När behövs en revisor?

Utöver det faktum att alla företag ska rapportera sina skatter och avgifter till Skatteverket, samt hålla den löpande bokföringen och årsredovisningen i ordning, är det i vissa fall även nödvändigt att dessa uppgifter granskas.

Som företagare är det viktigt att ha koll på när man behöver anlita en revisor, eftersom kravet på revisor varierar beroende på bolagets storlek och juridiska form. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om när det krävs att du anlitar en revisor, vilka fördelar som finns med revision och hur vi på Revideco jobbar.

Så kan en revisor hjälpa dig

En revisor utför en oberoende granskning av företagets redovisning och förvaltning för att bedöma om den finansiella informationen är korrekt och följer gällande lagar och regler. Revisorn har även en rådgivare roll för företaget och kan hjälpa till att säkerställa företagets trovärdighet i dess ekonomi.

Många blandar ihop revisorer och redovisningskonsulter. Skillnaden mellan dem är att revisorer kontrollerar och granskar redan utfört arbete, medan redovisningskonsulter utför arbetet som granskas – det vill säga allt från momsen, arbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslutet och deklarationer. En revisor är med andra ord viktig för att garantera korrektheten och trovärdigheten av företagets ekonomiska ställning.

Det finns revisorer som arbetar på revisionsbyråer som erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision. Med Revideco som din revisionsbyrå kan du bland annat få hjälp med:

 • Genomgång av ägarnas skattesituation
 • Rådgivning vid ägarförändringar
 • Rådgivning vid ovanliga situationer, till exempel vid utlandsexpansion
 • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Då är det krav på att anlita en auktoriserad revisor

Som företagare är det viktigt att ha koll på när det är nödvändigt att anlita en revisor för att granska bokföringen och årsredovisningen. I vissa fall krävs det att ett företag har en revisor, medan det i andra fall inte är nödvändigt. Det beror på bolagets storlek och vilken typ av juridisk form som verksamheten bedrivs under.

För mindre företag som enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar behövs i regel ingen revisor. Men när behövs en revisor egentligen? Låt oss ta en närmare titt på saken.

2-kvinnor-kundsamtal-vid-dator

Krav på revisor för dig som driver aktiebolag

I vissa fall är det obligatoriskt för verksamheter att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Det gäller exempelvis finansiella bolag, publika aktiebolag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Privata aktiebolag som upfyller minst två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren, måste enligt revisorsplikten ta hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor:

 • Fler än tre anställda i medeltal
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Krav på revisor för dig som driver enskild firma

Om du driver en enskild firma behöver du vanligtvis inte anlita en revisor. Men om verksamheten räknas som en större verksamhet enligt bokföringslagen, så måste du ha en revisor om du uppfyller minst två av följande kriterier under två år:

 • Fler än 50 anställda i medeltal
 • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Är du osäker på om du behöver anlita en revisor? Då är du alltid välkommen att kontakta oss på Revideco!

Fördelar med att anlita en revisor

1. Revisorns betydelse för företagets rykte

Genom att granska företagets ekonomi bekräftar revisorn att företaget följer de lagkrav som ställs, vilket kan stärka företagets rykte och öka förtroendet hos investerare, kunder och andra intressenter.

Dessutom underlättar det för beslutsfattare att ta informerade beslut om företagets framtid och potentiella investeringar.

2. Personlig rådgivning och bollplank

En auktoriserad revisor är expert på lagar och regler som rör redovisning, företagsekonomi och skatt. I ett nära samarbete med din revisor, kan du alltid få svar på dina frågor och du kan få anpassad rådgivning efter de unika utmaningar som ditt företag står inför.

När du väljer oss på Revideco ställer vi relevanta frågor till dig, i syfte att hjälpa till att identifiera företagets potentiella risker och skapa en djupare förståelse för verksamheten. Vi fokuserar helt enkelt på att lära känna dig och din verksamhet på riktigt för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning.

3. Enklare revision

Revisionen ska anpassas efter företagets komplexitet, vilket en bra revisor gör – oavsett hur litet eller stort bolaget är.

På Revideco arbetar vi nära alla våra kunder genom såväl motgångar som framgångar. Det innebär att vi lär känna din verksamhet och kan på så sätt snabbt se var dina utmaningar ligger samt vilka möjligheterna är.

