Johan Söderström ger support i hur man ska köpa ut en partner från ett bolag och hur man ska lägga upp en strategi avseende personaloptioner

Löneväxla – hur fungerar det?

Av: |Publicerat: 2020-06-04|

En kollega kommer till dig och frågar – jag har en kompis som snackar om att han ska löneväxla. Vad är löneväxling och hur funkar det?

Löneväxla = bruttolöneavdrag

Att löneväxla, eller bruttolöneavdrag som det också kallas, betyder i praktiken att den anställde byter bort en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån, utöver de ev förmåner han har i sitt normala anställningsavtal.

Vanliga bruttolöneavdrag är:

  • Extra pensionsavsättning
  • Använda tjänstebil privat (förmånsbil)

Löneväxla = betala arbetsgivaren med oskattade pengar

För den anställde är det fina med det hela att hon låter arbetsgivaren stå för kostnaden och betalar arbetsgivaren med oskattade pengar. Viktigt i det här sammanhanget är att man skiljer på skattefri och skattepliktig förmån. För att man ska få utnyttja fördelarna med löneväxling är att förmånen är skattefri.

Det går bra att göra löneväxlingen månadsvis över en längre period, som vid tex pensionsinbetalningar eller engångsbelopp. Dock kan löneväxlingen bara göras på framtida ersättningar.

Privat sjukvård omfattas inte av löneväxling

OBS. Tidigare var det populärt att löneväxla mot olika typer av privat sjukvård, t.ex. ögonoperationer. Den 1 juli 2018 blev förmån för privat sjukvård skattepliktig vilket fördelarna med att löneväxla mot privat sjukvård försvann.

Löneväxling för dig som anställd

Eftersom den anställde sänker sin bruttolön med avdraget innebär det att han i slutet av året kan få ett lägre ersättningsgrundande inkomst för t ex sjukpenning, föräldrapenning och sin allmänna pension.

Det är viktigt för den anställde att i första hand uppfyller dessa ersättningsnivåer. Det innebär att den anställde bara ska gör löneväxling om denne efter löneväxlingen tjänar minst 44 923  per månad eller totalt 539 076 per år (gäller för 2020) för att alla ersättningsnivåer ska vara fyllda. Ersättningsnivåerna baseras på de sk inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet som förändras från år till år, så det är viktigt att hålla koll på dessa årligen så att man inte hamnar fel.

Löneväxling för dig som arbetsgivare

För bolaget innebär löneväxlingen eller bruttolöneavdraget att det inte behöver betalas sociala avgifter på det faktiska avdraget, alltså underlaget för källskatt och sociala avgifter minskar. Det är även viktigt att det finns ett skriftligt avtal med arbetsgivare för löneväxlingen som innehåller bla hur löneväxlingen kan ändras eller sägas upp. För många aktiebolag där ägarna använder löneunderlagsreglerna i 3:12 regelverket är ofta sk nettolöneavdrag vid t.ex. bilförmån ett bättre alternativ.

Det är inte alltid säkert att det lönar sig att löneväxla men hur det påverkar är helt individuellt och bör överväga för och nackdelar vid varje enskilt fall.

Dela den här artikeln!