Ny rutin för hantering av leverantörsfakturor

Av: |Publicerat: 2019-12-05|

Viktig information till er ekonomiavdelning

Från och med 1 januari 2020 ändrar Revideco rutiner för våra leverantörsfakturor. I första hand önskar vi att fakturor sänds till oss i pdf-format via e-post till faktura@revideco.se (OBS! En faktura per pdf) eller via e-faktura.

Det är enbart fakturor och deras bilagor som ska skickas till ovanstående adress. All annan typ av post adresseras direkt till oss på våra kontorsadresser som du hittar på vår
hemsida www.revideco.se. Nedanstående adress ska anges på samtliga leverantörsfakturor (inte bara på kuvertet). Detta gäller alltså både för pappersfakturor och fakturor i pdf-format.

Fakturaadress
Revideco AB (org nr 556253-1037)
Nygatan 67
931 30 Skellefteå

Uppgifter som ska finnas på fakturan

• Leverantörens juridiska namn och adress
• Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer samt uppgift om innehav av F-skattsedel
• Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
• Fakturabelopp
• Momsbelopp i kronor och % per momssats
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Referens, 10 Stockholm eller 30 Skellefteå alt 40 Göteborg

Har du frågor kring vår hantering av leverantörsfakturor, kontakta oss gärna!

E-post: ekonomi@revideco.se
Med vänliga hälsningar

Dela den här artikeln!