4. Tillgång till ett kompetent nätverk

En revisors kompetenskrav är många och i vissa fall räcker revisorns egna kunskaper inte till. Om uppdraget kräver det, så kan det vara nödvändigt att koppla in andra specialister. Därför har revisorns externa nätverk stor betydelse för att du ska få tillgång till de specialister som du behöver.

Revideco har ett stort nätverk av revisorer, redovisningskonsulter och experter i hela 100 länder. Så, om du exempelvis planerar att expandera utomlands, kan vi hjälpa dig att få tillgång till de rätta specialisterna.

Hur kan Revideco hjälpa till?

– Genom personligt engagemang och stor förståelse för de utmaningar företagare möter, kan vi bidra med relevant revision och tydlig rådgivning. Vi tycker om att se företag och människor utvecklas och växa. Den resan vill vi vara en del av, säger Antti Niemi, auktoriserad revisor och VD på Revideco.

Jens Malm Likviditetsdoktorn

Revidecos specialistområden

 • Föreningar och förbund – Vi är ett dedikerat team som reviderar föreningar och förbund med varierande inriktningar och syften. Läs mer.
 • Internationella företag – Oberoende revision av både svenska företag med internationell verksamhet eller utländska företags krav. Läs mer.
 • Ägarledda företag – Vi har arbetat med ägarledda företag sedan vi startade och är ett av Sveriges ledande bolag på området. Läs mer.
 • Bostadsrättsföreningar – Våra auktoriserade revisorer har gedigen erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar i och kring Stockholm. Läs mer.

När behövs en revisor? Vanliga frågor och svar:

Varför ska man ha en revisor?

Beroende på ett bolags storlek och juridiska form, är det i vissa fall lagkrav att ha en revisor. En revisor kan bland annat hjälpa till att säkerställa att ditt bolag följer gällande lagar och regler när det kommer till redovisning och förvaltning. En revisor kan också bidra till att öka förtroendet för ditt företag bland investerare, kunder och andra intressenter genom sin granskning. Dessutom kan en revisor ge personlig rådgivning och fungera som ett bollplank i ditt företags unika utmaningar samt underlätta revisionen genom att anpassa granskningen efter din verksamhets komplexitet.

När måste jag anlita en auktoriserad revisor?

Kraven varierar beroende på vilken typ av företag du driver och hur stort det är. Grundregeln är att aktiebolag ska ha en revisor, men nystartade eller små bolag som inte lever upp till de minimikrav som finns kan välja bort det. Andra företagsformer, som enskilda näringsidkare och handelsbolag, behöver vanligtvis inte en revisor om de är tillräckligt små.

Vad är syftet med en revisors arbete?

Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska företagets redovisning och förvaltning för att bedöma om den finansiella informationen ger en korrekt och rättvisande bild av företagets resultat och ställning, samt om den följer rådande lagar. Revisorn kan också ge råd angående förbättringar om det finns några brister eller oegentligheter.

Kan jag anlita en revisor bara för att jag vill ha extra säkerhet?

Ja, det är möjligt. Även om ditt företag inte behöver ha en revisor enligt lag, kan du fortfarande anlita en revisor för att få extra säkerhet och trygghet i ditt företags ekonomi.

Vad kostar det att anlita en revisor?

Kostnaden för en revisor varierar beroende på företagets storlek och komplexitet, samt vilka tjänster företaget behöver från revisorn. Ta gärna kontakt med oss och berätta mer om dina behov, så tar vi det därifrån. Läs mer: ”Vad kostar en revisor?”.

Kan jag själv utföra revisionen av mitt företag?

Nej, som företagare är det inte lämpligt att granska din egen redovisning och förvaltning eftersom det inte ger en oberoende bedömning. Dessutom kräver revisionsarbetet en specialiserad revisor med rätt utbildning, kunskap och erfarenhet.

Vad är skillnaden mellan godkänd och auktoriserad revisor?

En godkänd revisor och en auktoriserad revisor kräver särskilda utbildningar och kompetenser. Men skillnaden mellan de två är att auktoriserade revisorer har högre krav på både utbildning och erfarenhet.

Caisa Westin

Kontakta oss och få mer information!

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med oss som din revisor, samt att vi kan hjälpa dig till ökad lönsamhet och minskade bekymmer, så att du kan sova gott om natten.

På Revideco arbetar ett erfaret och kompetent team av både auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Det innebär att vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom revision, men även redovisning och rådgivning där vi tror på personligt engagemang i alla led.

Du är alltid varmt välkommen att boka ett möte med oss – oavsett hur dina behov ser ut.