Viktiga deadlines i aktiebolag

Av: |Publicerat: 2017-03-07|

Gemensamt för ekonomiansvariga på aktiebolag oberoende av dess räkenskapsår, branschtillhörighet eller storlek är att det finns det många deadlines att hålla reda på. Är det enkelt? Nej, verkligen inte!

Är det viktigt? Ja, absolut! Om du av någon anledning inte skulle lyckas följa dessa deadlines kan följden bli exempelvis anmärkning i revisionsberättelsen, förseningsavgifter och i värsta fall åtal för bokföringsbrott. Sådana påföljder vill vi undvika. Nedan presenteras därför de viktigaste tidpunkterna att hålla reda på i samband med bokslut.

När ska årsredovisningen senast lämnas till revisorn för revision?

Årsredovisningen måste lämnas för revision senast 4,5 månader efter räkenskapsårets utgång (senast 6 veckor före årsstämman senast skall hållas). Bolag med bokslutsdag 31 augusti har deadline 15 januari efterföljande år. Lämnas årsredovisningen senare än så kan det leda till en anmärkning i revisionsberättelsen.

När är sista dag för ägarna att hålla årsstämma?

Årsstämman skall senast hållas 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Bolag med bokslutsdag 31 augusti har deadline 28 (29) februari efterföljande år.

När ska årsredovisningen senast vara inskickad till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska vara inskickad till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång. Bolag med bokslutsdag 31 augusti har deadline 31 mars efterföljande år.

När ska bolagets inkomstdeklaration senast deklareras till Skatteverket?

Bolag med kalenderår ska lämna in inkomstdeklarationen senast 6 månader efter bokslutsdagen om deklaration sker i pappersform, och senast ca 7 månader efter bokslutsdagen om deklaration sker digitalt.

För bolag med brutet räkenskapsår gäller generellt sett ungefär samma deadlines, med undantag för bolag med bokslut 30 juni, som ska inkomstdeklarera senast 5 ½ månad efter bokslutsdagen på grund av julhelgerna. Det är dock viktigt att hålla reda på de exakta datumen här, för de kan variera. Bolag med bokslutsdag 31 augusti ska inkomstdeklarera pappersvis senast 1 mars, digitalt senast 1 april efterföljande år. För övriga datum, se här:

Vad kan du då göra för att undvika förseningar? Ett bra sätt är att tidigt efter räkenskapsårets slut anordna ett bokslutsmöte med berörda personer, t ex företagsledningen och bolagets revisor, för att tillsammans framarbeta en plan för hur och när bokslutet ska upprättas. På det sättet kan du säkerställa att alla parter är införstådda med tidsplanen samt finns tillgängliga när tiden är inne för påskrifter. Det skadar inte att göra ovan nämnda i god tid innan deadline. Att ha marginaler är alltid bra och det är inte förbjudet att vara för tidig…

Läs mer på Bolagsverkets hemsida: Du är även välkommen att kontakta mig på fredrik.palsson@revideco.se om du skulle ha några funderingar. Men se först och främst till att boka in ert bokslutsmöte!

Dela den här artikeln!