet kan vara förödande” – säger Jens Malm, auktoriserad revisor i Göteborg. Jens känd hos oss på Revideco som Likviditetsdoktorn, det på grund av att Jens är en av våra mest erfarna rådgivare på området. Likviditet, kassaflöde och kapitalbindning är något som Jens har intresserat sig för under sin tid som revisor och han har även lång praktisk erfarenhet av detta då han gjort ett flerårigt mellanspel som ekonomichef på ett stort Göteborgsbaserat handelshus.

Det här är den första bloggposten där Likviditetsdoktorn tar sig an en likviditetsrelaterad frågeställning. Först ut kommer tips om de vanligaste bristerna i en likviditetsbudget. Ordet över till Likviditetsdoktorn!

Att inte planera företagets likviditet kan vara förödande

Många företag har problem med sin likviditet men förstår inte riktigt varför. Försäljningen går strålande, orderböckerna är fulla och resultatet ser bra ut. Ändå har man problem att betala löner och leverantörer. Hur kommer detta sig? I stort sett alla företag som går i konkurs gör det p.g.a. dålig likviditet, inte dåligt resultat. Sambandet mellan resultat och likviditet är inte så starkt som många tror.

Öka din förståelse för kapitalbindning

Det kan vara svårt att förstå hur kapital binds i företag och för att komma till rätta med detta gör många en likviditetsplanering. Det är ett bra första steg på vägen att förstå och förbättra sitt kassaflöde men min erfarenhet av visar att många har brister i sin planering.

Planera företagets likviditet – de tre vanligaste bristerna är:

  1. Momsen och preliminärskatt. För många är momsen en stor likviditetspåverkande post men i och med att den inte är en kostnad glöms denna ofta av. Gällande preliminärskatten kan den dels vara lätt att glömma av att ta hänsyn till då den inte tillhör de ”vanliga” transaktionerna och dels kan den vara för hög. Det är viktigt att ha kontroll på detta. Företag som redovisar moms endast en gång per år är särskilt utsatta.
  2. Amorteringar. Precis som i en hushållsbudget är inte en amortering av ett lån en kostnad. Däremot kan detta påverka likviditeten väldigt negativt. Så har ditt företag lån som exempelvis amorteras 1 gång per kvartal. Glöm inte av att justera i din likviditetsplanering för dessa.
  3. Omvänt från amorteringar har vi avskrivningarna. I och med att många utgår från sin resultaträkning när man gör en likviditetsplanering och avskrivningarna är en kostnadspost i denna är det lätt att göra misstaget att justera för dessa. Avskrivningar är dock aldrig en likviditetspåverkande post. Kom dock ihåg att inköpet av goodwill- eller inventarieposten som avskrivningarna baseras på är en likviditetspåverkande post.

Svårigheter med att utgå ifrån en resultatbaserad budget

Att upprätta en likviditetsplanering är individuellt för alla bolag, ibland är det enkelt att genomföra men ofta finns ett antal områden man behöver öka sin förståelse om, ovan tre är sådana områden där man behöver ha en ökad förståelse om man utgår ifrån en resultatbaserad budget.

Har du ett behov av att se över ditt företags planering av likviditet? Eller tycker du att det verkar krångligt, svårt och att det är svårt att veta hur man skall komma igång? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Läs mer här.

Jens Malm, a.k.a. Likviditetsdoktorn

Dela den här artikeln!