Registrering av verklig huvudman – registrera och undvik böter

Av: |Publicerat: 2017-09-04|

Driver du ett företag? Då omfattas du antagligen av de här nya reglerna. Du behöver gå in på Bolagsverkets hemsida och registrera verklig huvudman. Registreringen är gratis under perioden 1 september 2017 till 1 februari 2018, sista dag för anmälan är 1 februari 2018. Om anmälan uteblir eller är felaktig riskerar du böter.

Vad är verklig huvudman?

Verklig huvudman definieras som den eller de som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, dvs ägarna i merparten av fallen. Registret avser juridiska personer som ägs av fysiska personer, så enskilda näringsidkare kommer inte beröras. Inte heller ideella föreningar utan verklig huvudman, börsbolag eller offentliga bolag kommer beröras.

Vilka omfattas?

Ett register över verkliga huvudmän förväntas underlätta för Finanspolisen att upptäcka och motverka brott. Man beräknar att registret kommer omfatta ca 800 000 företag, stiftelser och föreningar i Sverige, huvudsakligen:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättsföreningar
  • Stiftelser
  • Samfällighetsföreningar

…samt de flesta övriga föreningar. Du hittar en komplett lista här.

Nya bolag och föreningar

Nya bolag och föreningar ska registrera verklig huvudman inom 4 veckor, kostnad för registrering efter 1 februari 2018 är 250 kr.

Q & A

Bolagsverket har sammanställt svar på de vanligaste frågorna, du hittar dessa här.


Vill du ha hjälp? Hör av dig till oss så bokar vi ett möte.

Dela den här artikeln!